RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 24 (19.06.2023.)

Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenās ainavu arhitektes, nodaļas vadītājas vietniece  M. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāres p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes vadītāja palīdzeL. Antāne

Darba kārtībā:

 • 2 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 117 0145), pie Dubultu ielas 16 saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 18.07.2023. līdz 31.07.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 ozolu ø 70 cm, 1 liepu ø 50 cm, 13 bērzu ø 40/35, 45, 38, 51, 32/47, 48, 43, 38, 58, 27, 36, 52, 61 cm un 6 kļavu ø 35, 47, 42, 32/10, 70, 26 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 117 0145), pie Dubultu ielas 16;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 11.07.2023. Ne vēlāk kā līdz 17.07.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Gobas ielā 6A;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 17.07.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.08.2023.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2E (kadastra apzīmējums 0100 099 0660) un Rīgā, Rīgā, Grenču ielā 2D (kadastra apzīmējums 0100 099 0267) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2023.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krēgermuižas ielā 2 (kadastra numurs 0100 092 0751, kadastra apzīmējums 0100 092 0864) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.07.2023.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Enkura ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 062 0155)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 38 cm Rīgā, Enkura ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 062 0155);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 432,55 EUR (četri simti trīsdesmit divi euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 9005), pie Ķiburgas ielas 8B

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 63 cm Rīgā, Ķiburgas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 082 9005), pie Ķiburgas ielas 8B;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lielupes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 100 9000), pie Lielupes ielas 1 k-9

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 24 cm Rīgā, Lielupes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 100 9000), pie Lielupes ielas 1 k-9.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ķiburgas ielā 11L (kadastra apzīmējums 0100 082 1482)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 balto apsi ø 32 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 11L (kadastra apzīmējums 0100 082 1482).

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 067 0263)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 47, 43, 46 cm Rīgā, Buļļu ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 067 0263);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 619,24 EUR (seši simti deviņpadsmit euro, divdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 106 0080)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, Bramberģes ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 106 0080);
 2. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 30/17, 19/15/13/13 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Bramberģes ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 106 0080);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 194,88 EUR (viens simts deviņdesmit četri euro, astoņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 079 2058), Ēbelmuižas parkā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 52 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 079 2058), Ēbeļmuižas parkā;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 103 0070), pie Birzes ielas 44

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 103 0070), pie Birzes ielas 44.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 078 0950)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.08.2023.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Caunes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 086 0193)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 40 cm Rīgā, Caunes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 086 0193);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Salaspils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2185)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.08.2023.

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku ciršanu Rīgā, Tebras ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 124 0102)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 63 cm Rīgā, Tebras ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 124 0102).

1.3.13. §  Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā Augusta Deglava ielā 78 (kadastra apzīmējums 0100 071 0469)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.09.2023.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Līksnas ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 046 0011)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 25 cm Rīgā, Līksnas ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 046 0011);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 45,53 EUR (četrdesmit pieci euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Mārtiņa ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 060 0146)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 ošlapu kļavas ø 22, 20, 35, 28/25 cm Rīgā, Mārtiņa ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 060 0146);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 236,77 EUR (divi simti trīsdesmit seši euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Baldones ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 060 0294)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 73, 40/47 cm Rīgā, Baldones ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 060 0294);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 728,51 EUR (septiņi simti divdesmit astoņi euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 52 (kadastra apzīmējums 0100 087 0055)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 38 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 52 (kadastra apzīmējums 0100 087 0052);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 51A (kadastra apzīmējums 0100 085 0175)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 25 cm Rīgā, Gaujas ielā 51A (kadastra apzīmējums 0100 085 0175);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielā 99A (kadastra apzīmējums 0100 127 0640)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielā 99A (kadastra apzīmējums 0100 127 0640).

0 Patīk
301 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.