RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 39 (02.10.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces p.i. Rīgas domes Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p. i.A.Maderniece
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītāja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiereG. Valintele  
I. Veļikanova L. Tomiņa    
L. Plēpe
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 4 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 28 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildus jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Uzvaras bulvārī 15 (kadastra apzīmējums 0100 049 0261) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Uzvaras bulvāris 15 (kadastra apzīmējums 0100 049 0261) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 133A (kadastra apzīmējums 0100 117 2123) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2023.

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (kadastra apzīmējums 0100 051 0051), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.10.2023.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 9. šķērslīnijā 35 (kadastra apzīmējums 0100 114 0563) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 35 cm Rīgā, Jaunciema 9. šķērslīnijā 35 (kadastra apzīmējums 0100 114 0563) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 298,80 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kurmju ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 071 0071)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2023.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 071 2192)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2023.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bērzpils ielā 73

(kadastra apzīmējums 0100 091 0419)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2023.

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 1292), pie Lubānas ielas 151

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 1292), pie Lubānas ielas 151.

1.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku Rīgā, Hanzas ielā 14I (kadastra apzīmējums 0100 018 2007)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.10.2023.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Misas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 079 0254)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2023.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Strazdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 058 0097)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2023.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Robežu ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 083 0067)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2023.

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Biešu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 054 0050)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 41 cm un 5 kļavas ø 32, 35, 29, 24, 30 cm Rīgā, Biešu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 054 0050);
 2. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 14, 15, 38/11 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 2 blīgznas ø 16, 15/16 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) un 1 robīniju ø 12/13 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Biešu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 054 0050);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 059 0218)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 45, 41 cm Rīgā, Kapseļu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 059 0218);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 62, 52 cm un 2 priedes ø 32, 30 cm Rīgā, Kapseļu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 059 0218);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 801,37 EUR (astoņi simti viens euro, trīsdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 9012), pie Ulmales ielas 8, Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Čuguna ielas 28E, Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Kārļa Ulmaņa gatves 174, Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Čuguna ielas 24

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1. 1 melnalksni ø 40cm, 1 balto vītolu ø 30/30/35/35 cm, 1 bērzu ø 40 cm un 1 papeles stumbru ø 25 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 9012), pie Ulmales ielas 8;
  2. 6 bērzus ø 50, 40, 35, 40, 25, 35 cm, 1 melnalksni ø 45 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Čuguna ielas 28E;
  3. 4 apses ø 30, 30, 35, 30 cm, 1 balto apsi ø 55 cm, 12 melnalkšņus ø 30/30/30, 30, 35/35, 50/30, 30, 50, 30, 40, 40, 40/40, 30/35, 40/45 cm, 5 bērzus ø 50, 35, 40, 35, 40 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Kārļa Ulmaņa gatves 174;
  4. 7 bērzus ø 50, 40, 40, 30, 20, 40, 35 cm, 5 apses ø 25, 30, 20, 40, 20 cm, 7 melnalkšņus ø 40, 30/30, 40, 35/35, 45, 45, 50, 1 kļavu ø 25 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Čuguna ielas 24;
 2. atļaut cirst:
  1. 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Čuguna ielas 28E;
  2. 3 apses ø 30, 25, 30 cm, 4 bērzus ø 40, 40, 40, 25 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Kārļa Ulmaņa gatves 174;
  3. 1 bērzu ø 30 cm, 9 apses ø 30, 25, 30, 25, 30, 20, 20, 15, 15 cm, 1 vītolu ø 30 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Čuguna ielas 24;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kantora ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 106 0264)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 103 cm Rīgā, Kantora ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 106 0264).

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 9015), pie Jūrmalas gatves 101A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 49 cm Rīgā, Jūrmalas gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 9015), pie Jūrmalas gatves 101A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Zolitūdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 9021),  pie Mazās Zolitūdes ielas 10

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Mazajā Zolitūdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 9021),  pie Mazās Zolitūdes ielas 10;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Piestātnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0051), pie Piestātnes ielas 5 un Rīgā, Piestātnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 102 0081), pie Piestātnes ielas 5

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, Piestātnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0051), pie Piestātnes ielas 5;
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 36, 37 cm Rīgā, Piestātnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 102 0081), pie Piestātnes ielas 5;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Anniņmiužas bulvārī 21A (kadastra apzīmējums 0100 080 0659)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2023.

1.3.17. § Par koka ciršanu un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Gundegas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 100 0008)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Gundegas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 100 0008);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Gundegas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 100 0008)noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 77,40 EUR (septiņdesmit septiņi euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2035), pie Lidoņu ielas 14B

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 70, 54 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2035), pie Lidoņu ielas 14B.

1.3.19. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 0017), pie Daugavgrīvas ielas 138

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 Mandžūrijas riekstkokus ø 36, 26/36, 25 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 0017), pie Daugavgrīvas ielas 138;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Višķu ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 078 0972)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2023.

1.3.21. § Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 060 2091)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Slokas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 060 2091);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Laboratorijas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 036 0116)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Laboratorijas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 036 0116).

1.3.23. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Vizlas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 078 0113), pretī mājai Rasas ielā 6

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vizlas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 078 0113), pretī mājai Rasas ielā 6.

1.3.24. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 24A (kadastra apzīmējums 0100 087 0076)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.11.2023.

1.3.25. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 26 (kadastra apzīmējums 0100 094 0079)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm, 1 priedi ø 40 cm, 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Siguldas prospektā 26 (kadastra apzīmējums 0100 094 0079);
 2. atļaut cirst 1 tūju ø 21 cm, 1 egli ø 40 cm, 2 priedes ø 45, 40, 1 kļavu ø 55 cm, Rīgā, Siguldas prospektā 26 (kadastra apzīmējums 0100 094 0079);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 857,83 EUR (astoņi simti piecdesmit septiņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.26. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 111 0885), pie Rīnūžu ielas 32

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 43 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 111 0885), pie Rīnūžu ielas 32;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.27. § Par koku ciršanu Rīgā, Kāpu prospektā 18 (kadastra apzīmējums 0100 120 1131)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 20, 20 cm Rīgā, Kāpu prospektā 18 (kadastra apzīmējums 0100 120 1131);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 182,12 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.28. § Par koka ciršanu Rīgā, Treiliņu ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 120 0298)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 43 cm Rīgā, Treiliņu ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 120 029);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077) un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 23.10.2023. līdz 03.11.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 parasto kļavu ø 30 cm, 2 āra bērzus ø 47/46, 20 cm un 1 Holandes liepu ø 61 cm ciršanu Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 17.10.2023. Ne vēlāk kā līdz 20.10.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 20.10.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2023.
0 Patīk
235 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.