RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 34 (28.08.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja p.i. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste – mežsaimnieceG.Valintele
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteL.Tomiņa
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 26 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielā 145 (kadastra apzīmējums 0100 127 0446) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2023.

1.2.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Ceraukstes ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 073 0627) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 30 cm Rīgā, Ceraukstes ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 073 0627) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0444), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 49, 39 cm Rīgā, Kartupeļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0444) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Krūzes ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 075 0098), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 32 cm Rīgā, Krūzes ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 075 0098) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Kraukļu ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 071 1288) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Kraukļu ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 071 1288) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 133A (kadastra apzīmējums 0100 121 1284) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 papeles ø 73, 63 cm un 2 apses ø 36, 30 cm Rīgā, Lubānas ielā 133A (kadastra apzīmējums 0100 121 1284);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 26 cm, 6 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 25/27, 10/12/16/17/22, 12/14/27, 21, 23 cm Rīgā, Lubānas ielā 133A (kadastra apzīmējums 0100 121 1284) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 490,02 EUR (četri simti deviņdesmit euro, divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 41 (kadastra apzīmējums 0100 094 0209)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2023.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Vabu ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 120 1261) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 30, 35 cm Rīgā, Vabu ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 120 1261) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 221,97 EUR (divi simt divdesmit viens euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Traleru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9013), pie Traleru ielas 32, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 vītolus ø 50, 65, 65, 55, 40, 32 cm Rīgā, Traleru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9013), pie Traleru ielas 32 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1048,38 EUR (viens tūkstotis četrdesmit astoņi euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Skolas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 020 0134)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2023.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Invalīdu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 017 0111)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2023.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 124 2056), pie Palsas ielas 39

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 124 2056), pie Palsas ielas 39;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 39 (kadastra apzīmējums  0100 071 0213)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2023.

1.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 071 2192)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2023.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Viskaļu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 085 0037)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 64 cm Rīgā, Viskaļu ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 085 0037).

1.3.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Spāres ielā 1C (kadastra apzīmējums 0100 075 0559)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Spāres ielā 1C (kadastra apzīmējums 0100 075 0559).

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 075 2202)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 39 cm Rīgā, Jaunpils ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 075 2202);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Liepājas ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 075 0362)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Liepājas ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 075 0362).

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 075 0382)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2023.

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 27A (kadastra apzīmējums 0100 059 2035)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 Kanādas papeles ø 82, 83 cm Rīgā, Ernestīnes ielā 27A (kadastra apzīmējums 0100 059 2035);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 157 (kadastra apzīmējums 0100 043 0035) un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.09.2023. līdz 09.10.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 27/39 cm ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 157 (kadastra apzīmējums 0100 043 0035);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 12.09.2023. Ne vēlāk kā līdz 25.09.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.09.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie iebrauktuves Dzirnavu ielas 157 iekšpagalmā (ielas pusē).;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.10.2023.

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 54

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 61 cm un 1 berzu ø 48 cm Rīgā, Jūrmalas gatves teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 54;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu

Rīgā, Slokas ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 063 0118)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 063 0118).

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Višķu ielā 15

(kadastra apzīmējums 0100 078 0972)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2023.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gundegas ielā (kadastra apzīmējums 0100 100 0008)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.10.2023.

1.3.17. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Malēju ielā 1C (kadastra apzīmējums 0100 121 1877)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 44/47 cm, 1 ošlapu kļavu ø 53 cm, 6 bērzus ø 40, 40, 46, 34, 28, 24 cm, 1 priedi ø 34 cm, 1 kļavu ø 31 cm un 1 pīlādzi ø 15/18 cm (celma caurmērs 31 cm) Rīgā, Malēju ielā 1C (kadastra apzīmējums 0100 121 1877);
 2. atļaut cirst 7 bērzus ø 23, 15/26, 23, 26, 22, 15/20, 19 (celma caurmērs 29 cm) cm, 24 apses ø 17/35, 27, 23, 25, 25, 21, 24, 21, 21, 29, 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs22 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 23, 23, 29, 20, 23, 23, 30, 22, 23/25 cm, 2 ozolus ø 20, 31 cm, 1 pīlādzi ø 21/22/28/29 cm un 2 priedes ø 23, 27 cm Rīgā, Malēju ielā 1C (kadastra apzīmējums 0100 121 1877);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2021,16 EUR (divi tūkstoši divdesmit viens deviņi euro, sešpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Rājumsila ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 2574)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 15 bērzus ø 35/36, 35, 27, 21, 28, 21, 37, 37, 33, 29, 43, 20, 23, 40, 46 cm, 10 apses ø 46, 32, 33, 24, 41, 32, 32, 46, 43, 44 cm Rīgā, Rājumsila ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 2574).

1.3.19. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 111 0760), pie Rīnūžu ielas 28

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 111 0760), pie Rīnūžu ielas 28

1.3.20. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.08.2023. lēmuma (protokols Nr. 33, 1.3.29.§) “Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 036 0002)” atcelšanu un par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 036 0002) un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.08.2023. lēmumu (protokols Nr. 33, 1.3.29.§) “Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 036 0002)”
 2. no 12.09.2023. līdz 25.09.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 gobas ø 78 cm ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 036 0002;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 05.09.2023. Ne vēlāk kā līdz 11.09.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 4. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.09.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 5. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2023.

1.3.21. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Pils laukuma teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 008 0159)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 40 cm Rīgā, Pils laukuma teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 008 0159).

1.3.22. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 205A (kadastra apzīmējums 0100 120 2400)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2023.

1.3.23. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Tilta ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 016 0207) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 016 2056), pie Tilta ielas 32.

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 50, 65 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 016 2056), pie Tilta ielas 32;
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 76 cm Rīgā, Tilta ielā 32 (kadastra apzīmējums 0100 016 0207);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 346,04 EUR (trīs simti četrdesmit seši euro, četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 111 0885), pie Rīnūžu ielas 32

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2023.

1.3.25. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2486), pie Jaunciema gatves 209

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 23 cm, 3 melnalkšņus ø 40/25/23/20, 22/20/20, 22/25 cm un 1 liepu ø 40/35 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2486), pie Jaunciema gatves 209;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1434,24 EUR (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit četri euro, divdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.26. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 096 0240), pie Kundziņsalas 16. līnijas

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.10.2023.

2.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu

Rīgā, Dārziņu 1. līnijā 16 (kadastra apzīmējums 0100 125 6881)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.09.2023.
0 Patīk
217 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.