RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 35 (04.09.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja p.i. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste – mežsaimnieceG.Valintele
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
  
  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Upes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 2044) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2023.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Komētas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 052 0095) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 51, 52 cm Rīgā, Komētas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 052 0095) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 439,67 EUR (četri simti trīsdesmit deviņi euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazā Nometņu ielā 19A (kadastra apzīmējums 0100 057 0040) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 40/26 cm, 1 kļavu ø 85 cm un 6 liepas ø 23, 32, 35, 35, 37, 40 cm Rīgā, Mazā Nometņu ielā 19A (kadastra apzīmējums 0100 057 0040) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2675,57 EUR (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu un par koku ciršanu Rīgā, Dīķa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 107 0380) pie Briņģu ielas 12, Rīgā, Briņģu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 107 0020), un Rīgā, Bikstu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 0021) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 35 cm un 1 kļavu ø 27 cm Rīgā, Dīķa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 107 0380) pie Briņģu ielas 12 attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 3 bērzu ø 21, 25, 25 cm ciršanu Rīgā, Briņģu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 107 0020) un Rīgā, Bikstu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 0021).

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Vilkaines ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100055 2034) un Rīgā, Indriķa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 054 9999), pie Vilkaines ielas 2, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 3 baltās apses ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 22, 23 cm Rīgā, Vilkaines ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 055 2034);
  2. 1 kļavu ø 9/9 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Indriķa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 054 9999), pie Vilkaines ielas 2 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 0186), gar Slokas ielu 107A, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0130), pie Slokas ielas 114A un Rīgā, Slokas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 065 9001), pie Slokas ielas 105 saistībā ar būvniecību saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst :
  1. 14 kļavas ø 38, 31/31, 17/18/22, 27, 26, 33, 33, 25, 17/38, 24, 16 (celma caurmērs 24 cm), 23, 20, 24 cm, 1 bērzu ø 43 cm un 7 gobas ø 20/19, 28, 47, 30/26, 14 (celma caurmērs 20 cm), 39, 38 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 0186), gar Slokas ielu 107A;
  2. 3 gobas ø 37, 37/22, 87 cm un 2 kļavas ø 31/42, 20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0130), pie Slokas ielas 114A
  3. 2 liepas ø 53, 63 cm un 1 ozolu ø 59 cm Rīgā, Slokas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 065 9001), pie Slokas ielas pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 091 2127), par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bērzpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0019), pie Raiskuma ielas 3 un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2148), pie Krustabaznīcas ielas 7, Rīgā, Bērzpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0019), pie Raiskuma ielas 3 un Rīgā, Raiskuma ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0182), pie Raiskuma ielas 3 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 50 cm Rīgā, Bērzpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0019), pie Raiskuma ielas 3;
 2. atļaut cirst :
  1. 1 liepu ø 45 cm Raiskuma ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0182), pie Raiskuma ielas 3;
  2. 2 papeles ø 15, 30 cm, 3 apses ø 20, 15, 30 cm un 1 zirgkastaņu ø 35 cm Rīgā, Bērzpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0019), pie Raiskuma ielas 3;
  3. 43 ošlapu kļavas ø 15/15/15, 25/20/15, 20/25, 20/30, 25/25, 25/25, 20/20, 20/15, 20/20, 20/15, 15/15, 40/30/30, 15/15, 15/20/20, 20/20, 20/20, 15/15/25/25, 20/20/20, 10/10/10, 20/20/15/15, 25/25/25/25/25, 25/20, 20/20/25/15, 25/20, 25/25, 20/20, 40/30, 15/15, 15/15, 20/20/15/15, 20/15, 10/10/10, 15/15, 15/15/15, 15/15/15, 15/15, 30/20, 25/25/20/20, 20/20, 10/10, 15/10/10, 15/15/15, 15/15/15/15 cm, 38 papeles ø 20, 15, 20, 15, 15, 20, 15, 15, 15, 20, 15, 15, 30, 15, 20, 30, 20, 30, 25, 10, 20, 25, 10, 15, 20, 15, 30, 15, 20, 20, 15, 20, 20, 60/45, 50, 25, 20, 30 cm, 7 apses ø 90, 90, 15, 90, 60, 80, 90 cm, 5 bērzus ø 15, 15, 15, 20, 20 cm un 37 kļavas ø 15, 30, 15, 10, 15, 15, 25, 20, 15, 15, 30, 20, 20, 20, 15, 20, 15, 15, 25, 15, 20, 15, 20, 10, 15, 15, 15, 15, 10, 15, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 10 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2148), pie Krustabaznīcas ielas 7 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 30 cm, 2 ošlapu kļavu ø 20/20/15/15, 20/20/25/25 cm un 1 papeles ø 25 cm ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 091 2127).

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 048 2015), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2023.

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Sitas ielā 26A (kadastra apzīmējums 0100 121 2077), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 34 cm Rīgā, Sitas ielā 26A (kadastra apzīmējums 0100 121 2077) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 290,27 EUR (divi simti deviņdesmit euro, divdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 034 0007), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 33 cm Rīgā, Tallinas ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 034 0007);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 29 cm, 2 papeles ø 39, 37 cm un 1 gobu ø 20/21 cm Rīgā, Tallinas ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 034 0007) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1833,36 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit trīs euro, trīsdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazā Albatrosu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 2630) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 priedes ø 32/25, 25, 18 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Mazā Albatrosu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 2630) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 853,72 EUR (astoņi simti piecdesmit trīs euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 070 0020), pie Ūnijas ielas 54

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Ūnijas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 070 0020), pie Ūnijas ielas 54;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 070 0405)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm Rīgā, Vaidavas iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 070 0405);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 73 (kadastra numurs 0100 086 0212, kadastra apzīmējums 0100 086 0290)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ropažu iela 73 (kadastra numurs 0100 086 0212, kadastra apzīmējums 0100 086 0290).

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koka Rīgā, Amoliņa ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 128 0164)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 31 cm Rīgā, Amoliņa ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 128 0164).

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mežotnes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 075 0382)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 lapegli ø 38 cm Rīgā, Mežotnes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 075 0382).

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 105 0292)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Liepājas iela 82 (kadastra apzīmējums 0100 105 0292);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 25,95 EUR (divdesmit pieci euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jaunmoku ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 075 0694)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 29 cm Rīgā, Jaunmoku ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 075 0694);
 2. atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 27, 32 cm un 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Jaunmoku ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 075 0694);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 81,05 EUR (astoņdesmit viens euro, pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Alīses ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 060 0339)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Alīses ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 060 0339).

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (kadastra apzīmējums 0100 117 0382)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kalstošos bērzus ø 67, 67, 42 cm un 1 kalstošo melnalksni ø 36 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (kadastra apzīmējums 0100 117 0382);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Usmas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 064 0046)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 78 cm Rīgā, Usmas iela 10 (kadastra apzīmējums 0100 064 0046);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Kaņepju ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 100 0139)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērza ø 41/43 cm stumbru ø 43 cm Rīgā, Kaņepju ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 100 0139);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 97,89EUR (deviņdesmit septiņi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vīksnes iela 38 (kadastra apzīmējums 0100 117 0243)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2023.

1.3.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 078 0191; kadastra numurs 01000780238)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2023.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 041 2011)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2023.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 078 0053; kadastra numurs  01000780027), pie Prūšu ielas 38

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2023.

1.3.16. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 78 (kadastra apzīmējums 0100 071 0469)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 78 (kadastra apzīmējums 0100 071 0469).

1.3.17. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 9007), pie zemesgabala bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0284) un Rīgā, Trīsciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 9011), pie Jaunciema gatves 278B

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 melnalkšņus ø 60, 25, 22, 20, 23 cm, 1 osi ø 20/15 cm, 5 kļavas ø 22, 23, 23, 23, 30 cm, 1 vītolu ø 30/25/22/28 cm, 1 bērzu ø 22/20 cm Rīgā, Jaunciema gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 9007), pie zemesgabala bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0284);
 2. atļaut cirst 9 melnalkšņus ø 35. 25/20/10, 45, 30/15, 20, 20, 30/20, 40, 25/20/27/15/30 cm, 1 bērzu ø 55 cm, 1 kļavu ø 25 cm Rīgā, Trīsciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 9011);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
240 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.