BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

DA-24-17347-nd (04.07.2024.)

Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 122 2121), pie Hipokrāta ielas 25, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 35/30, 40/42/33 cm, 1 liepu ø 14/33 cm un 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 122 2121), pie Hipokrāta ielas 25, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1000,57 EUR (viens tūkstotis euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

DA-24-17375-nd (04.07.2024.)

Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 53A (kadastra apzīmējums 0100 089 0586) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 39, 30 cm Rīgā, Biķernieku ielā 53A (kadastra apzīmējums 0100 089 0586);
 2. atļaut cirst 2 gobas ø 25, 33 cm un 5 liepas ø 39, 33, 40, 39, 39 cm Rīgā Biķernieku ielā 53A (kadastra apzīmējums 0100 089 0586) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2117,23 EUR (divi tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro, divdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

DA-24-17377-nd (04.07.2024.)

Par koku ciršanu Rīgā, Džutas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 086 0146) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 51 cm, 2 gobas ø 24, 32 cm, 1 kļavu ø 26/27 cm, un 1 ošlapu kļavu ø 35 cm Rīgā, Džutas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 086 0146)
 2.  pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1194,35 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit četri euro, trīsdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

DA-24-17460-nd (05.07.2024.)

Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jāzepa ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0016), pretī Jāzepa ielai 2, Rīgā, Rožu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0033), pie Rožu ielas 17, un Rīgā, Suitu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0036), pretī Suitu ielai 2, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.07.2024.

DA-24-17089-nd (02.07.2024.)

Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, saistībā ar reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveidi maršrutā Rīga-Ķekava

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 31 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0178), pie Lucavsalas ielas;
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 1 vītolu ø 34 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0178), pie Lucavsalas ielas;
  2. 1 papeli ø 80 cm, 1 pīlādzi ø 15/12/12 cm, 1 melnalksni ø 20 cm, 2 kļavas ø 10/18, 29/17 cm, 1 Pensilvānijas osi ø 18/20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 40/20/14 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0031), pie Mūkusalas ielas;
  3. 2 ošlapu kļavas ø 25, 22 cm, 3 bērzus ø 19, 19, 18 cm, 12 apses ø 19, 19, 28, 21, 31, 22/28, 16, 13/27, 23, 38, 20/30, 30cm Rīgā, Mūkusalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 2133);
  4. 8 ošlapu kļavas ø 23/15/15, 16, 44, 21/21/15, 16/9, 26/19/9/9, 18/20, 20/26 cm, 1 bērzu ø 17 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 052 0211), pie Mūkusalas ielas;
  5. 1 apsi ø 31 cm, 1 sarkano ozolu ø 21/17 cm, 1 ošlapu kļavu ø 22/27/30 cm Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 9004);
  6. 2 kļavas ø 32/21, 34 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 052 2018), pie Ziepniekkalna ielas;
  7. 1 kļavu ø 25/21 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 9003);
  8. 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 119 9004);
  9. 7 papeles ø 29, 52, 46, 29, 41/33, 43/54, 27 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 50A (kadastra apzīmējums 0100 110 2190);
  10. 1 bērzu ø 20 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 119 0445);
  11. 1 bērzu ø 29 cm, 6 ozolus ø 37, 32, 47, 43, 58, 60 cm, 2 vītolus ø 34, 59 cm, 2 kļavas ø 20, 17 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 119 9003), pie Svilpes ielas;
  12. 4 ošlapu kļavas ø 25/30/30/35, 31/26/24, 23, 23/25 cm, 2 apses ø 24/25, 32/33 cm Rīgā, Svilpes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 119 0082);
  13. 1 kļavu ø 19/27 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 119 0436);
  14. 4 kļavas ø 32/20/26, 22, 33, 17 cm, 5 melnalkšņus ø 18/17, 38, 38, 26, 25/26 cm, 1 pīlādzi ø 18 cm, 14 priedes ø 40, 16, 21, 20, 22, 20, 25, 28, 34, 21, 24, 22/18, 41, 23 cm Rīgā, Ūpju ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 119 0448);
  15. 1 priedi ø 32/40/13/15 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 119 2085).
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 21163,77 EUR (divdesmit viens tūkstotis viens simts sešdesmit trīs euro, septiņdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

DA-24-16865-nd (01.07.2024.)

Par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 093 2183) un

Rīgā, Imantas 15. līnijā 5A (kadastra apzīmējums 0100 093 0441) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 1 ozolu ø 27 cm Rīgā, Imantas 15. līnijā 5A (kadastra apzīmējums 0100 093 0441);
  2. 1 egli ø 55 cm, 2 ozolus ø 24/28, 52 cm, 3 vītolus ø 39, 46/30, 44/50 cm, 11 kļavas ø 21/26/36/23/16, 60, 22, 84, 19, 14/15/17, 17, 16, 25, 14/19, 27/15/18/36 cm un 2 bērzus ø 21, 22 cm Rīgā, Anniņmuižas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 093 2183);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7095,32 EUR (septiņi tūsktoši deviņdesmit pieci euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

DA-24-17088-nd (02.07.2024.)

Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 057 2014), pie Kokles ielas 14 un Rīgā, Kokles ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 057 0010) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.07.2024.

DA-24-17065-nd (02.07.2024.)

Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Upesgrīvas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 105 0233), pretī Dāliju ielai 23B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2024.

DA-24-5336-ap (02.07.2024.)

Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 106 0772), pie Sīpeles ielas 39, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2024.

DA-24-17522-nd (05.07.2024.)

Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vietalvas ielā 5 k-3 (kadastra apzīmējums 0100 038 2031; kadastra numurs 01000382031), Vietalvas ielā 5C (kadastra apzīmējums 0100 038 0240), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.08.2024.

DA-24-17018-nd (02.07.2024.)

Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā,  Latgales ielā 452B (kadastra apzīmējums 0100 125 6609), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2024.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

DA-24-16771-nd (28.06.2024.)

Par un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Duntes ielā 2B (kadastra apzīmējums 0100 017 2019)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2024.

DA-24-5427-ap (04.07.2024.)

Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kanāla ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 128 0173)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kanāla ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 128 0173).

DA-24-16914-nd (01.07.2024.)

Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Turaidas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 070 0627)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 37 cm Rīgā, Turaidas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 070 0627);
 2. atļaut cirst 1 gobu ø 70 cm Rīgā, Turaidas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 070 0627);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

DA-24-17257-nd (04.07.2024.)

Par koku ciršanu Rīgā, Kalngales ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 111 9999, kadastra apzīmējums 0100 111 9005), pie Baltāsbaznīcas ielas 14, un Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 111 0157)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1 ošlapu kļavu ø 31 cm Rīgā, Kalngales ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 111 9999, kadastra apzīmējums 0100 111 9005), pie Baltāsbaznīcas ielas 14;
  2. 1 kļavas ø 42/22 cm 1 stumbru ø 42 cm Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 111 0157);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

DA-24-17422-nd (05.07.2024.)

Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 011 0142, kadastra apzīmējums 0100 011 0133), Viesturdārza teritorijā

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.07.2024.

DA-24-5380-ap (03.07.2024.)

Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mangaļsalas ielā 7 (kadastra numurs 0100 120 0151, kadastra apzīmējums 0100 120 1541), pie ēkas Mangaļsalas ielā 17

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.08.2024.

DA-24-5397-ap (04.07.2024.)

Par un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bākas ielā 8B (kadastra apzīmējums 0100 120 2534)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.08.2024.

DA-24-5400-ap (04.07.2024.)

Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (kadastra apzīmējums 0100 120 0071)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.08.2024.

DA-24-17320-nd (04.07.2024.)

Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 19 (kadastra numurs 0100 014 0123, kadastra apzīmējums 0100 014 0119) un Rīgā, Ganību dambī 19D (kadastra numurs 0100 014 0031, kadastra apzīmējums 0100 014 0027)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.08.2024.

DA-24-5437-ap (05.07.2024.)

Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 2A (kadastra apzīmējums 0100 114 2337)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.08.2024.

DA-24-16873-nd (01.07.2024.)

Par koku ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 105 (kadastra apzīmējums 0100 081 0258)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 44/44, 34, 46/39 cm Rīgā, Šampētera ielā 105 (kadastra apzīmējums 0100 081 0258);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 471,25 EUR (četri simti septiņdesmit viens euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

DA-24-16910-nd (01.07.2024.)

Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 073 2061)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.07.2024.

DA-24-5419-ap (04.07.2024.)

Par koka ciršanu Rīgā, Priedaines ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 099 0066)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2024.

DA-24-17083-nd (02.07.2024.)

Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Slokas ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 060 0048)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 89 cm Rīgā, Slokas ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 060 0048).

DA-24-17066-nd (02.07.2024.)

Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 064 0014)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 85 cm Rīgā, Slokas ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 064 0014);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 77,40 EUR (septiņdesmit septiņi euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

DA-24-5381-ap (03.07.2024.)

Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 22, (kadastra apzīmējums 0100 060 0118)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2024.

DA-24-5346-ap (03.07.2024.)

Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mežrozīšu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 101 0023)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 89 cm Rīgā, Slokas ielā 25 (kadastra apzīmējums

0100 060 0048).

DA-24-17481-nd (05.07.2024.)

Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Baložu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 059 0030)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.08.2024.

DA-24-17063-nd (02.07.2024.)

Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Aviācijas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 078 0719)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Aviācijas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 078 0719).

DA-24-1457-dv (04.07.2024.)

Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 047 0043) un Rīgā, Lubānas ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 047 0044)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 047 0043) un Rīgā, Lubānas ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 047 0044).

DA-24-17393-nd (04.07.2024.)

Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Terēzes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 035 0090)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2024.

DA-24-5435-ap (05.07.2024.)

Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā Čaka ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 034 0050)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.08.2024.

DA-24-5461-ap (05.07.2024.)

Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 3 k-8 (kadastra apzīmējums 0100 078 0337)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2024.

DA-24-5460-ap (05.07.2024.)

Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārsavas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 071 0934)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2024.

0 Patīk
37 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.