19.09.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1578 “Par teritorijas starp Augusta Dombrovska ielu, Baltāsbaznīcas ielu, Ziemeļblāzmas ielu un Sniega ielu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018.gadam un radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai, kas paredz plašāka tirdzniecības un pakalpojumu objekta būvniecību, apvienojot esošās zemes vienības vienā īpašumā. […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts