Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 17 (22.04.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Ruzanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI.Kublicka
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas valstspilsētas Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteG. Valintele
G.Kalīte
L.Tomiņa
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 26 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalējgrāvja ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 01001230098), pie Kalējgrāvja ielas 4, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2024.

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielā, Upesciema ielā, Maltuves ielā, Kraujas ielā saistībā ar būvprojekta “Gājēju un velosipēdu ceļa ierīkošana Berģu un Upesciema ielā” izstrādi

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2024.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Apes iela 1 (kadastra apzīmējums 0100 086 0355) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2024.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Rīgā, Tēriņu ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 083 0082) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 29 cm Rīgā, Tēriņu ielā 42 (kadastra apzīmējums 0100 083 0082) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 247,58 EUR (divi simti četrdesmit septiņi euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Tumes ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 079 0198), saistībā ar būvniecību

 Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 kļavas ø 58, 57, 29/44, 39 cm, 1 liepu ø 51 cm un 2 bērzus ø 34, 28 cm Rīgā, Tumes ielā 34 (kadastra apzīmējums 0100 079 0198).

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Imantas 6.līnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 093 0246) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2024.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 076 0033) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2024.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krūtes ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 0650) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 blīgznas ø 32, 39 cm un 3 papeles ø  24, 27,  45 cm Rīgā, Krūtes ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 0650).

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Dzirciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 064 0443), pie Dzirciema ielas 7 k-2, Rīgā, Dzirciema ielā 7 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 064 2069) un Rīgā, Dzirciema ielā 7 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 064 0260) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2024.

1.2.10. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0935), pie Ieriķu ielas 3, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 01000700140; kadastra numurs 01000700158), pie Ieriķu ielas 2A, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0141; kadastra numurs 01000700169), pie Ieriķu ielas 2A, Kroņu ielā 19 (kadastra apzīmējums         0100 070 0941), Zemitāna ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 035 0132), Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0186), pie Brīvības ielas 198, saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 07.05.2024. līdz 20.05.2024. rīkot publisko apspriešanu par 2 ozolu ø 20, 15 (celma caurmērs 21 cm) cm, 1 bērza ø 29 cm, 1 papeles ø 35 cm, 2 kļavu ø 16/15/14/15 (celma caurmērs 35 cm), 11/11/12 (celma caurmērs 27 cm), 4 ošlapu kļavu ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 23, 35, 20/20/21/21/22/23/25/28/30/30 cm, 1 pensilvānijas oša ø 23 cm ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0935), pie Ieriķu ielas 3, 1 ošlapu kļavas ø 31/44/59 cm ciršanu, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 01000700140; kadastra numurs 01000700158), pie Ieriķu ielas 2A, 1 zirgkastaņas ø 22 cm ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0141; kadastra numurs 01000700169), pie Ieriķu ielas 2A, 1 zirgkastaņas ø 30 cm ciršanu, Rīgā, Kroņu ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 070 0941), 1 liepas ø 40 cm ciršanu, Rīgā, Zemitāna ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 035 0132), 1 holandes liepas ø 68 cm ciršanu, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0186), pie Brīvības ielas 198;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 30.04.2024. Ne vēlāk kā līdz 03.05.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.05.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.06.2024.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Putnu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 0009), pie Bauskas ielas 59, un Rīgā, Bauskas ielā 59 (kadastra apzīmējums 0100 052 0016) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kļavas ø 48, 38, 42, 51 cm un 3 liepas ø 45, 48, 32 cm Rīgā, Putnu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 0009), pie Bauskas ielas 59;
 2.  atļaut cirst 2 liepas ø 36, 44 cm un 2 kļavas ø 55, 47/45 cm Bauskas ielā 59 (kadastra apzīmējums 0100 052 0016) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4533,28 EUR (četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs euro, divdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 084 0030) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2024.

1.2.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 084 2134) un Brēmenes ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 084 2137) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2024.

1.2.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Mīlgrāvja ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 068 0334) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 94 cm, 2 blīgznas ø 16 cm (celma caurmērs 24 cm), 13 cm (celma caurmērs 22 cm) un 1 ošlapu kļavu ø 15/15/20/10/15/15/15/10/10/10 cm Rīgā, Mīlgrāvja ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 068 0334) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 881,03 EUR (astoņi simti astoņdesmit viens euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 025 2029), pie Hospitāļu ielas 45A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2024.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Uguns ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 127 0363)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 50, 27 cm Rīgā, xx (kadastra apzīmējums 0100 xx xx);
 2. atļaut cirst 2 priedes ø 29, 32 cm Rīgā, xx (kadastra apzīmējums 0100 xx xx);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 277,74 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi euro, septiņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Andreja ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 127 0270)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Andreja ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 127 0270);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Šautuves ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 052 0049)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2024.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Staburaga ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0049)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Staburaga ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0049);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 85 cm Rīgā, Staburaga ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0049;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 387,02 EUR (trīs simti astoņdesmit septiņi euro, divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 081 9003), pie Šampētera ielas 111

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2024.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Sējas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 106 0981)

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 Eiropas baltegli ø 35 cm Rīgā, Sējas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 106 0981);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 31,87 EUR (trīsdesmit viens euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 18 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 058 0060)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 95 cm Rīgā, Nometņu ielā 18 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 058 0060);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 432,55 EUR (četri simti trīsdesmit divi euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 057 2014), pie Kokles ielas 14 un Rīgā, Kokles ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 057 2067), pie Kokles ielas 14

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 37 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 057 2014), pie Kokles ielas 14;
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 31/18 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 057 2014), pie Kokles ielas 14;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 223,11 EUR (divi simti divdesmit trīs euro, vienpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Jaunsaules ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 064 0355)

Nolemj

 1. atteikt atļaut cirst 1 Eiropas lapegli ø 34 cm Rīgā, Jaunsaules ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 064 0355);
 2. atļaut cirst 1 rietumu tūju ø 24 cm Rīgā, Jaunsaules ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 064 0355);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 43,71 EUR (četrdesmit trīs euro, septiņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gregora ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 064 0112)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2024.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Pulka ielas teritorijā (kadastra Nr. 0100 063 0047, kadastra apzīmējums 0100 063 0034), pie Pulka ielas 3 k-9

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Pulka ielas teritorijā (kadastra Nr. 0100 063 0047, kadastra apzīmējums 0100 063 0034), pie Pulka ielas 3 k-9;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bungu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 102 0110, kadastra apzīmējums 0100 102 0109) pie Mencu ielas 1A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.05.2024.

1.3.14. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 82A (kadastra apzīmējums 0100 033 2015)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2024.

1.3.15. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 004 0106; kadastra numurs 01000040071)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Centrāltirgus ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 004 0106; kadastra numurs 01000040071).

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 121 2293)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 35 cm Rīgā, Ilūkstes ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 121 2293);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Latgales ielā 178 (kadastra apzīmējums 0100 048 0066)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 33 cm Rīgā, Latgales ielā 178 (kadastra apzīmējums 0100 048 0066);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Augšielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 037 2016)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2024.

1.3.19. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu, Rīgā, Balvu ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 048 2025)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Balvu ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 048 2025).

1.3.20. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vabu ielā 10D (kadastra apzīmējums 0100 120 2304)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 trauslo vītolu ø 36 cm Rīgā, Vabu ielā 10D (kadastra apzīmējums 0100 120 2304.

1.3.21. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospekts 18 (kadastra apzīmējums 0100 094 0011) un Visbijas prospekts 18A (kadastra apzīmējums 0100 094 0010)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2024.

1.3.22. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 0992)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 gobas ø 59, 35 cm, 1 kļavu ø 47 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 120 0992);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 427,09 EUR (četri simti divdesmit septiņi euro, deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Mātera ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 094 0154) un Mātera ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 094 0153)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 79 cm Rīgā, Mātera ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 094 0153);
 2. atļaut cirst:
  1. 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Mātera ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 094 0154);
  1. 1 kļavu ø 52/46 cm, 1 purva bērzu ø 42 cm Rīgā, Mātera ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 094 0153);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 769,50 EUR (septiņi simti sešdesmit deviņi euro, piecdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 5 (kadastra apzīmējums 0100 094 0037)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 50 cm Rīgā, Visbijas prospektā 5 (kadastra apzīmējums 0100 094 0037);
 2. atļaut cirst 2 priedes ø 30, 32 cm un 4 liepas ø 40, 32, 42, 47 cm Rīgā, Visbijas prospektā 5 (kadastra apzīmējums 0100 094 0037);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1015,36 EUR (viens tūkstotis piecpadsmit euro, trīsdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.25. § Par koka ciršanu Rīgā, Ziedu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 120 0368)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Ziedu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 120 0368);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.26. § Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 15 (kadastra apzīmējums 0100 088 0042)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 15 (kadastra apzīmējums 0100 088 0042);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 17,07 EUR (septiņpadsmit euro, septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
69 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.