Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 44 (06.11.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces p.i. Rīgas domes Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītāja I.Veļiknova p.i. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas vadītājas vietniece   Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiereG. Valintele
P.Muzika-Zinkeviča
L. Plēpe
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 18 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 29 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildus jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatves teritorija (kadastra apzīmējums 0100 091 9001) pie Brīvības gatves 301, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Brīvības gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 9001), pie Brīvības gatves 301, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 307,34 EUR (trīs simti septiņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 28.11.2023. līdz 11.12.2023. rīkot publisko apspriešanu par 6 kļavu ø 39, 51, 38, 30, 12/31/20, 31 cm ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 21.11.2023. Ne vēlāk kā līdz 27.11.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.11.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2024.

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā, Stārķu ielā, Dzelzavas ielā, Ūnijas ielā, Vaidavas ielā, Nīcgales ielā, Dzelzavas ielā, Ulbrokas ielā, Kaivas ielā, Juglas ielā un Augusta Deglava ielā saistībā ar būvprojekta ”Neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas un ar to saistītās veloinfrastruktūras izbūve Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai” izstrādi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu 01.12.2023.

1.2.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 024 2076) pie Jāņa Daliņa ielas 2

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2023.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 53/55 (kadastra apzīmējums 0100 099 2093) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 55, 60 cm un 2 egles ø 17, 20 cm Rīgā, Apuzes ielā 53/55 (kadastra apzīmējums 0100 099 2093) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 618,94 EUR (seši simti astoņpadsmit euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Cepļa ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 053 2025) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 50 cm un 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Cepļa ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 053 2025) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses

(kadastra apzīmējums 0100 065 2016), pie Dzirciema ielas 51 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

1.2.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Eiženijas ielā 1C (kadastra apzīmējums 0100 064 2072) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Eiženijas ielā 1C (kadastra apzīmējums 0100 064 2072) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,65 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, sešdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Ogļu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 062 0032) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 05.12.2023. līdz 18.12.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 43/41 cm ciršanu Rīgā, Ogļu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 062 0032);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 21.11.2023. Ne vēlāk kā līdz 04.12.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.01.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.01.2024.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 093 0808) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 25, 26/41 cm Rīgā, Anniņmuižas ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 093 0808) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 392,71 EUR (trīs simti deviņdesmit divi euro, septiņdesmit viens centi).

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 133A (kadastra apzīmējums 0100 117 2123), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 kļavas ø 23, 18 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 28, 16 (celma caurmērs 22 cm)  cm, 1 bērzu ø 18 cm (celma caurmērs 28 cm), 2 ozolus ø 32, 30 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 133A (kadastra apzīmējums 0100 117 2123);
 2. atļaut cirst 6 kļavas ø  17 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 30, 16 (celma caurmērs 21 cm), 23 cm, 4 apses ø 21, 27, 28, 18 (celma caurmērs 27 cm) cm Rīgā, Kurzemes prospektā 133A (kadastra apzīmējums 0100 117 2123) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1345,48 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro, četrdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 035 0040)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 gobas ø 20, 15 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, , Zvaigžņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 035 0040) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 747,01 EUR (septiņi simti četrdesmit septiņi euro, viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 2225), pie Krustpils ielas 6A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2024.

1.2.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 010 0077) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.12.2023.

1.2.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mazsalacas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 120 1714)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 120 1714).

1.2.16. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 087 2044), pie Starta ielas 28 un Čiekurkalna 1. līnijā 12 (kadastra apzīmējums 0100 087 0003) saistībā ar projektu “Satiksmes pārvada pār dzelzceļu Gustava Zemgala gatvē būvprojekta izstrāde”

Nolemj:

atļaut cirst attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā:

 1. 1 ošlapu kļavu ø 22 cm, 2 papeles ø 45, 27 cm, 1 kļavu ø 12 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 osi ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 087 2044), pie Starta ielas 28;
 2. 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 12 (kadastra apzīmējums 0100 087 0003).

1.2.17. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Murdu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 120 0296) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 30 cm Rīgā, Murdu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 120 0296);
 2. saistībā ar būvniecību:
  1. atļaut cirst 1 apsi ø 25 cm Rīgā, Murdu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 120 0296) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 85,37 EUR (astoņdesmit pieci euro, trīsdesmit septiņi centi);
  3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 3. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  1. atļaut cirst 2 kļavas ø 40, 20 cm un 1 ievu ø 17/15/16 cm (celma caurmērs lielāks par 20 cm) Rīgā, Murdu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 120 0296);
  2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 382,47 EUR (trīs simti astoņdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
  3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 18B (kadastra apzīmējums 0100 114 2142) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 38/28/27 cm Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 18B (kadastra apzīmējums 0100 114 2142) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 396,98 EUR (trīs simti deviņdesmit seši euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Igates ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 128 0138)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.12.2023.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 110 (kadastra apzīmējums 0100 091 0010)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 52, 45 cm Rīgā, Ropažu ielā 110 (kadastra apzīmējums 0100 091 0010);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 111,10 EUR (viens simts vienpadsmit euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanuun par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Antonijas iela 12 (kadastra apzīmējums 0100 019 0088)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.12.2023.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 388A (kadastra apzīmējums 0100 092 0096)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 20/23/20 cm Rīgā, Brīvības gatvē 388A (kadastra apzīmējums 0100 092 0096);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 15/20/25/20 cm Rīgā, Brīvības gatvē 388A (kadastra apzīmējums 0100 092 0096);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 70,12 EUR (septiņdesmit euro, divpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 055 0037)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 73 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 055 0037);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 166,19 EUR (viens simts sešdesmit seši euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 102 (kadastra apzīmējums 0100 075 0199)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 22/32 cm Rīgā, Kalnciema ielā 102 (kadastra apzīmējums 0100 075 0199);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 245,87 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bukaišu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 9999), pie Bukaišu ielas 1

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 076 0829)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 81 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 076 0829);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 73,76 EUR (septiņdesmit trīs euro, septiņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ģimnastikas ielā 30A (kadastra apzīmējums 0100 074 2111) un Rīgā, Ģimnastikas ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 074 0014)

Nolemj:

Ģimnastikas ielā 30A (kadastra apzīmējums 0100 074 2111) un Rīgā, Ģimnastikas ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 074 0014

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Ģimnastikas ielā 30A (kadastra apzīmējums 0100 074 2111);
 2. atļaut cirst
  1. bērzu ø 48 cm Rīgā, Ģimnastikas ielā 30A (kadastra apzīmējums 0100 074 2111);
  2. kļavu ø 57 cm Rīgā, Ģimnastikas ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 074 0014)
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 368,81 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Misas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 079 0244)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 54, 54 cm Rīgā, Misas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 079 0244);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 491,74EUR (četri simti deviņdesmit viens euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sabiles iela 1B (kadastra apzīmējums 0100 059 0197)

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

1.3.12. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu

Rīgā, Ernestīnes iela 27A (kadastra apzīmējums 0100 059 2035)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospekta ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 080 9000), pie Kurzemes prospekta 38

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 6. līnijā 2V (kadastra apzīmējums 0100 082 2409)

Nolemj:

 1. atļaut cirst zeltzaru 1 vītolu ø 53 cm un 1 bērzu ø 66 cm Rīgā, Beberbeķu 6. līnijā 2V (kadastra apzīmējums 0100 082 2409);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 246,79 EUR (divi simti četrdesmit seši euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 60 (kadastra apzīmējums 0100 108 2051)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 20, 20, 25, 25, 29 cm Rīgā, Dzintara ielā 60 (kadastra apzīmējums 0100 108 2051);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 270,90 EUR (divi simti septiņdesmit euro, deviņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Brucenes ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 107 2264)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 16 vītolus ø 25, 37, 26, 35, 33, 31, 30, 47, 40, 43, 41, 41, 36, 42, 42, 40 cm Rīgā, Brucenes ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 107 2264);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1140,10 EUR (viens tūkstotis viens simts četrdesmit euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Grodņas iela 10

(kadastra apzīmējums 0100 066 0011)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

1.3.18. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu

Rīgā, Ķemmdziju iela 35 (kadastra apzīmējums 0100 110 2048)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2023.

1.3.19. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 20B (kadastra apzīmējums 0100 073 2143)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Raiņa bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 005 0050)

Nolemj:

: atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.11.2023.

1.3.21. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Anniņmiužas bulvārī 21A (kadastra apzīmējums 0100 080 0659)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Anniņmiužas bulvārī 21A (kadastra apzīmējums 0100 080 0659).

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Turgeņeva ielā 21A (kadastra apzīmējums  0100 041 0014)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Turgeņeva ielā 21A (kadastra apzīmējums  0100 041 0014);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 42,69 EUR (četrdesmit divi euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 018 0025)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 51 cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 018 0025);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 58, 50 cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 018 0025);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1229,36 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par koka ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 084 0034)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 44 cm Rīgā, Hamburgas ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 084 0034);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 200,34 EUR (divi simti euro, trīsdesmit četri centi);

noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.25. § Par koka ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 084 2113)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 084 2113);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.26. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 120 0102)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 64 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 120 0102);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 120 0102);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.27. § Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 13 (kadastra apzīmējums 0100 087 0024)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 13 (kadastra apzīmējums 0100 087 0024);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 125,21 EUR (viens simts divdesmit pieci euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.28. § Par koku ciršanu Rīgā, Meldru ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 111 0194)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 papeles ø 80, 56, 66, 79, 85, 60 cm Rīgā, Meldru ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 111 0194);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 775,86 EUR (septiņi simti septiņdesmit pieci euro, astoņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.29. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Selgas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 2176)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.12.2023.

2.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 320 (kadastra apzīmējums 0100 078 0342)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.12.2023.

0 Patīk
133 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.