RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 38 (25.09.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Džohara Dudajeva gatvē 3 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 1637) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, , Kaivas ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 092 2284).

1.2.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 122 0205) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 46 cm Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 122 0205)) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 392,71 EUR (trīs simti deviņdesmit divi euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 128 2023), pie Mežāres ielas 11, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 128 0201), pie Mežāres ielas 11, un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 128 2058), pie Mežāres ielas 11, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.10.2023.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lībagu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100  075 0421) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.11.2023.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Eiženijas ielā 1F (kadastra apzīmējums 0100 064 0409) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 56/63 cm Rīgā, Eiženijas ielā 1F (kadastra apzīmējums 0100 064 0409);
 2. atļaut cirst 7 kļavas ø 22, 25, 27, 40, 40, 44, 45 cm, 64 baltalkšņus ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 32, 32, 32, 33, 33, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 37, 38, 40, 40, 40, 40, 35, 41, 45, 46, 47, 50, 50 cm, 2 bērzus ø 40, 56/63 cm, 11 vītolus ø 25, 26, 27, 28, 28, 28, 29, 30, 30, 36, 44 cm, 4 ievas ø 26, 27, 28, 30 cm, 60 papeles ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 34, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 38, 40, 40, 45 cm Rīgā, Eiženijas ielā 1F (kadastra apzīmējums 0100 064 0409) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 16057,86 EUR (sešpadsmit tūkstoši piecdesmit septiņi euro, astoņdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 011 0119) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 vilkābeles ø 20/33, 24, 20 cm Rīgā, Katrīnas ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 011 0119) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2070,27 EUR (divi tūkstoši septiņdesmit euro, divdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 41 (kadastra apzīmējums 0100 094 0209)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 45, 43 cm Rīgā, Siguldas prospektā 41 (kadastra apzīmējums 0100 094 0209) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 751,28 EUR (septiņi simti piecdesmit viens euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 1 (kadastra apzīmējums 0100 113 2264) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 27 cm, 9 bērzus ø 32, 31, 25, 22, 35, 25, 25, 24/24, 20 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 1 (kadastra apzīmējums 0100 113 2264) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1353.18 EUR (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit trīs euro, astoņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu koku ciršanu Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2023.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Invalīdu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 0111)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Invalīdu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 0111);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Biķernieku ielā 93 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 089 2156)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Biķernieku ielā 93 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 089 2156)

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Džutas iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 086 0146)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 51 cm Rīgā, Džutas iela 11 (kadastra apzīmējums 0100 086 0146).

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Nometņu ielā 55 (kadastra apzīmējums 0100 057 0077)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 63 cm Rīgā, Nometņu ielā 55 (kadastra apzīmējums 0100 057 0077).

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kalnciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 0864), pie Kalnciema ielas 133

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm Rīgā, Kalnciema ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 0864), pie Kalnciema ielas 133.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Komētas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 052 0053)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2023.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mazā Nometņu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 056 0103)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 65 cm Rīgā, Mazā Nometņu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 056 0103).

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 97A (kadastra apzīmējums 0100 082 0527)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 20/21 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 97A (kadastra apzīmējums 0100 082 0523);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 74,68 EUR (septiņdesmit četri euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § “Par koku ciršanu Rīgā, Baldones ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 060 0032)” atcelšanu un par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Baldones ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 060 0032)

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.09.2022. pieņemto Lēmumu Nr. 1.3.11. § “Par koku ciršanu Rīgā, Baldones ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 060 0032)”;
 2. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 81 cm Rīgā, Baldones ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 060 0032);
 3. atļaut cirst 3 kļavas ø 26, 33/28, 26 cm Rīgā, Baldones ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 060 0032);
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 372,45 EUR (trīs simti septiņdesmit divi euro, četrdesmit pieci centi);
 5. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0747), pie Vecumnieku iela 5A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 15/16/17/18 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0747), pie Vecumnieku iela 5A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Stagaru ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 110 2033)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Stagaru ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 110 2033);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 91,06 EUR (deviņdesmit viens euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 6 (kadastra apzīmējums 0100 093 0626) un Rīgā, Anniņmuižas bulvāra teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 0396), pie Anniņmuižas bulvāra 6

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.11.2023.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dzirnavu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 019 0025)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 23 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 019 0025).

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Grēdu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 048 0055)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 68 cm un 1 balto apsi  ø 120/53 cm Rīgā, Grēdu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 048 0055).

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 078 0191; kadastra numurs 01000780238)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 61, 51 cm un 1 ošlapu kļavu ø 47 cm Rīgā, Prūšu ielā 82 (kadastra apzīmējums 0100 078 0191; kadastra numurs 01000780238);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 120 1714)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2023.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Meldru ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 111 0194)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.11.2023.

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Stiebru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 111 0010), pie Stiebru ielas 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 29 cm Rīgā, Stiebru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 111 0010), pie Stiebru ielas 3;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
223 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.