Stājušies spēkā Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”

30.01.2020.ir stājušies spēkā jauni Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.98), kuri aizstāj Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija saistošos noteikumus Nr.6 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”.

Svarīgākās izmaiņas, kas paredzētas Noteikumos Nr.98:

  1. Precizēti inženiertīklu turētāju nosaukumi, ar kuriem obligāti jāsaskaņo topogrāfiskie plāni;
  2. Noteikts derīguma termiņš inženiertīklu turētāju veiktajam saskaņojumam – 6 mēneši, lai izvairītos no situācijām, kad topogrāfiskajā plānā saskaņotā informācija par inženiertīkliem ir novecojusi. Pēc termiņa izbeigšanās mērniekam būs jāsaņem jauns saskaņojums;
  3. Noteikts maksimālais termiņš – seši mēneši – topogrāfiskā plāna atkārtotai iesniegšanai, ja tas atdots iesniedzējam labošanai un nepilnību novēršanai;
  4. Topogrāfiskās informācijas aktualizācija (laika posmā līdz būvniecības uzsākšanai) par apakšzemes inženiertīkliem arī būs maksas pakalpojums. Maksa par pakalpojumu ir fiksēta – 13 EUR par vienu informācijas iesniegšanas reizi. Iesnieguma iesniegšanai varēs izmantot jau esošo e-pakalpojumu Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē;
  5. Mainīta maksa par izpildmērījuma plāna pārbaudi. Turpmāk maksa par pakalpojumu veidos 26 EUR par viena izpildmērījuma plāna pārbaudi.

Ar pilnu Noteikumu Nr.98 tekstu var iepazīties ŠEIT.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: geo@riga.lv vai tālruni: 67105817.

0 Patīk
1685 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts