Lokālplānojuma redakcijas teritorijai Zaķusalā un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskās apspriešanas sanāksmes protokols Lokālplānojums un SIVN publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 21.11.2018. lēmumu Nr.1767 “Par teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Izstrādātāji: Lokālplānojums: SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302. SIVN: SIA […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 21.11.2018. lēmumu Nr.1768 “Par zemesgabala Juglas ielā 11 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Izstrādātājs: SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 28345638. Pasūtītājs: SIA “Nule 6”, Katlakalna ielā 11, Rīgā, LV-1073, tālrunis 28234181. Publiskā apspriešana norisināsies no 04.12.2018. līdz 11.01.2019. Publiskās […]

Lasīt vairāk

21.11.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1766 “Par teritorijas starp Ķiburgas ielu un Lazdu ielu lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 21.11.2018. saistošie noteikumi Nr.59 “Teritorijas starp Ķiburgas ielu un Lazdu ielu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv . Lokālplānojuma īstenošana […]

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka tiek veikts sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums SIA “Sporta iela 2” paredzētajai darbībai – kvartāla pārbūvei (bijušo ražotņu pārbūve par biroja ēkām, noliktavu pārbūve par mazumtirdzniecības ēkām, autostāvvietas celtniecība, parka-dīķa būvniecība, kafejnīcas būvniecība u.c.) Sporta ielā 2, kadastra Nr. 0100 019 0086, Rīgā.

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts