RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 25 (26.06.2023.)

Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenās ainavu arhitektes, nodaļas vadītājas vietnieces M. Veinbergas p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekteI. Avdeviča
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces K. Zīvertes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vietnieka p.i.K. Tretjakova
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietnieces G. Kalītes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieceL. Sarma
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 8 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par koka bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 82 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam 700,05 EUR (septiņi simti euro, pieci centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 21 (kadastra apzīmējums 0100 076 0079, kadastra numurs 0100 076 0039), pie Kurpnieku ielas, Rīgā, Jūrmalas gatvē 21 (kadastra apzīmējums 0100 076 0079, kadastra numurs 0100 076 0039), pie Pūres ielas, Rīgā, Slokas ielā 107A (kadastra apzīmējums 0100 080 2227, kadastra numurs 0100 080 0046), pie Bolderājas ielas 25, Rīgā, Buļļu ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 067 2097) un Rīgā, Buļļu ielā 41A (kadastra apzīmējums 0100 080 2226), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 melnalkšņus ø 47, 31, 33 cm un 1 ozolu ø 45/59 cm Rīgā, Buļļu ielā 41A (kadastra apzīmējums 0100 080 2226);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  1. 1 liepu ø 38 cm, 2 vīksnas ø 49, 28/29 cm, 1 vītolu ø 42/48 cm, 1 kļavu ø 9/12/12/14 cm (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Jūrmalas gatvē 21 (kadastra apzīmējums 0100 076 0079, kadastra numurs 0100 076 0039), pie Kurpnieku ielas;
  2. 2 kļavas ø 50/50, 55/55 cm un 3 vītolus ø 50/28, 43, 45 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 21 (kadastra apzīmējums 0100 076 0079, kadastra numurs 0100 076 0039), pie Pūres ielas;
  3. 2 kļavas ø 33, 31/27 cm un 2 blīgznas ø 17 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm), 23/23/16/24/22 cm Rīgā, Slokas ielā 107A (kadastra apzīmējums 0100 080 2227, kadastra numurs 0100 080 0046), pie Bolderājas ielas 25;
  4. 1 balto apsi ø 34 cm, 1 vītolu 60 cm un 2 zirgkastaņas ø 20/23, 39/46/21 cm Rīgā, Buļļu ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 067 2097);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7094,43 EUR (septiņi tūkstoši deviņdesmit četri euro, četrdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā Jūrkalnes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0317) un Rīgā, Jūrkalnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9018), pie Jūrkalnes ielas 62, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 100 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0317);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  1. 1 kļavu ø 38 cm, 2 bērzus 24, 36 cm, 1 papeli ø 47 cm un 1 blīgznu ø 8/8/14 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) Rīgā, Jūrkalnes ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 099 0317);
  2. 2 liepas ø 63, 65 cm Rīgā, Jūrkalnes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9018), pie Jūrkalnes ielas 62;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1936,25 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit seši euro, divdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Kraukļu ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 071 1280; kadastra numurs 0100071242)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 47 cm Rīgā, Kraukļu ielā 34A (kadastra apzīmējums 0100 071 1280; kadastra numurs 0100071242) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 401,25 EUR (četri simti viens eiro euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 073 0347), Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 2091), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 9005, kadastra apzīmējums 0100 073 0053), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Dignājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9005), pie Dignājas ielas 4B, Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 9999, kadastra apzīmējums 0100 073 0051), pie Dignājas ielas 4B, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 11.07.2023. līdz 24.07.2023. rīkot publisko apspriešanu par kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 50 apsēm ø 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 27, 28, 28, 28, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 44 cm, 72 bērziem ø 14, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 39, 39, 42, 44, 45, 47 cm, 38 kļavām ø 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 31 cm, 10 vītoliem ø 36, 37, 48, 35/40/42/28/19, 21/19/22/25/38/45, 18/21/22, 22/18, 14/16/17, 15/23/55/47, 53/49 cm, 8 priedēm ø 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27 cm, 2 robīnijām ø 15, 18 cm Rīgā, Dignājas ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 073 0347), kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm -8 apsēm ø 20, 21, 21, 22, 27, 28, 34, 38 cm, 7 bērziem ø 18, 19, 21, 22, 31, 32, 55 cm, 3 vītoliem ø 15, 16, 22/28 cm, 3 kļavām ø 19, 21, 22 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 073 2091), pie Dignājas ielas 4B, kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 1 Kanādas papeli ø 60/75 cm, 6 Pelēkajām papelēm ø 36, 37, 41, 52, 54, 55/60 cm, 9 apsēm ø 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 31, 32 cm, 9 bērziem ø 16, 18, 19, 19, 20, 22, 23, 26, 26 cm, 1 ozolu ø 23 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 9005, kadastra apzīmējums 0100 073 0053), pie Dignājas ielas 4B, kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 1 priedi ø 26 cm, 1 kļavu ø 19 cm Rīgā, Dignājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9005), pie Dignājas ielas 4B un kokiem, kuru celma caurmērs ir lielāks par 20 cm – 12 apsēm ø 15, 15, 16, 17, 17, 18, 20, 22, 33, 36, 38, 42 cm ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 073 9999, kadastra apzīmējums 0100 073 0051), pie Dignājas ielas 4B;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 05.07.2023. Ne vēlāk kā līdz 10.07.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.07.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Trīsciema 1. līnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 113 0612) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.08.2023.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 70 (kadastra numurs 0100 024 0001, kadastra apzīmējums 0100 0017 0118) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 20, 24 cm, 7 apses ø 31, 31, 36, 24, 23, 33, 41 cm, 5 bērzus ø 19 (celma caurmērs 26 cm), 22, 31, 16 (celma caurmērs 23 cm), 24 cm Rīgā, Skanstes ielā 70 (kadastra numurs 0100 024 0001, kadastra apzīmējums 0100 0017 0118) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3440,49 EUR (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par atteikumu pagarināt publiskās apspriešanas rīkošanas termiņu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0152), pie Nīcgales ielas 17A un par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0152), pie Nīcgales ielas 17A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt pagarināt publiskās apspriešanas rīkošanas termiņu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0152), pie Nīcgales ielas 17A;
 2. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 32, 30 cm un 5 lapegles ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 26, 20, 23/17, 24/23 cm Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297);
 3. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 1 kļavu ø 30/26 cm, 1 liepu ø 44 cm, 3 ošlapu kļavas ø 10/15/10 (celma caurmērs 21 cm), 20, 18/16/37/23/14 cm, 3 bērzus ø 21/20, 22, 26 cm, 2 zirgkastaņas ø 21,30 cm, 1 ievu ø 25/13/7 cm Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297);
  2. 1 liepu ø 46 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0152), pie Nīcgales ielas 17A;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2801,92 EUR (divi tūkstoši astoņi simti viens euro, deviņdesmit divi centi);
 5. ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Pārslas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 056 0279)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Pārslas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 056 0279);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 118,38 EUR (simtu astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 075 0362)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2023.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus, Rīgā, Aizkraukles ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 115 0125)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 22, 30 cm Rīgā, Aizkraukles ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 115 0125);

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Praulienes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 1530), pie Praulienes ielas 16

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 21/22 cm Rīgā, Praulienes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 1530), pie Praulienes ielas 16;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Sējas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 106 0958)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 72 cm Rīgā, Sējas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 106 0958);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka  ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Emmas ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 113 0297)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 89 cm Rīgā, Emmas ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 113 0297).

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Bākūžu ielā 15 (kadastra numurs 0100 092 0225, kadastra apzīmējums 0100 092 0609)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, Bākūžu ielā 15 (kadastra numurs 0100 092 225, kadastra apzīmējums 0100 092 0609);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 200,34 EUR (divi simti euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Gunāra Astras ielā 1 (kadastra numurs 0100 071 1321, kadastra apzīmējums 0100 071 1330)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 25, 38 cm Rīgā, Gunāra Astras ielā 1 (kadastra numurs 0100 071 1321, kadastra apzīmējums 0100 071 1330);
 2. atļaut cirst 3 bērzu ø 31, 38, 37 cm un 1 blīgznu ø 29 cm Rīgā, Gunāra Astras ielā 1 (kadastra numurs 0100 071 1321, kadastra apzīmējums 0100 071 1330);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 294,13 EUR (divi simti deviņdesmit četri euro, trīspadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 050 0185) un Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2A (kadastra apzīmējums 0100 050 0220) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 nokareno zeltzaru vītolu ø 95/58 cm un 2 bērzus ø 22, 20 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2A (kadastra apzīmējums 0100 050 0220);
 2. atļaut cirst:
  1. 1 Eiropas baltegli ø 23 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 050 0185);
  2. 3 bērzus ø 42, 49, 46 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2A (kadastra apzīmējums 0100 050 0220) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 624,07 EUR (seši simti divdesmit četri euro, septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
0 Patīk
329 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.