RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 35 (04.09.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja p.i. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste – mežsaimnieceG.Valintele
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
  
  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Upes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 2044) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2023.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Komētas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 052 0095) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 51, 52 cm Rīgā, Komētas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 052 0095) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 439,67 EUR (četri simti trīsdesmit deviņi euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazā Nometņu ielā 19A (kadastra apzīmējums 0100 057 0040) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 40/26 cm, 1 kļavu ø 85 cm un 6 liepas ø 23, 32, 35, 35, 37, 40 cm Rīgā, Mazā Nometņu ielā 19A (kadastra apzīmējums 0100 057 0040) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2675,57 EUR (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu un par koku ciršanu Rīgā, Dīķa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 107 0380) pie Briņģu ielas 12, Rīgā, Briņģu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 107 0020), un Rīgā, Bikstu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 0021) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 35 cm un 1 kļavu ø 27 cm Rīgā, Dīķa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 107 0380) pie Briņģu ielas 12 attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 3 bērzu ø 21, 25, 25 cm ciršanu Rīgā, Briņģu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 107 0020) un Rīgā, Bikstu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 107 0021).

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Vilkaines ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100055 2034) un Rīgā, Indriķa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 054 9999), pie Vilkaines ielas 2, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 3 baltās apses ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 22, 23 cm Rīgā, Vilkaines ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 055 2034);
  1. 1 kļavu ø 9/9 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Indriķa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 054 9999), pie Vilkaines ielas 2 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 0186), gar Slokas ielu 107A, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0130), pie Slokas ielas 114A un Rīgā, Slokas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 065 9001), pie Slokas ielas 105 saistībā ar būvniecību saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst :
  1. 14 kļavas ø 38, 31/31, 17/18/22, 27, 26, 33, 33, 25, 17/38, 24, 16 (celma caurmērs 24 cm), 23, 20, 24 cm, 1 bērzu ø 43 cm un 7 gobas ø 20/19, 28, 47, 30/26, 14 (celma caurmērs 20 cm), 39, 38 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 065 0186), gar Slokas ielu 107A;
  1. 3 gobas ø 37, 37/22, 87 cm un 2 kļavas ø 31/42, 20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0130), pie Slokas ielas 114A
  2. 2 liepas ø 53, 63 cm un 1 ozolu ø 59 cm Rīgā, Slokas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 065 9001), pie Slokas ielas pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 091 2127), par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bērzpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0019), pie Raiskuma ielas 3 un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2148), pie Krustabaznīcas ielas 7, Rīgā, Bērzpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0019), pie Raiskuma ielas 3 un Rīgā, Raiskuma ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0182), pie Raiskuma ielas 3 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

1.2.7. §

Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 091 2127), par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bērzpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0019), pie Raiskuma ielas 3 un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2148), pie Krustabaznīcas ielas 7, Rīgā, Bērzpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0019), pie Raiskuma ielas 3 un Rīgā, Raiskuma ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0182), pie Raiskuma ielas 3 saistībā ar būvniecību

Adresāts: Rīgas valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90011524360, pilnvarotā persona Anna Posohova,

adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija (turpmāk – Komisija) pēc piekritības izskatīja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (turpmāk – Departaments) 22.06.2023. saņemto Rīgas valstspilsētas pašvaldības (reģistrācijas Nr. 90011524360) pilnvarotās personas Anna Posohova (pamatojoties uz 06.06.2023. pilnvaru Nr. BIS-BV-41-2023-56877; turpmāk – Iesniedzējs) 22.06.2023. iesniegumu Nr. BIS-BL-702070-95997 (reģ. Nr. DA-23-26705-sd; turpmāk – Iesniegums) ar būvniecības ieceri, kurā tiek paredzēta koku ciršana Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2148), pie Krustabaznīcas ielas 7 (turpmāk – Zemesgabals 1), Rīgā, Krustabaznīcas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 091 2127; turpmāk – Zemesgabals 2), Rīgā, Bērzpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0019), pie Raiskuma ielas 3 (turpmāk – Zemesgabals 3) un Rīgā, Raiskuma ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0182), pie Raiskuma ielas 3 (turpmāk – Zemesgabals 4), saistībā ar pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punktu Alfa, Rīgā.

Iesniegumam pievienota ģenerālplāna skice, kurā konstatēts, ka paredzētā būvniecība skar, kokus, bet to ciršana nav norādīta.

Pārbaudot Rīgas pilsētas zemesgrāmatas (turpmāk – Zemesgrāmata) datus, konstatēts, ka Zemesgabals 1, Zemesgabals 3 un Zemesgabals 4 nav reģistrēts Zemesgrāmatā. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Zemesgabala tiesiskais valdītājs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

            Pārbaudot Zemesgrāmatas datus, konstatēts, ka Zemesgabals 2 pieder Latvijas valstij, un tā tiesiskais valdītājs ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.

Komisija 24.07.2023. pieņēma lēmumu (protokols Nr. 29, 1.2.9. §) “Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2148), pie Krustabaznīcas ielas 7, Rīgā, Krustabaznīcas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 091 2127), Rīgā, Bērzpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0019), pie Raiskuma ielas 3 un Rīgā, Raiskuma ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0182), pie Raiskuma ielas 3 saistībā ar būvniecību”, ar kuru nolēma līdz 08.09.2023. lūgt Iesniedzējam iesniegt Departamentā dokumentu, kas apliecina Zemesgabala 2 īpašnieka piekrišanu koku ciršanai, vai atbilstoši APL 38. panta trešajai daļai noformētu dokumentu (pilnvaru), no kura izrietētu Iesniedzēja tiesības rīkoties Zemesgabala 2 īpašnieka vārdā. Īpašuma departamenta piekrišanu koku ciršanai Zemesgabalā 1, Zemesgabalā 3 un Zemesgabalā 4. Kā arī koriģētu ģenerālplāna skici ar atzīmētiem cirst paredzētajiem kokiem, paredzot saglabāt ainaviski vērtīgos kokus un APL 64. panta otrās daļas noteiktajā kārtībā pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.08.2023.

            Departamentā 29.08.2023. saņemta Īpašuma departamenta 29.08.2023. dienesta vēstule (Reģ. Nr. DA-23-782-dv), kurā norādīts, ka Īpašuma departaments neiebilst koku ciršanai Zemesgabalā 1, Zemesgabalā 3 un Zemesgabalā 4.

            Kā arī Departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā apstādījumu inspektore e-pastā saņēma ģenerālplāna skici, kurā atzīmēti cirst paredzētie koki.

Departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā apstādījumu inspektore, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr. 204 “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 204) 10. punktu, 01.09.2023. apsekoja minētās teritorijas un konstatēja, ka Zemesgabalā 2 paredzēts cirst 1 kļavu ø 30 cm, 2 ošlapu kļavas ø 20/20/15/15, 20/20/25/25 cm un 1 papeli ø 25 cm. Zemesgabalā 4 paredzēts cirst 1 liepu ø 45 cm. Vizuāli novērtējot, konstatēts, ka liepai ø 45 cm stumbrs dalās 2 līdzvērtīgās asīs ~ 3 m augstumā, savienojuma vietā nav novērojami būtiski bojājumi. Kokam novērojama vitalitātes samazināšanās salīdzinājumā ar blakus augošo liepu. Zemesgabalā 3 paredzēts cirst 2 papeles ø 15, 30 cm, 3 apses ø 20, 15, 30 cm un 2 zirgkastaņas ø 50, 35 cm. Vizuāli novērtējot, konstatēts, ka zirgkastaņas ø 50, 35 cm ir daļa no stādītas zirgkastaņu rindas, starp dzīvojamajām ēkām un ielu. Kokiem ir laba vitalitāte, ainaviski vērtīgi koki. Zemesgabalā 1 paredzēts cirst 43 ošlapu kļavas ø 15/15/15, 25/20/15, 20/25, 20/30, 25/25, 25/25, 20/20, 20/15, 20/20, 20/15, 15/15, 40/30/30, 15/15, 15/20/20, 20/20, 20/20, 15/15/25/25, 20/20/20, 10/10/10, 20/20/15/15, 25/25/25/25/25, 25/20, 20/20/25/15, 25/20, 25/25, 20/20, 40/30, 15/15, 15/15, 20/20/15/15, 20/15, 10/10/10, 15/15, 15/15/15, 15/15/15, 15/15, 30/20, 25/25/20/20, 20/20, 10/10, 15/10/10, 15/15/15, 15/15/15/15 cm, 38 papeles ø 20, 15, 20, 15, 15, 20, 15, 15, 15, 20, 15, 15, 30, 15, 20, 30, 20, 30, 25, 10, 20, 25, 10, 15, 20, 15, 30, 15, 20, 20, 15, 20, 20, 60/45, 50, 25, 20, 30 cm, 7 apses ø 90, 90, 15, 90, 60, 80, 90 cm, 5 bērzus ø 15, 15, 15, 20, 20 cm un 37 kļavas ø 15, 30, 15, 10, 15, 15, 25, 20, 15, 15, 30, 20, 20, 20, 15, 20, 15, 15, 25, 15, 20, 15, 20, 10, 15, 15, 15, 15, 10, 15, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 10 cm. Vizuāli novērtējot, konstatēts, ka koki ir pašizsējas rezultātā saauguši koki. Ainaviski mazvērtīgi koki. Vainagi nelieli un nomākti, jo koki aug cieši viens ar otru kopā. Visu augstāk minēto koku celma caurmērs ir lielāks par 20 cm. Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 6. punktā noteikto drošību ietekmējošās koka daļas (paceltas saknes, sašķelts, aizlūzis vai nolūzis stumbrs) minētajiem kokiem netika konstatētas.

Par veikto apsekošanu Departamentā noformēts Apstādījumu apskates akts Nr. DA-23-3178-akt.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 5.1. un 5.2. apakšpunktu bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

Pārbaudot Departamenta lietvedībā esošos dokumentus, konstatēts, ka līdz šī lēmuma pieņemšanas dienai nav saņemta VAS “Latvijas dzelzceļš” piekrišana koku ciršanai Zemesgabalā 2.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 12. punktu, lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz pašvaldībā iesniegumu par koku ciršanu, izņemot šo noteikumu 7., 8. un 9. punktā minēto gadījumu.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 13. punktu pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 204 2. punktu visi apstādījumi Rīgas pilsētas teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošās zemes ir aizsargājami pilsētas apstādījumi. Visiem kokiem pilsētā ir sabiedriska vērtība.

Saistošo noteikumu Nr. 204 4. punktā noteikts, ka par apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Saistošo noteikumu Nr. 204 5.2. apakšpunktā noteikts, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums pirms koku ciršanas saņemt Departamentā ciršanas atļauju, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. Savukārt Saistošo noteikumu Nr. 204 9.2. apakšpunkts nosaka, ka koku ciršanas saskaņošanai zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz Departamentā dokumentus, kas apliecina tiesības veikt koku ciršanu (ja ierosinātājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks).

Saistošo noteikumu Nr. 204 11. punkts nosaka, ka Komisija izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru un norādot nosacījumus zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanai un ciršanas atļaujas saņemšanai, vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai.

APL 41. pants paredz, ka procesuālās darbības izpilda likumā noteiktajos termiņos, bet 44. pants nosaka, ka tiesības izpildīt procesuālās darbības zūd līdz ar likuma, iestādes, tiesas vai tiesneša noteiktā termiņa izbeigšanos. Dokumentus, kas iesniegti pēc procesuālā termiņa izbeigšanās, neizskata.

Komisija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas nolēmumos paustajām atziņām procesuālie termiņi ir noteikti tiesiskās stabilitātes nodrošināšanai. Tiesiskā stabilitāte ir būtiska tiesiskas valsts principa sastāvdaļa, kas prasa ne vien noregulētu tiesvedības procesu, bet arī tā noslēgumu, kas ir tiesiski noturīgs. Procesuālajās tiesībās tiesiskās stabilitātes nodrošināšanai kalpo konkrētu procesuālo darbību veikšanai noteiktie termiņi. Šāda termiņa ierobežojuma mērķis ir nodrošināt lietas atrisināšanu saprātīgā laika periodā un nodrošināt otras puses paļāvību, ka konflikta risinājums vēlāk netiks pārskatīts (sk. Administratīvais process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005. – 85. lpp.).

Saskaņā APL 63. panta pirmās daļas 3. punktu pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas, iestāde nekavējoties izvērtē lietas apstākļus un izdod administratīvo aktu, ar kuru pilnībā vai daļēji atteikts izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata vai tā nav lietderīga.

Juridiskajā literatūrā par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu ir šādas atziņas: “Atteikumam izdot pozitīvu administratīvo aktu (negatīvajam aktam) jābūt attiecīgi pamatotam. No komentējamā panta izriet divi pamatojumi atteikumam – 1) administratīvā akta izdošanai nav tiesiska pamata; 2) administratīvā akta izdošana nav lietderīga. Administratīvā akta izdošanai nav pamata, ja tiesību norma izsmeļoši uzskaita tiesiskos apstākļus, iestājoties kuriem, administratīvais akts ir izdodams, bet konkrētajā lietā šādu apstākļu iestāšanās nav konstatēta vai konstatēts kāds apstāklis, kas nepieļauj administratīvā akta izdošanu. (..) Atteikumu var pamatot arī ar to, ka persona nav iesniegusi visu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, ja informācijas sniegšanas pienākums atbilstoši normatīvajam aktam uzlikts personai pašai. (..)” (sk. Administratīvā procesa likuma komentāri, A un B daļa, sagatavojis autoru kolektīvs Dr. iur. J. Briedes zinātniskajā redakcijā, 2013., 598. lpp.).

Saskaņā ar APL 62. panta pirmo daļu, lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā. Minētā panta otrās daļas 3. punkts nosaka, ka personas viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, ja no gadījuma būtības izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav iespējama vai nav adekvāta.

Tā kā Iesniedzējs savu viedokli jau ir paudis, iesniedzot iesniegumu, Komisija uzskata, ka Iesniedzēja papildus viedokļa noskaidrošana nav lietderīga, jo Iesniedzēja izteiktais viedoklis un argumenti nevar ietekmēt šī administratīvā akta saturu.

Ievērojot iepriekš minēto, Komisija secina, ka Iesniedzējs nav iesniedzis Komisijai 24.07.2023.lēmumā lūgto dokumentu, tādējādi, atbilstoši APL 41., 44. pantam, 63. panta pirmās daļas 3. punktam, Komisija uzskata, ka ir pamats pieņemt lēmumu atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par Zemesgabalā 2 augošās 1 kļavas ø 30 cm, 2 ošlapu kļavu ø 20/20/15/15, 20/20/25/25 cm un 1 papeles ø 25 cm ciršanu, jo Komisijas rīcībā nav dokumenti, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Komisija vērš uzmanību uz to, ka Iesniedzējam ir tiesības atkārtoti iesniegt Departamentā motivētu rakstisku iesniegumu koku ciršanai ar pievienotu VAS “Latvijas dzelzceļš” saskaņojumu par koku ciršanu.

APL 68. panta pirmajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma paredz administratīvā akta darbību ierobežojoša nosacījuma (piemēram, termiņa, priekšnoteikuma, uzdevuma, atrunas) iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to norāda administratīvajā aktā.

Tā kā koku ciršana ir saistīta ar būvniecību, tad kokus pieļaujams cirst tikai tad, kad stājies spēkā administratīvais akts, kas dod tiesības veikt būvniecību, un ir izpildīti visi šī administratīvā akta nosacījumi atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

Būvniecības likuma 1. panta 1. punkts nosaka, ka būvatļauja ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā – projektēšanai un būvdarbiem – līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. Atbilstoši minētā likuma 17. panta pirmajai daļai būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts, vai atzīmi par projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja un tā kļuvusi neapstrīdama.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija paskaidro, ka koku ciršana būvniecības gadījumā ir pieļaujama tikai tad, kad pēc Komisijas lēmuma par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža pieņemšanas būs samaksāta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu un, ņemot vērā būvniecības veidu un būvju iedalījumu grupās, attiecīgi būs izdarīta atzīme būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama vai attiecīgi paskaidrojuma rakstā būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un saņemta koku ciršanas atļauja.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 20. punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 15. punktu pašvaldība atļauju koku ciršanai ārpus meža izsniedz pēc šo noteikumu 23. punktā minētās zaudējumu atlīdzības samaksas.

Noteikumu Nr. 309 23. punkts nosaka, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība).

Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 204 5.1., 5.5. un 6.3. apakšpunktu zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums veikt pasākumus, lai nodrošinātu koku saglabāšanu un aizsardzību, neveikt un novērst darbus, kas var kaitēt koku augšanai, saglabāšanai un aizsardzībai, kopt kokus profesionāla koku kopēja – arborista uzraudzībā, ievērojot vispārējās dabas aizsardzības prasības un apstādījumos aizliegts, veicot ar koka vainagošanu saistītus darbus, samazināt koka lapotnes masu vairāk par 20 %.

Saistošo noteikumu Nr. 204 11. punkts nosaka, ka Komisija izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru un norādot nosacījumus zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanai un ciršanas atļaujas saņemšanai, vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai, bet 24. punkts nosaka, ka Komisija, izskatījusi jautājumu par koku ciršanu, nosaka zaudējumu atlīdzības apmēru saskaņā ar šo saistošo noteikumu 29. punktu.

Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 35. punkts nosaka, ka veicot būvniecību zemes vienībā, izņemot transporta lineārās infrastruktūras būvniecību ielu teritorijā, maksimāli saglabā esošos kokus. Attālums, kurā aizliegts veikt būvniecību saglabājama koka tuvumā, ir vienāds ar 20 koka stumbra diametriem, ko mēra no koka stumbra. Šo attālumu var samazināt, ja būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēti risinājumi koka saglabāšanai un augšanai, kurus apstiprinājis kvalificēts arborists. Šīs prasības attiecas arī uz apdobes parametriem esošiem un projektētiem kokiem, kas atrodas slēgtā vai daļēji slēgtā segumā.

Saskaņā ar APL 62. panta pirmo daļu, lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus šajā lietā. Minētā panta otrās daļas 3. punkts nosaka, ka personas viedokļa un argumentu noskaidrošana nav nepieciešama, ja no gadījuma būtības izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav iespējama vai nav adekvāta.

Tā kā Iesniedzējs savu viedokli jau ir paudis, iesniedzot iesniegumu, Komisija uzskata, ka Iesniedzēja papildus viedokļa noskaidrošana nav lietderīga, jo Iesniedzēja izteiktais viedoklis un argumenti nevar ietekmēt šī administratīvā akta saturu.

Ievērojot iepriekš minēto, Komisija secina, ka cirst paredzētais Zemesgabalā 3 augošā 1 zirgkastaņa ø 50 cm ir bez būtiskiem stumbra un vainaga bojājumiem. Koks aug vietā, kur netiek paredzēti nekādi būvniecības darbi. Ainaviski un dendroloģiski vērtīgs koks, tādējādi, ievērojot samērīguma principu, atbilstoši TIAN 35. punktam, Saistošo noteikumu Nr. 204 2. punktam, Komisija uzskata, ka ir pamats pieņemt lēmumu atteikt atļaut cirst Zemesgabalā 3 augošo 1 zirgkastaņu ø 50 cm.

Savukārt, izvērtējot iepriekš izklāstīto, Komisija secina, ka, apsverot koku ciršanas pamatotību un atbilstību konkrētā projekta izstrādāšanas mērķim, ir pamats pieņemt lēmumu atļaut cirst Zemesgabalā 4 augošo 1 liepu ø 45 cm. Zemesgabalā 3 augošās 2 papeles ø 15, 30 cm, 3 apses ø 20, 15, 30 cm un 1 zirgkastaņu ø 35 cm, un Zemesgabalā 1 augošās 43 ošlapu kļavas ø 15/15/15, 25/20/15, 20/25, 20/30, 25/25, 25/25, 20/20, 20/15, 20/20, 20/15, 15/15, 40/30/30, 15/15, 15/20/20, 20/20, 20/20, 15/15/25/25, 20/20/20, 10/10/10, 20/20/15/15, 25/25/25/25/25, 25/20, 20/20/25/15, 25/20, 25/25, 20/20, 40/30, 15/15, 15/15, 20/20/15/15, 20/15, 10/10/10, 15/15, 15/15/15, 15/15/15, 15/15, 30/20, 25/25/20/20, 20/20, 10/10, 15/10/10, 15/15/15, 15/15/15/15 cm, 38 papeles ø 20, 15, 20, 15, 15, 20, 15, 15, 15, 20, 15, 15, 30, 15, 20, 30, 20, 30, 25, 10, 20, 25, 10, 15, 20, 15, 30, 15, 20, 20, 15, 20, 20, 60/45, 50, 25, 20, 30 cm, 7 apses ø 90, 90, 15, 90, 60, 80, 90 cm, 5 bērzus ø 15, 15, 15, 20, 20 cm un 37 kļavas ø 15, 30, 15, 10, 15, 15, 25, 20, 15, 15, 30, 20, 20, 20, 15, 20, 15, 15, 25, 15, 20, 15, 20, 10, 15, 15, 15, 15, 10, 15, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 10 cm. jo koki traucē plānotajai būvniecībai, minētie koki ir jauni, pašizsējas rezultātā izauguši, nelieli koki. Ņemot vērā samērīguma principu, secināms, ka no minētās būvniecības realizācijas sabiedrība iegūst lielāku labumu nekā no minēto koku saglabāšanas. Minēto koku nociršana neradīs kaitējumu apkārtējai videi (apkārtējā teritorijā aug citi lieli koki), līdz ar to nav sabiedrībai nozīmīgs gadījums un publiskā apspriešana par koku ciršanu nav nepieciešama. Bez minēto koku nociršanas nav iespējama būvniecība.

Tā kā Iesniedzējs ir pašvaldības iestāde un koku ciršana pilnā apmērā tiks finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 25.1. apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta.

Ja objekta būvniecība tiek saskaņota ar paskaidrojuma rakstu, tad papildus šim lēmumam Departamentā jāsaņem koku ciršanas atļauju. Lai saņemtu ciršanas atļauju, informāciju par maksājuma veikšanu lūdzam nosūtīt Departamentam uz pad@riga.lv, norādot, ka koki tiks cirsti saskaņā ar akceptēto paskaidrojuma rakstu.

Ņemot vērā, ka būvniecības darbi paredzēti tuvu saglabājamiem kokiem, Komisija vērš uzmanību, ka, uzsākot būvniecību, ir jāievēro TIAN 2.9. nodaļas nosacījumus.

Saglabājamo koku dzīvotspējas nepasliktināšana ir cieši saistīta ar koku aizsardzības pasākumu prasību ievērošanu. Koku saglabāšanai papildus izstrādājami detalizēti tehniskie risinājumi. Koku kopšanas, izpētes darbus un aizsardzības pasākumu realizēšanu būvniecības laikā uzticēt sertificētam koku kopšanas speciālistam.

Kā arī Komisija norāda, ka svarīga ir ne tikai koku kopšana un uzturēšana pirms un pēc objekta izbūves, bet visnozīmīgākais ir kā objekta būvniecības laikā ir pasargāti koki, to saknes un vai ir ievēroti visi arborista noteiktie nosacījumi, kā arī svarīgs nosacījums vai objekta izbūves laikā ir piedalījies koku kopējs – arborists, kontrolējot notiekošos procesus saistībā ar koku aizsardzību.

Ja objekta būvniecības laikā netiek ievēroti koku saglabāšanas pasākumi, pastāv risks, ka koki var aiziet bojā apmēram 5 gadu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas. Būvniecības ierosinātājam ir jāuzņemas atbildība par saglabājamo koku stāvokli un nepieciešamības gadījumā jākompensē videi nodarītie zaudējumi, ja koki zaudē augtspēju pēc būvniecības izbūves apmēram 5 gadu laika amplitūdā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, otrās daļas 3. punktu, 68. panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 1. panta 1. punktu, 17. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 7., 13., 15., 20., 23., 24. punktu, 25.1. apakšpunktu, Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr. 204 “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 2. punktu, 5.1., 5.5., 6.3. apakšpunktu, 10., 11., 24., 29., 30., 31. punktu, 32.2. apakšpunktu, 32.1, 35. punktu, Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 35. punktu Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija, atklāti balsojot “par” – 5, “pret” – 0, “atturas” – 0, nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 50 cm Rīgā, Bērzpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0019), pie Raiskuma ielas 3;
 2. atļaut cirst :
  1. 1 liepu ø 45 cm Raiskuma ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0182), pie Raiskuma ielas 3;
  2. 2 papeles ø 15, 30 cm, 3 apses ø 20, 15, 30 cm un 1 zirgkastaņu ø 35 cm Rīgā, Bērzpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 0019), pie Raiskuma ielas 3;
  3. 43 ošlapu kļavas ø 15/15/15, 25/20/15, 20/25, 20/30, 25/25, 25/25, 20/20, 20/15, 20/20, 20/15, 15/15, 40/30/30, 15/15, 15/20/20, 20/20, 20/20, 15/15/25/25, 20/20/20, 10/10/10, 20/20/15/15, 25/25/25/25/25, 25/20, 20/20/25/15, 25/20, 25/25, 20/20, 40/30, 15/15, 15/15, 20/20/15/15, 20/15, 10/10/10, 15/15, 15/15/15, 15/15/15, 15/15, 30/20, 25/25/20/20, 20/20, 10/10, 15/10/10, 15/15/15, 15/15/15/15 cm, 38 papeles ø 20, 15, 20, 15, 15, 20, 15, 15, 15, 20, 15, 15, 30, 15, 20, 30, 20, 30, 25, 10, 20, 25, 10, 15, 20, 15, 30, 15, 20, 20, 15, 20, 20, 60/45, 50, 25, 20, 30 cm, 7 apses ø 90, 90, 15, 90, 60, 80, 90 cm, 5 bērzus ø 15, 15, 15, 20, 20 cm un 37 kļavas ø 15, 30, 15, 10, 15, 15, 25, 20, 15, 15, 30, 20, 20, 20, 15, 20, 15, 15, 25, 15, 20, 15, 20, 10, 15, 15, 15, 15, 10, 15, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 10 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 091 2148), pie Krustabaznīcas ielas 7 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 30 cm, 2 ošlapu kļavu ø 20/20/15/15, 20/20/25/25 cm un 1 papeles ø 25 cm ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 091 2127).

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 048 2015), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2023.

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Sitas ielā 26A (kadastra apzīmējums 0100 121 2077), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 34 cm Rīgā, Sitas ielā 26A (kadastra apzīmējums 0100 121 2077) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 290,27 EUR (divi simti deviņdesmit euro, divdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 034 0007), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 33 cm Rīgā, Tallinas ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 034 0007);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 29 cm, 2 papeles ø 39, 37 cm un 1 gobu ø 20/21 cm Rīgā, Tallinas ielā 56 (kadastra apzīmējums 0100 034 0007) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1833,36 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit trīs euro, trīsdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazā Albatrosu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 2630) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 priedes ø 32/25, 25, 18 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Mazā Albatrosu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 2630) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 853,72 EUR (astoņi simti piecdesmit trīs euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 070 0020), pie Ūnijas ielas 54

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Ūnijas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 070 0020), pie Ūnijas ielas 54;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 070 0405)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm Rīgā, Vaidavas iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 070 0405);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 73 (kadastra numurs 0100 086 0212, kadastra apzīmējums 0100 086 0290)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ropažu iela 73 (kadastra numurs 0100 086 0212, kadastra apzīmējums 0100 086 0290).

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koka Rīgā, Amoliņa ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 128 0164)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 31 cm Rīgā, Amoliņa ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 128 0164).

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mežotnes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 075 0382)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 lapegli ø 38 cm Rīgā, Mežotnes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 075 0382).

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 105 0292)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Liepājas iela 82 (kadastra apzīmējums 0100 105 0292);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 25,95 EUR (divdesmit pieci euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jaunmoku ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 075 0694)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 29 cm Rīgā, Jaunmoku ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 075 0694);
 2. atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 27, 32 cm un 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Jaunmoku ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 075 0694);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 81,05 EUR (astoņdesmit viens euro, pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Alīses ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 060 0339)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Alīses ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 060 0339).

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (kadastra apzīmējums 0100 117 0382)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kalstošos bērzus ø 67, 67, 42 cm un 1 kalstošo melnalksni ø 36 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (kadastra apzīmējums 0100 117 0382);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Usmas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 064 0046)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 78 cm Rīgā, Usmas iela 10 (kadastra apzīmējums 0100 064 0046);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Kaņepju ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 100 0139)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērza ø 41/43 cm stumbru ø 43 cm Rīgā, Kaņepju ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 100 0139);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 97,89EUR (deviņdesmit septiņi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vīksnes iela 38 (kadastra apzīmējums 0100 117 0243)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2023.

1.3.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 078 0191; kadastra numurs 01000780238)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2023.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 041 2011)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2023.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 078 0053; kadastra numurs  01000780027), pie Prūšu ielas 38

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2023.

1.3.16. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 78 (kadastra apzīmējums 0100 071 0469)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 78 (kadastra apzīmējums 0100 071 0469).

1.3.17. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 9007), pie zemesgabala bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0284) un Rīgā, Trīsciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 9011), pie Jaunciema gatves 278B

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 melnalkšņus ø 60, 25, 22, 20, 23 cm, 1 osi ø 20/15 cm, 5 kļavas ø 22, 23, 23, 23, 30 cm, 1 vītolu ø 30/25/22/28 cm, 1 bērzu ø 22/20 cm Rīgā, Jaunciema gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 9007), pie zemesgabala bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0284);
 2. atļaut cirst 9 melnalkšņus ø 35. 25/20/10, 45, 30/15, 20, 20, 30/20, 40, 25/20/27/15/30 cm, 1 bērzu ø 55 cm, 1 kļavu ø 25 cm Rīgā, Trīsciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 9011);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
69 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.