Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0153 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Kaivas tirdzniecības centrs” ierosinātajai darbībai – veikala – noliktavas “DEPO” būvniecībai Augusta Deglava ielā 165 (kadastra apzīmējums 0100 092 0710), Rīgā. Detalizētāka informācija Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/lielrigas-regionala-vides-parvalde/informacija/) […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts