Rīgas valstspilsētas pašvaldības

KOKU NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 1 (25.06.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājaI.Ruzanova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiereL.Plēpe
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste    G. Valintele      
  Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 122 2121), pie Hipokrāta ielas 25

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 35/30, 40/42/33 cm, 1 liepu ø 14/33 cm un 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 122 2121), pie Hipokrāta ielas 25 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1000,57 EUR (viens tūkstotis euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Rīgā, Biķernieku ielā 53A (kadastra apzīmējums 0100 089 0586)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 39, 30 cm Rīgā, Biķernieku ielā 53A (kadastra apzīmējums 0100 089 0586);
 2. atļaut cirst 2 gobas ø 25, 33 cm un 5 liepas ø 39, 33, 40, 39, 39 cm Rīgā Biķernieku ielā 53A (kadastra apzīmējums 0100 089 0586) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2117,23 EUR (divi tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro, divdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Rīgā, Anniņmuižas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 093 2183) un

Rīgā, Imantas 15. līnijā 5A (kadastra apzīmējums 0100 093 0441)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 1 ozolu ø 27 cm Rīgā, Imantas 15. līnijā 5A (kadastra apzīmējums 0100 093 0441);
  2. 1 egli ø 55 cm, 2 ozolus ø 24/28, 52 cm, 3 vītolus ø 39, 46/30, 44/50 cm, 11 kļavas ø 21/26/36/23/16, 60, 22, 84, 19, 14/15/17, 17, 16, 25, 14/19, 27/15/18/36 cm un 2 bērzus ø 21, 22 cm Rīgā, Anniņmuižas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 093 2183).

1.2.4. § Rīgā, saistībā ar reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveidi maršrutā Rīga-Ķekava

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 31 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0178), pie Lucavsalas ielas;
 2. atļaut cirst:
  1. 1 vītolu ø 34 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0178), pie Lucavsalas ielas;
  2. 1 papeli ø 80 cm, 1 pīlādzi ø 15/12/12 cm, 1 melnalksni ø 20 cm, 2 kļavas ø 10/18, 29/17 cm, 1 Pensilvānijas osi ø 18/20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 40/20/14 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0031), pie Mūkusalas ielas;
  3. 2 ošlapu kļavas ø 25, 22 cm, 3 bērzus ø 19, 19, 18 cm, 12 apses ø 19, 19, 28, 21, 31, 22/28, 16, 13/27, 23, 38, 20/30, 30cm Rīgā, Mūkusalas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 2133);
  4. 8 ošlapu kļavas ø 23/15/15, 16, 44, 21/21/15, 16/9, 26/19/9/9, 18/20, 20/26 cm, 1 bērzu ø 17 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 052 0211), pie Mūkusalas ielas;
  5. 1 apsi ø 31 cm, 1 sarkano ozolu ø 21/17 cm, 1 ošlapu kļavu ø 22/27/30 cm Rīgā, Bauskas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 052 9004);
  6. 2 kļavas ø 32/21, 34 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 052 2018), pie Ziepniekkalna ielas;
  7. 1 kļavu ø 25/21 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 073 9003);
  8. 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 119 9004);
  9. 7 papeles ø 29, 52, 46, 29, 41/33, 43/54, 27 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 50A (kadastra apzīmējums 0100 110 2190);
  10. 1 bērzu ø 20 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 119 0445);
  11. 1 bērzu ø 29 cm, 6 ozolus ø 37, 32, 47, 43, 58, 60 cm, 2 vītolus ø 34, 59 cm, 2 kļavas ø 20, 17 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 119 9003), pie Svilpes ielas;
  12. 4 ošlapu kļavas ø 25/30/30/35, 31/26/24, 23, 23/25 cm, 2 apses ø 24/25, 32/33 cm Rīgā, Svilpes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 119 0082);
  13. 1 kļavu ø 19/27 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 119 0436);
  14. 4 kļavas ø 32/20/26, 22, 33, 17 cm, 5 melnalkšņus ø 18/17, 38, 38, 26, 25/26 cm, 1 pīlādzi ø 18 cm, 14 priedes ø 40, 16, 21, 20, 22, 20, 25, 28, 34, 21, 24, 22/18, 41, 23 cm Rīgā, Ūpju ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 119 0448);
  15. 1 priedi ø 32/40/13/15 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 119 2085).

1.2.5. § Rīgā, Vecāķu prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 9003), Vecāķu prospektā 2C (kadastra apzīmējums 0100 113 2399) un zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0031)

Nolemj:

 1. Atteikt atļaut cirst 2 parastās liepas ø 58, 64 cm Zemesgabalā 2;
 2. Paredzēt jaunu koku stādījumus, kas atsvērtu nocirsto koku daudzumu;
 3. Nerīkot publisko apspriešanu par koku ciršanu;
 4. Lūgt Iesniedzējam iesniegt Pārvaldes rakstisku atļauju nemedījamo sugu spožās skudras Lasius fuliginosus indivīdu iegūšanai, kas atrodas uz 2 bērzu ø 48, 48 cm un 2 priežu ø 49, 49/23 cm stumbriem Zemesgabalā 2.

1.2.6. § Rīgā, zemesgabalos ar kadastra apzīmējumu 0100 090 0154; 0100 090 2022; 0100 090 0013; 0100 090 0009; 0100 090 2020; 0100 017 2041; 0100 016 0227, 0100 017 2066, pie Meža prospekta 90

Nolemj:

 1. Atteikt atļaut cirst 1 asskuju egli ø 38 cm zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 016 2020;
 2. Paredzēt jaunu koku stādījumus, kas atsvērtu nocirsto koku daudzumu;
 3. Nerīkot publisko apspriešanu par koku ciršanu;
 4. Lūgt Iesniedzējam iesniegt Pārvaldes rakstisku atļauju nemedījamo sugu spožās skudras Lasius fuliginosus indivīdu iegūšanai, kas atrodas uz 1 bērza ø 31 cm stumbra zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 090 0013;
 5. Saņemt Pārvaldes atzinumu par 2 papelēm ø 108, 107 cm zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 090 0013.
0 Patīk
34 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.