Rīgas dome sadarbībā ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru īsteno grantu programmu „Rīgas drosmes grants” kopš 2018. gada.

Programmas mērķis ir iedrošināt iedzīvotājus uzsākt uzņēmējdarbību, popularizēt uzņēmējdarbības ideju un garu iedzīvotāju vidū, veicināt uzņēmējdarbību un tās attīstību Rīgā, kā arī nodrošināt tehnoloģisko un inovatīvu biznesa ideju autoriem nepieciešamās zināšanas, attīstīt prasmes un motivēt tos pilnveidot idejas līdz pilnvērtīgiem biznesa plāniem, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos.

“Rīgas drosmes grants” piedāvā gudrās naudas atbalstu, piešķirot katram no 25 programmas laureātiem finansējumu 2000 EUR apmērā un nodrošinot sadarbību ar kādu no septiņiem Rīgā esošajiem augstskolu biznesa inkubatoriem.

Kopš 2018. gada „Rīgas drosmes granta” atbalstu saņēmuši 48 jaunie uzņēmēji.

Granta izlietojumu administrē Rīgā esošie augstskolu – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Ekonomikas kultūras augstskolas, Banku augstskolas, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA”, Rīgas Stradiņa universitātes un Biznesa augstskolas “Turība” – biznesa inkubatori.

Granta saņēmēji sadarbībā ar biznesa inkubatoru mentoriem attīsta savas biznesa idejas, izmantojot piešķirto finansējumu.

Grantam drīkst pieteikties fiziskas personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu un ir izturējušas LIAA organizētā konkursa “Ideju kauss” pirmo kārtu.

Informācijai par konkursu un tā gaitu var sekot līdzi  www.rigasdrosmesgrants.lv, “Rīgas drosmes grants” Facebook un Twitter kontos.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts