Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 46 (21.11.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces p.i. Rīgas domes Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītāja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteI.Veļikanova
L.Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 27 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildus jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 2135) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2023.

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stīgu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 092 0067), pie Stīgu ielas 8, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2023.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 060 0049) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2023.

1.2.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Plostu ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 078 0549), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2024.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Glika ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0184) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 30 cm Rīgā, Glika ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0184).

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 145 (kadastra apzīmējums 0100 120 1539) saistībā ar gāzes pievada izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 45 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 145 (kadastra apzīmējums 0100 120 1539) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 384,18 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, astoņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0201), pie Ezermalas ielas 20C saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Kurmju ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 071 0071)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 49 cm Rīgā, Kurmju ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 071 0071);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 13,77 EUR (trīspadsmit euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus, par koka ciršanu un par koka bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu SIA ”Ziedu grupa” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 Holandes liepas 61 cm Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077) bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam 1301,93 EUR (viens tūkstotis trīs simti viens euro, deviņdesmit trīs centi);
 2. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm un 1 bērzu ø 47/46 cm Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077);
 3. atļaut cirst 1 bērzu ø 20 cm Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077);
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 1 bērza ø 20 cm ciršanu 113,83 EUR (ciens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 5. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 071 0191)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 vītolus ø 30, 34, 55 cm Rīgā, Stirnu ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 071 0191);
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø ø 36/34 cm Rīgā, Stirnu ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 071 0191);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 071 2192)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 071 2192).

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 39 (kadastra apzīmējums  0100 071 0213)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 71, 42 cm un 1 daudzstumbru kļavas 44/43 cm 1 stumbru ø 44 cm Rīgā, Nīcgales ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 071 0213);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 89,35 EUR (astoņdesmit deviņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Silciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 092 0043), pie Silciema ielas 16A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 20 cm Rīgā, Silciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 092 0043), pie Silciema ielas 16A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Braila ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 0039)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2023.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koka Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (kadastra apzīmējums 0100 093 0344)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Slokas ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 060 0049).

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 062 2115), pie Ķīpsalas ielas 8

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 73/51 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 062 2115), pie Ķīpsalas ielas 8.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Cēres ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 106 0891) un Rīgā, Cēres ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 106 2360)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst
  1. 1 bērzu ø 33 cm Rīgā, Cēres ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 106 2360);
  2. 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Cēres ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 106 0891);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 27. 24 cm un 4 bērzus ø 45, 35, 49, 27 cm Rīgā, Cēres ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 106 0891);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 587,37 EUR (pieci simti astoņdesmit septiņi euro, trīsdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kalvenes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 106 0324)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 76 cm un 1 aso egli ø 60 cm Rīgā, Kalvenes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 106 0324).

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Druvas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 105 0067)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 66 cm Rīgā, Druvas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 105 0067);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 150,26 EUR (viens simts piecdesmit euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 073 2053)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 073 2053).

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Magoņu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 056 0296)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.01.2024.

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Grodņas iela 10

(kadastra apzīmējums 0100 066 0011)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 44 cm Rīgā, Grodņas iela 10 (kadastra apzīmējums 0100 066 0011).

1.3.16. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Raiņa bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 005 0050)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Raiņa bulvārī 13 (kadastra apzīmējums 0100 005 0050).

1.3.17. § Par koku ciršanu Rīgā, Ludzas ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 044 0106; kadastra numurs 01000440019)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 22, 20, 36 cm Rīgā, Ludzas ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 044 0106; kadastra numurs 01000440019);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 17,76 EUR (septiņpadsmit euro, septiņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 035 0042)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 035 0042).

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Rencēnu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 121 0884)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 54/57 cm Rīgā, Mazajā Rencēnu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 121 0884);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 202,16 EUR (divi simti divi euro, sešpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka Rīgā, Biķernieku iela 26 (kadastra apzīmējums 0100 089 0067)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 50/55cm Rīgā, Biķernieku ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 089 0067);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 37/19/18 cm Rīgā, Biķernieku ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 089 0067);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 336,94 EUR (trīs simti trīsdesmit seši euro, deviņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 26A (kadastra apzīmējums 0100 084 0275)

Nolemj:

:pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2023.

1.3.22. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 21 (kadastra apzīmējums 0100 087 0079)

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.01.2024.

1.3.23. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 9. šķērslīnijā 16 (kadastra apzīmējums 0100 096 0031)

Nolemj:

: pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.12.2023.

1.3.24. § Par koku ciršanu Rīgā, Selgas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 2176)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 43, 51 cm Rīgā, Selgas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 120 2176);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 428,00 EUR (četri simti divdesmit astoņi euro, nulle centu);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.25. § Par koku ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 084 0117)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kļavas ø 65, 50, 60, 30 cm Rīgā, Stokholmas ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 084 0117);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 933,41 EUR (deviņi simti trīsdesmit trīs euro, četrdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.26. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Poruka ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 094 0125)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Poruka ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 094 0125).

1.3.27. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 24A (kadastra apzīmējums 0100 087 0076)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst aizsargājamu koku 1 aso egli ø 45 cm Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 24A (kadastra apzīmējums 0100 087 0076).

2.2. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

2.2.1. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Āraišu ielā 3 (kadstra apzīmējums 0100 115 0122) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.12.2023.

2.3. PAPILDJAUTĀJUMI PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

2.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 055 9000), pie Ojāra Vācieša ielas 6A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 46 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 055 9000), pie Ojāra Vācieša ielas 6A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
183 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.