Vēl vienu nedēļu, līdz 30.09.2012. Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, var iesniegt priekšlikumus jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei. Tos var iesniegt arī visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai pa pastu, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050.

„Aicinu visus iedzīvotājus aktīvi piedalīties mūsu pilsētas plānojuma izstrādē. Ja jums ir savs redzējums par kādas teritorijas attīstību vai citas idejas un priekšlikumi, sūtiet tos Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem. No tā, cik aktīvi iedzīvotāji piedalīsies plānošanas procesā, lielā mērā ir atkarīgs arī gala rezultāts – Rīgas teritorijas plānojums,” aicina Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs.

Spēkā esošais Rīgas teritorijas plānojums apstiprināts 2006.gadā, un pašlaik būtiski mainījusies ekonomiskā situācija. Tādējādi tas neatbilst reālajām pilsētas attīstības iespējām un vajadzībām. Atsākoties ekonomiskai izaugsmei Rīgā, tas vairs nenodrošina pilsētas pašreizējās un arī nākotnes vajadzības, nav labvēlīgs pilsētas infrastruktūras attīstībai, neveicina mērķtiecīgu investīciju piesaisti. Turklāt 2012.gada 1.janvārī stājās spēkā „Teritorijas attīstības plānošanas likums”, kas maina normatīvo regulējumu šajā jautājumā.

Pēdējo divu gadu laikā Pilsētas attīstības departamentā saņemti vairāki simti priekšlikumu grozījumiem attīstības plānā, tos iesniegušas gan fiziskās un juridiskās personas. Lielākā daļa no tiem – vairāk nekā 200 – ir par teritorijas atļautās izmantošanas, 20 priekšlikumi – par apbūves stāvu skaita, 150 priekšlikumi – par aizsargjoslu un ielu sarkano līniju izvietojuma maiņu. Pēc 30.septembra tiks apkopoti visi saņemtie priekšlikumi un nākamā gada pirmajā pusē paredzēti dažādi pasākumi sabiedrības iesaistīšanai. Plānotas tikšanās Rīgas apkaimju centros, tematiskās diskusijas un sadarbība ar vietējām nevalstiskajām organizācijām.

Jauna Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Rīgas domes 03.07.2012. lēmumu un tas varētu tikt pieņemts 2015.gadā.

0 Patīk
1156 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts