RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 22 (05.06.2023.)

Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenās ainavu arhitektes, nodaļas vadītājas vietniece  M. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
  
Protokolē: Komisijas sekretāres p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes vadītāja palīdzeL. Antāne

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 20 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā par teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu

Rīgā, Katrīnas ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 011 0119) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 vilkābeles ø 17/15, 20/33, 24, 20 cm Rīgā, Katrīnas ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 011 0119);
 2. atļaut cirst 3 ozolus ø 29, 25, 21 cm, 1 vītolu ø 76/85 cm, 2 blīgznas ø 36, 11/11/11/14/17/19/22 cm Rīgā, Katrīnas ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 011 0119) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4178,97 EUR (četri tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi euro, deviņdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 025 0120), Rīgā, Miera ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 025 0174), Rīgā, Miera ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 025 0130) un Rīgā, Miera ielā 77 (kadastra apzīmējums 0100 025 0121) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 1 kļavu ø 20 cm, 1 Holandes liepu ø 73 cm un 1 vīksnu ø 14/17/23 cm Rīgā, Miera ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 025 0120);
  2. 2 egles ø 22, 48 cm, 1 Holandes liepu ø 51 cm, 1 bērzu ø 55 cm un 4 kļavas ø 40, 36, 20, 32/34/30 cm Rīgā, Miera ielā 75A (kadastra apzīmējums 0100 025 0174);
  3. 1 kļavu ø 34 cm Rīgā, Miera ielā 75 (kadastra apzīmējums 0100 025 0130);
  4. 5 tūjas ø 30, 32, 28, 27/31, 16/22/23/22/14 cm, 1 kļavu ø 30/33 cm un 1 vīksnu ø 30 cm Rīgā, Miera ielā 77 (kadastra apzīmējums 0100 025 0121);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 15206,92 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti seši euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 055 0027) un Rīgā, Ojāra Vācieša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 055 9000), pie Ojāra Vācieša ielas 8, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 1 kļavu ø 72 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 055 0027);
  2. 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 055 9000), pie Ojāra Vācieša ielas 8;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1212,29 EUR (viens tūkstotis divi simti divpadsmit euro, divdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 050 0185) un Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2A (kadastra apzīmējums 0100 050 0220) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.07.2023.

1.2.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 24 (kadastra apzīmējums 0100 054 0182) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 054 2001), pie Vienības gatves 24, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.07.2023.

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Robežu ielā 1D (kadastra apzīmējums 0100 055 0356)

saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 22 cm Rīgā, Robežu ielā 1D (kadastra apzīmējums 0100 055 0356) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 93,91 EUR (deviņdesmit trīs euro, deviņdesmit viens cents);

noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mālu iela 26 (kadastra apzīmējums 0100 073 2198) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 bērzus ø 19 (celma caurmērs 22 cm), 24, 20/28, 22/25 cm Rīgā, Mālu iela 26 (kadastra apzīmējums 0100 073 2198);
 2. Rīgā, Mālu iela 26 (kadastra apzīmējums 0100 073 2198) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1331,81 EUR (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit viens euro, astoņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0175; kadastra numurs 010003720030), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 04.07.2023. līdz 17.07.2023. rīkot publisko apspriešanu par 5 robīniju ø 24, 21, 20, 19 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm) cm, un 1 Eiropas baltegles ø 17 (celma caurmērs 22 cm) cm ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0175; kadastra numurs 010003720030);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 27.06.2023. Ne vēlāk kā līdz 03.07.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.07.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (labi redzamā vietā, pie galvenās ieejas);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2023.

1.2.9. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.03.2023. lēmuma (protokols Nr. 13, 1.2.4.§) “Par koku ciršanu un par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Bauskas ielā 134 (kadastra apzīmējums 0100 052 0059), saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 134 (kadastra apzīmējums 0100 052 0059), saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 27.03.2023. lēmumu (protokols Nr. 13, 1.2.4.§) “Par koku ciršanu un par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Bauskas ielā 134 (kadastra apzīmējums 0100 052 0059), saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu” daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4912,34 EUR (četri tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro, astoņpadsmit centi) un daļā, ar kuru noteikts, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību.
 2. saistībā ar būvniecību:
  1. atļaut cirst 5 bērzus ø 52 (Nr.12), 51 (Nr.13), 43 (Nr.32), 55 (Nr.41), 45 (Nr.50), 2 liepas ø 59/40/69/60/56 (Nr. 23), 76 (Nr. 24), 1 ievu ø 18/19/15/17/10/15/15 (Nr.54) Rīgā, Bauskas ielā 134 (kadastra apzīmējums 0100 052 0059) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4588,77 EUR (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
  3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 3. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  1. atļaut cirst 3 bērzus ø 30 (Nr.10), 35 (Nr.28), 42 (Nr.40) Rīgā, Bauskas ielā 134 (kadastra apzīmējums 0100 052 0059);
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 243,60 EUR (divi simti četrdesmit trīs euro, sešdesmit centi);
  3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Rudens ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 121 25260), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 62 cm Rīgā, Rudens ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 121 25260).

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Dambja ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 017 2028) un Rīgā, Dambja ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 017 0139) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 25/18, 40/50, 30 cm Dambja ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 017 2028);
 2.  atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 32/19/26/16 cm Dambja ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 017 0139) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 874,22 EUR (astoņi simti septiņdesmit četri euro, divdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

2.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skaistkalnes ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 052 0182) un Rīgā, Skaistkalnes ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 073 0241, kadastra apzīmējums 0100 052 0153), pie Skaistkalnes ielas 1A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.08.2023.

2.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zvārdes ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 083 0002) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 rietumu tūju ø 47 cm Rīgā, Zvārdes ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 083 0002).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Loka ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 080 2232)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 33, 44 cm Rīgā, Mazajā Loka ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 080 2232);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 350,60 EUR (trīs simti piecdesmit euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dāvida ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 067 2093)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 102 cm un 1 sarkano ozolu ø 38 cm Rīgā, Dāvida ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 067 2093).

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 080 0038), pie Kooperatīva ielas 26

Nolemj:

 1. Rīgā, Kooperatīva ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 080 0038), pie Kooperatīva ielas 26;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Līves ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 105 0218)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2023.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 059 2046), pie Sabiles ielas 9 un Rīgā, Sabiles ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 059 0194)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2023.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mikus ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 081 2048)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 41, 73 cm Rīgā, Mikus ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 081 2048);
 2. atļaut cirst 3 pīlādžus ø 20, 11 (celma caurmērs 22 cm), 23 cm Rīgā, Mikus ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 081 2048);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Vaiņodes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 074 0210)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 64 cm Rīgā, Vaiņodes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 074 0210);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 29,14 EUR (divdesmit deviņi euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Zvārdes ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 083 0003)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 26 cm Rīgā, Zvārdes ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 083 0003);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Paltmales ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 075 0255)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 42 cm un 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Paltmales ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 075 0255);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 347,87 EUR (trīs simti četrdesmit septiņi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 075 0507)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 26/35 cm Rīgā, Ventspils ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 075 0507);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 55,55 EUR (piecdesmit pieci euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Drustu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 105 0109)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Drustu iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 105 0109);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Rāznas ielas skvēra teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 046 0187)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vilkābeli ø 30 cm Rīgā, Rāznas ielas skvēra teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 046 0187).

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Deglava ielā 106 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 0206)

Nolemj:

 1. Rīgā, Deglava ielā 106 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 0206);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 4E (kadastra apzīmējums 0100 059 0167)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 60 cm Rīgā, Kapseļu ielā 4E (kadastra apzīmējums 0100 059 0167);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 54,64 EUR (piecdesmit četri euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Magoņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 2076)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 apsi ø 43 cm Rīgā, Magoņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 2076).

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 14 (kadastra apzīmējums 0100 114 0450)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 priedes ø 47, 20, 45, 32, 22/18 cm Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 14 (kadastra apzīmējums 0100 114 0450);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 837,78 EUR (astoņi simti trīsdesmit septiņi euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 120 0564)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 42 cm Rīgā, Pakalnes ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 120 0564);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Sarkandaugavas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 016 0021)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 24, 26 cm Rīgā, Sarkandaugavas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 016 0021).

1.3.19. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielā 99A (kadastra apzīmējums 0100 127 0640)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.06.2023.

1.3.20. § Par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 089 0039)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 39 cm Rīgā, Biķernieku ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 089 0039);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

2.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bieķensalas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 050 0066) un Rīgā, Buru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 050 0064), pie Bieķensalas ielas 21

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.07.2023.

0 Patīk
215 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.