Fiziskas personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un izturējušas LIAA organizētā konkursa “Ideju kauss” 1. kārtu.

Līgums par granta saņemšanu tiks noslēgts, grantu savā kontā saņems un par vienīgo patiesā labuma guvēju tiks uzskatīta tā persona, kas pieteikumā tiks norādīts kā idejas autors. Par ja pieteikumā kā komandas locekļi tiks norādītas vairākas personas, tās tiks uztvertas kā idejas autora komanda, kas ar savām kompetencēm palīdz realizēt Biznesa ideju, bet nevis kā konkursa laureāti, granta saņēmēji vai patiesā labuma guvēji.

Lai piedalītos konkursā, personas dzīvesvietai nav nekādas nozīmes, taču ja realizējot konkrēto Biznesa ideju tiek dibināts uzņēmums, tā juridiskajai adresei ir jābūt Rīgas administratīvajā teritorijā.

Atkārtota dalība ir pieļaujama vienīgi tādā gadījumā, ka abas šīs Biznesa idejas ir savstarpēji pilnīgi nesaistītas un vienai Biznesa idejai saņemtais atbalsts netiek izmantots citu ideju realizācijai. Piemēram ja autors vēlas uzsākt virpotu koka rūķu ražošanu un iegādājas par granta līdzekļiem koka virpu, tad atkārtoti nav iespējams startēt piemēram ar ideju par virpotiem koka svečturiem.

Jā, tas ir iespējams ar nosacījumu, ka idejas nav savstarpēji saistītas vai vairāki granti netiks apvienoti vienas Biznesa idejas realizācijai.

Uzņēmuma dibināšana nav obligāta, jo grants tiks ieskaitīts fiziskas personas bankas kontā. Taču, ja uzņēmums tiek nodibināts, tad tā juridiskajai adresei jābūt Rīgas administratīvajā teritorijā.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts