Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 47 (27.11.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas nodaļas pietnieka p.i.K.Tretjakova
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste    G. Valintele  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.
  

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā,  Brīvības gatvē 202 (kadastra apzīmējums 0100 035 2040) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.01.2024.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā,  Brīvības gatvē 202 (kadastra apzīmējums 0100 070 0001) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.01.2024.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 ozolus ø 55, 35, 27 cm, 2 kļavas ø 16/25, 31 cm, 2 bērzus ø 39, 49 cm un 4 liepas ø 34, 34, 34, 34 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078);
 2. atļaut cirst 21 kļavas ø 20/15, 28, 21, 20, 14/20, 16/16 (celma caurmērs 24 cm), 28, 26, 33, 22, 22, 11/15/14 cm (celma caurmērs 20 cm), 21, 25, 24, 22, 24, 38, 27, 25, 28 cm, 30 bērzus ø 28, 27, 27, 27, 26, 26, 23, 32, 32, 35, 29, 31, 30, 24, 20, 33, 28, 30, 20, 33, 32, 21, 34, 22, 40, 24, 25, 20, 32, 37 cm, 2 vītolus ø 26/30, 18/16/13/14 (celma caurmērs ø 26 cm), 1 baltalksni ø 25/23 cm, 3 ievas ø 21/21/17, 34, 20 cm un 25 liepas ø 32, 27, 27, 53, 53, 97, 47, 31, 31, 34, 34, 24, 38, 30, 35, 35, 37, 37, 25, 36, 36, 41, 43, 37, 42 cm, 35 priedes ø 21, 30, 22, 20, 31, 21, 22, 25, 21, 21, 30, 27, 20, 26, 21/17, 20, 26, 24, 34, 36, 33, 32, 33, 26, 31, 27, 37, 31, 38, 36, 30, 55, 34, 27, 55, 35, 27 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 24939,79 EUR (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi).

1.2.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.12.2023.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dunalkas ielā 3A

Kadastra apzīmējums 0100 082 0455), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.01.2024.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 45A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.01.2024.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kauguru ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 075 0847), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.01.2024.

1.2.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 048 2015), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 048 2015).

1.2.9. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 17A (kadastra apzīmējums 0100 012 0137) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 29.12.2023. līdz 12.01.2024. rīkot publisko apspriešanu par 7 ošlapu kļavu ø 26/44 (Nr. 76760), 26 (Nr. 76759), 18 (Nr. 76758), 40 (Nr. 76744), 44 (Nr. 76743), 46/24 (Nr. 76742), 20/25 (Nr. 76741) cm, 3 apšu ø 18/29 (Nr. 76757), 17 (Nr. 76756), 55 (Nr. 76725) cm, 4 kļavu ø 36 (Nr. 76750), 23 (Nr. 76749), 15 (Nr. 76748), 39 (Nr. 76728) cm, 1 blīgznas ø 34 (Nr. 76746) cm, 2 bērzu ø 40 (Nr. 76745), 41 (Nr. 76730) cm, 6 liepu ø 49 (Nr. 76738), 46 (Nr. 76734), 54 (Nr. 76733), 32 (Nr. 76732), 22 (Nr. 76731), 29 (Nr. 76718) cm, 7 vītolu ø 15/20 (bez Nr.), 35/35 (bez Nr.), 35/25 (bez Nr.), 30/30/20 (bez Nr.), 48/46 (Nr. 76756), 61 (Nr. 76756), 92 (Nr. 76756) cm, 1 asskuju egles ø 28 (Nr. 76752) cm ciršanu Rīgā, Ganību dambī 17A (kadastra apzīmējums 0100 012 0137);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 18.12.2023. Ne vēlāk kā līdz 28.12.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 28.12.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie ēkas Ganību dambī 17 k-4);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.02.2024.

1.2.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Plūdu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 113 0683)

saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 30/30 cm Rīgā, Plūdu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 113 0683) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā;;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14I (kadastra apzīmējums 0100 018 2007)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 papeles ø 83, 54, 72, 64, 76, 120 cm un 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Hanzas ielā 14I (kadastra apzīmējums 0100 018 2007);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1566,51 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit seši euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Aizkraukles ielā 12A (kadastra apzīmējums 0100 115 0305)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Aizkraukles ielā 12A (kadastra apzīmējums 0100 115 0305).

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brūžu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 100 0026)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.01.2024.

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 058 0010)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 058 0010).

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Vienības gatves 192 un Rīgā, Vienības gatvē 192B (kadastra apzīmējums 0100 107 0477)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Vienības gatves 192 un Rīgā, Vienības gatvē 192B (kadastra apzīmējums 0100 107 0477).

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 052 2013)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Dignājas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 052 2013);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 129,77 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Rucavas ielā 9B (kadastra apzīmējums 0100 076 0282)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 71 cm Rīgā, Rucavas ielā 9B (kadastra apzīmējums 0100 076 0282);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 161,64 EUR (viens simts sešdesmit viens euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dīķa ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 074 0570) un Rīgā, Dzelzceļa ielā 6B (kadastra apzīmējums 0100 074 0332)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2023.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 72A (kadastra apzīmējums 0100 082 0172)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 70 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 72A (kadastra apzīmējums 0100 082 0172);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lēpju ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 103 0145)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.12.2023.

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vizlas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 078 0113)

Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kalvenes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 106 0324)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vizlas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 078 0113).

1.3.12. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 040 0082)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 040 0082).

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 139A (kadastra apzīmējums 0100 044 0121)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.01.2024.

1.3.14. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Preiļu ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 121 0060)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.12.2023.

1.3.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rūpniecības ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 011 0067)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.01.2024.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 056 0014) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 85 cm Rīgā, Ventspils ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 056 0014);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 387,02 EUR (trīs simti astoņdesmit septiņi euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 19 (kadastra apzīmējums 0100 096 0033)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.01.2024.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Patversmes ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 017 0125)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 58 cm Rīgā, Patversmes ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 017 0125);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 52,82 EUR (piecdesmit divi euro, astoņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Viestura prospektā 69 (kadastra apzīmējums 0100 095 2014)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.02.2024.

1.3.20. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vēlavu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0130), pie Vēlavu ielas 6

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 38/40 cm Rīgā, Vēlavu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0130), pie Vēlavu ielas 6.

1.3.21. § Par koka ciršanu Rīgā, Ozolu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 017 2065), pretī Ozolu ielai 4

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 55 cm Rīgā, Ozolu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 017 2065), pretī Ozolu ielai 4;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Tēraudlietuves iela 3 (kadastra apzīmējums 0100 087 2020)

Nolemj:

 1.  atļaut cirst 1 trauslo vītolu ø 80 cm Rīgā, Tēraudlietuves ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 087 2020);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par koku ciršanu Rīgā, Meža prospektā 58 (kadastra apzīmējums 0100 094 0163)

Nolemj:

 1.  atļaut cirst 2 priedes ø 46, 47 cm Rīgā, Meža prospektā 58 (kadastra apzīmējums 0100 094 0163);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 255,89 EUR (divi simti piecdesmit pieci euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
190 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.