Paziņojums par teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojuma redakcijas teritorijai Zaķusalā un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskās apspriešanas sanāksmes protokols

Lokālplānojums un SIVN publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 21.11.2018. lēmumu Nr.1767 “Par teritorijas Zaķusalā lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātāji:

Lokālplānojums: SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.
SIVN: SIA “Vides eksperti”, Ganību dambī 24D-25, Rīgā, LV-1005, tālrunis 27507017.

Pasūtītājs:

SIA “Merks”, Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013, tālrunis 67373380.

Publiskā apspriešana norisināsies no 04.12.2018. līdz 11.01.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 07.01.2019. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas un SIVN materiāliem līdz 11.01.2019. var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8002;
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105443.

Viedokli un priekšlikumus līdz 11.01.2019. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8002.

Rakstiski priekšlikumi līdz 11.01.2019. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Priekšlikumus par Vides pārskatu sūtīt SIA “Vides eksperti”, Ganību dambī 24D-25, Rīgā, LV-1005, tālrunis 27507017, e-pasts birojs@videseksperti.lv

0 Patīk
846 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts