Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja,
direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i.
Inese Sirmā
e-pasts: inese.sirma@riga.lv
tālr. 67012856

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja,
pārvaldes vadītāja vietniece
Iveta Staša-Šaršūne
e-pasts: iveta.stasa@riga.lv,
tālr. 67181592

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Mobilitātes plānošanas nodaļas vadītājs
Vilnis Salenieks
e-pasts: vilnis.salenieks@riga.lv
tālr. 67012064

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Mobilitātes plānošanas nodaļas
galvenais teritorijas plānotājs, nodaļas vadītāja vietnieks
Kristaps Niedols
e-pasts: kristaps.niedols@riga.lv
tālr. 67012066

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Lokālplānojumu nodaļas
projektu vadītāja sabiedrības līdzdalības jomā
Lelde Veide
e-pasts: lelde.veide@riga.lv
tālr. 67105819, 25613854

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts