Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 19 (07.05.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājs V. Freimanis p.i. Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI. Ruzanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieceK. Zīverte
Rīgas valstspilsētas Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI.Kublicka
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte    G. Valintele
G. Kalīte
L.Tomiņa
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciāliste I. Neimane p.i. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides projektu nodaļas galvenā speciālisteA.Villa – Kuzņecova
  

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 29 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 070 0763) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 28.05.2024. līdz 10.06.2024. rīkot publisko apspriešanu par 6 liepu ø 51, 40, 51, 54, 48, 55 cm, 3 ošlapu kļavu ø 35/25/24/11, 35, 13/18 cm (celma caurmērs 28 cm) un 7 duglāziju ø 45, 50/24/10, 36, 36, 43, 37, 42 cm ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 070 0763);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 21.05.2024. Ne vēlāk kā līdz 27.05.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Ieriķu ielā 43A;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.05.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.07.2024.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kaplavas ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 107 0710), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 egles ø 35, 30, 19 cm un 1 kļavu ø 48 cm Rīgā, Kaplavas iela 4A (kadastra apzīmējums 0100 107 0710).

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 076 0213) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 63 cm Rīgā, Volguntes ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 076 0213) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 537,85 EUR (pieci simti trīsdesmit septiņi euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielu teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 0211), Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 9004), Rīgā, Ziepniekkalna ielā 50A (kadastra apzīmējums 0100 110 2190), Rīgā, Spilves ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0082), Rīgā, Ūpju ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0448), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielu teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 0211), Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 9004), Rīgā, Ziepniekkalna ielā 50A (kadastra apzīmējums 0100 110 2190), Rīgā, Spilves ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0082), Rīgā, Ūpju ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0448).        

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 101 (kadastra apzīmējums 0100 032 0067), saistībā ar būvniecību

 Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2024.

1.2.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 16 (kadastra apzīmējums 0100 093 0624) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 16 (kadastra apzīmējums 0100 093 0624).

1.2.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 097 9000), pie Gaigalas ielas 17, Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 101 0009), pie Gaigalas ielas 5 un Mežrozīšu ielas 8, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2187), pie Gaigalas ielas 4, Rīgā, Gaigalas ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 110 0040), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2142), pie Gaigalas ielas 4A, Rīgā, Piestātnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0051), pie Piestātnes ielas 5, Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 102 0081), pie Piestātnes ielas 5, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2185), pie Lielās ielas 31, ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 097 9000), pie Gaigalas ielas 17, Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 101 0009), pie Gaigalas ielas 5 un Mežrozīšu ielas 8, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2187), pie Gaigalas ielas 4, Rīgā, Gaigalas ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 110 0040), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2142), pie Gaigalas ielas 4A, Rīgā, Piestātnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 110 0051), pie Piestātnes ielas 5, Rīgā, Gaigalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 102 0081), pie Piestātnes ielas 5, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 110 2185), pie Lielās ielas 31.

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 084 0495) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2024.

1.2.9. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Meža prospektā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0267) saistībā ar būvniecību, teritorijas kopšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 20.05.2024. līdz 31.05.2024. rīkot publisko apspriešanu Meža prospekts 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0267) par koku ciršanu:
  saistībā ar būvniecību: 36 parastās priedes ø 41, 18, 36, 34, 28, 45, 39, 28, 36, 28, 34, 29, 43, 25, 39, 23, 45, 31, 38, 63, 53, 41/33, 29, 42, 35, 39, 38, 44, 50, 30, 50, 35, 40, 35, 30, 20 cm, 5 ošlapu kļavas ø 19/13, 27, 19/21, 22, 38 cm, 6 parastās kļavas ø 47, 48, 20, 20, 28, 31 cm, 2 purva bērzus ø 33, 41 cm, 3 parastās gobas ø 20, 51, 28 cm, 1 nokareno bērzu ø 26 cm, 2 parastās zirgkastaņas ø 48, 48/33 cm;
  Saistībā ar teritorijas kopšanu: 7 ošlapu kļavas ø 20, 16, 23, 14/14/13, 15/30, 30, 15 cm, 3 parastās gobas ø 27, 11/11/10, 23/18 cm, 17 parastās kļavas ø 39, 48/20, 18, 23/11, 21/11, 42, 35, 30, 25, 40, 20, 15, 20, 20, 20/20, 40, 30 cm, 2 parastās priedes ø 22, 63 cm, 3 parastās ievas ø 15/14/12/18, 41, 17/20/20 cm, 1 purva bērzu ø 32 cm, 1 parasto ozolu ø 46 cm;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 13.05.2024. Ne vēlāk kā līdz 17.05.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 17.05.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2024.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 27 (kadastra apzīmējums 0100 094 0025) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2024.

1.2.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 26A (kadastra apzīmējums 0100 084 0275)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 30/45 cm Rīgā, Stokholmas ielā 26A (kadastra apzīmējums 0100 084 0275) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 640,30 EUR (seši simti četrdesmit euro, trīsdesmit centi).

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stendera ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 084 2139) saistībā ar inženierbūves izbūvi

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.06.2024.

1.2.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Paceplīša ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 0098) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2024.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta pagarināšanu saistībā ar koka ciršanu Rīgā, Ķeguma ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 116 0276)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2024.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Priedkalnes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 128 0149)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 42 cm Rīgā, Priedkalnes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 128 0149);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzērbenes ielā 10b (kadastra apzīmējums 0100 092 2486)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst ošlapu kļavas 39/32/27/17 cm stumbru ø 39 cm Rīgā, Dzērbenes ielā 10b (kadastra apzīmējums 0100 092 2486);
 2. atļaut cirst ošlapu kļavau ø 46/47 cm Rīgā, Dzērbenes ielā 10b (kadastra apzīmējums 0100 092 2486);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 169,38 EUR (viens simts sešdesmit deviņi euro, trīsdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 210 (kadastra apzīmējums 0100 070 0009)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 robīnijas ø 27, 26, 30 cm Rīgā, Brīvības gatvē 210 (kadastra apzīmējums 0100 070 0009);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 377,92 EUR (trīs simti septiņdesmit septiņi euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 127 0423)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 127 0423).

1.3.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Braslas ielā 29a (kadastra apzīmējums 0100 070 0256)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Braslas ielā 29a (kadastra apzīmējums 0100 070 0256).

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Lizuma ielā 5B (kadastra apzīmējums 0100 091 2220)

Nolemj

atteikt atļaut cirst 5 bērzus ø 33, 27, 22/20/10, 33, 34 cm un 1 priedi ø 31 cm Rīgā, Lizuma ielā 5B (kadastra apzīmējums 0100 091 2220).

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 19 (kadastra apzīmējums  0100 070 0786)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 47 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 19 (kadastra apzīmējums  0100 070 0786);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 99 (kadastra apzīmējums 0100 124 2034)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2024.

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kauguru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 0069), pie Krūzes ielas 20

Nolemj

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kauguru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 0069), pie Krūzes ielas 20.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 106 0141)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2024.

1.3.12. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Torņakalna ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 055 0017)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Torņakalna ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 055 0017).

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Bukaišu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 073 0096)

Nolemj:

 1.  atļaut cirst 1 robīniju ø 28 cm un 1 liepu ø 42 cm Rīgā, Bukaišu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 073 0096);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 165,74 EUR (simtu sešdesmit pieci euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Dandāles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 053 0078), pie Dandāles ielas 3, Dandāles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 053 0078), pie Dandāles ielas 4, Dandāles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 053 0078), pie Dandāles ielas 5 un Dandāles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 053 0078), pie Garozes ielas 15

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst kļavu ø 70 cm Rīgā, Dandāles ielas teritorija (kadastra apzīmējums 0100 053 0078), pie Dandāles ielas 3;
 2. atļaut cirst;
  1. 1 liepu ø 73 cm Rīgā, Dandāles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 053 0078), pie Dandāles ielas 4;
  2. 1 liepu ø 67 cm Rīgā, Dandāles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 053 0078), pie Dandāles ielas 5
  3. 1 kļavu ø 67 cm Rīgā, Dandāles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 053 0078), pie Garozes ielas 15
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Makša ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 055 0153)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2024.

1.3.16. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Esplanādes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 103 0330)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2024.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šķērsielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 080 0086)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.06.2024.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Vērgales ielas teritorijā (kadastra Nr. 0100 082 1417, kadastra apzīmējums 0100 082 1410), pie Vērgales ielas 16

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 126 cm Rīgā, Vērgales ielas teritorijā (kadastra Nr. 0100 082 1417, kadastra apzīmējums 0100 082 1410), pie Vērgales ielas 16;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koku ciršanu Rīgā, Bumbieru ielā 2B (kadastra apzīmējums 0100 064 2115)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 daudzstumbru bērzu ø 63/68 cm Rīgā, Bumbieru ielā 2B (kadastra apzīmējums 0100 064 2115);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 298,24 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, 24 centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par koku ciršanu Rīgā, Stabu ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 022 0097)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 gobas ø 20/13, 51 cm un 1 ozolu ø 77 cm Rīgā, Stabu ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 022 0097);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 230,51 EUR (divi simti trīsdesmit euro, piecdesmit viens cents);

noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Latgales ielā 183 (kadastra apzīmējums 0100 046 0122)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 45, 48 cm Rīgā, Latgales ielā 183 (kadastra apzīmējums 0100 046 0122);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 28/25/17, 3 ošus ø 41, 27, 50 cm un 1 kļavu ø 47 cm Rīgā, Latgales ielā 183 (kadastra apzīmējums 0100 046 0122);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1302,21 EUR (viens tūkstotis trīs simti divi euro, divdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 034 0133)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.06.2024.

1.3.23. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 047 0032)  

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 047 0032).

1.3.24. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dārziņu 14. līnijā 8 (kadastra apzīmējums 0100 125 4302)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2024.

1.3.25. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalvenes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 106 0312)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 egles ø 23, 40 cm Rīgā, Kalvenes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 106 0312);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 286,85 EUR (divi simti astoņdesmit seši euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.26. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 054 0018)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 054 0018).

1.3.27. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Volguntes ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 081 0447)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 105 cm Rīgā, Volguntes ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 081 0447).

1.3.28. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Inčukalna ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 094 0226)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2024.

1.3.29. § Par termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sniedzes ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 111 0238)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.06.2024.

0 Patīk
65 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.