RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 33 (21.08.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieka p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja p.i. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste – mežsaimnieceG.Valintele
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i.A.Maderniece
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteL.Tomiņa
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.

Darba kārtībā:

 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 35 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 53/55 (kadastra apzīmējums 0100 099 2093) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2023.

1.2.2. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 099 2101), pie Jūrkalnes ielas 40, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 099 2101), pie Jūrkalnes ielas 40 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 375,64 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Kaņiera ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 072 2024) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 37, 37 cm un 2 zirgkastaņas ø 70, 41 cm Rīgā, Kaņiera ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 072 2024);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Kaņiera ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 072 2024) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 298,80 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 017 2026), Rīgā, Sliežu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 017 2041), Rīgā, Sliežu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 016 0139), Rīgā, Sliežu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 015 2047), Rīgā, Vitrupes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 068 0015), Rīgā, Vecāķu prospektā 2C (kadastra apzīmējums 0100 113 2399), Rīgā, Mangaļu prospektā 1C (kadastra apzīmējums 0100 120 2323), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 40 cm Rīgā, Sliežu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 017 2041)
 2.  atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 25/20/20/15/15/10 cm, 2 priedes ø 30, 40 cm Rīgā, Sliežu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 015 2047);
 3.  atļaut cirst 5 priedes 30, 20/15, 30, 30, 30/25 cm, 1 bērzu ø 20 cm, 1 vītolu ø 50/70 cm Rīgā, Vitrupes ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 068 0015);
 4. atļaut cirst 3 melnalkšņus ø 20, 30/30, 46/32 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 2C;
 5.  atļaut cirst 6 priedes ø 25, 20, 20, 20, 35, 20 cm Rīgā, Mangaļu prospektā 1C (kadastra apzīmējums 0100 120 2323) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 273 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 072 2213) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 273 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 072 2213).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielas teritorijā(kadastra apzīmējums 0100 019 2021), pie Emiļa Melngaiļa ielas 1A un Rīgā, Strēlnieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 019 9005), pie Emiļa Melngaiļa ielas 1A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 27 cm Rīgā, Strēlnieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 019 900, pie Emiļa Melngaiļa ielas 1A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā93 k-1

(kadastra apzīmējums 0100 089 2156)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2023.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bērzpils ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 091 0419)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2023.

1.3.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu

Rīgā, Lielvārdes ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 115 0082)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.09.2023

1.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 036 0058)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.09.2023.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zeļļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 057 0046)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2023.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 27A (kadastra apzīmējums 0100 059 2035)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2023.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Drustu ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 105 0048)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 43 cm Rīgā, Drustu ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 105 0048);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 39,16 EUR (trīsdesmit deviņi euro, sešpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Ugāles ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 075 0399)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 67 cm Rīgā, Ugāles ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 075 0399);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 305,06 EUR (trīs simts pieci euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazā Nometņu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 056 0103)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2023.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Līves ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 105 0218)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 112 cm Rīgā, Līves ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 105 0218).

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9006), pie Zolitūdes ielas 71A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 45 cm Rīgā, Zolitūdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9006), pie Zolitūdes ielas 71A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 053 0294

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 053 0096).

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 57 (kadastra apzīmējums 0100 074 0153)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 77 cm Rīgā, Vienības gatvē 57 (kadastra apzīmējums 0100 074 0153), jo kokā konstatēta īpaši aizsargājamas sugas – spožās skudras Lasius fuliginosus atradne;
 2. atļaut cirst 1 gobu ø 49 cm Rīgā, Vienības gatvē 57 (kadastra apzīmējums 0100 074 0153);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 223,11 EUR (divi simti divdesmit trīs euro, vienpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazā Nometņu ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 057 0132)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 61 cm Rīgā, Mazā Nometņu ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 057 0132);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 28,06 EUR (divdesmit astoņi euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Brūžu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 101 0145)

Nolemj:

 1.  atļaut cirst 1 bērzu ø 41 cm Rīgā, Brūžu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 101 0145);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koku ciršanu Rīgā, Puķu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 058 0026)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 76 cm un 1 kļavu ø 71 cm Rīgā, Puķu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 058 0026);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 461,70 EUR (četri simti sešdesmit viens euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Raktes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 080 0591)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 41 cm Rīgā, Raktes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 080 0591);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 93,34 EUR (deviņdesmit trīs euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 030 9020), pie Lāčplēša ielas 63

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 44 cm Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 030 9020), pie Lāčplēša ielas 63;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 97A (kadastra apzīmējums 0100 082 0527)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2023.

1.3.21. § Par koka ciršanu Rīgā, Slimnīcas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 103 0008), pie Zvīņu ielas 5

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 24 cm Rīgā, Slimnīcas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 103 0008), pie Zvīņu ielas 5;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 0269), pie ēkas Anniņmuižas bulvāris 90

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 0269), pie ēkas Anniņmuižas bulvāris 90;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 66,48 EUR (sešdesmit seši euro, četrdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par koka ciršanu Rīgā, Vērdiņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 067 0153)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vīksnu ø 65 cm Rīgā, Vērdiņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 067 0153);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 59,19 EUR (piecdesmit deviņi euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par atteikumu atļaut cirst koka Rīgā, Dzirciema iela 119 (kadastra apzīmējums 0100 077 0117)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 65 cm Rīgā, Dzirciema ielā 119 (kadastra apzīmējums 0100 077 0117).

1.3.25. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses

(kadastra apzīmējums 0100 080 0180), pie Kurzemes prospekta 115A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 egles ø 45, 45 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0180), pie Kurzemes prospekta 115A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 409,78 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.26. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Spailes ielā 2

(kadastra apzīmējums 0100 100 0142)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2023.

1.3.27. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Baldones ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 060 0032)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.09.2023.

1.3.28. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Krīdenera dambī 2 (kadastra apzīmējums 0100 048 2067)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Krīdenera dambī 2 (kadastra apzīmējums 0100 048 2067).

1.3.29. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 036 0002)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst koku Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 036 0002).

1.3.30. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 24A (kadastra apzīmējums 0100 087 0076)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2023.

1.3.31. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Laboratorijas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 036 0116)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2023.

1.3.32. § Par koku ciršanu Rīgā, Gaismas ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 071 0863)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 asās egles ø 35, 35 cm Rīgā, Gaismas ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 071 0863);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.33. § Par koka ciršanu Rīgā, Preiļu ielā 35 (kadastra apzīmējums Preiļu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 121 0060)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Preiļu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 121 0060);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.34. § Par koku ciršanu Rīgā, Salaspils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2185)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 119, 151 cm Rīgā, Salaspils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 078 2185);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 491,74 EUR (četri simti deviņdesmit viens euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.35. § Par koka ciršanu Rīgā, Airu ielā 83A (kadastra apzīmējums 0100 120 2156)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 46 cm Rīgā, Airu ielā 83A (kadastra apzīmējums 0100 120 2156);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
343 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.