RĪGAS DOMES

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 30 (31.07.2023.)

Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekteI.Avdeviča
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas vadītājaI. Veļikanova
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietnieces K. ZīvertesK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
  
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane.

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina iela 47 (kadastra apzīmējums 0100 122 2120)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Sergeja Eizenšteina iela 47 (kadastra apzīmējums 0100 122 2120) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Koka ciršana ir pieļaujama ar nosacījumu, ja nocērtamā koka augšanas vietas tiešā tuvumā tiek paredzēts stādīt lielizmēra dižstādu.
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 226,24 EUR (divi simti divdesmit seši euro, divdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Lucavsalas ielā 81 (kadastra apzīmējums 0100 051 0137) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 40 cm, 1 apsi ø 20 cm un 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Lucavsalas ielā 81 (kadastra apzīmējums 0100 051 0137) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 439,67 EUR (četri simti trīsdesmit deviņi euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mūkusalas ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 050 0185) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 47 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 050 0185).

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Augšielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0175; kadastra numurs 0100 037 2003)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Augšielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0175; kadastra numurs 0100 037 2003).

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stendera ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 094 0021)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.09.2023.

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 035 0040), saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 05.09.2023. līdz 18.09.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 89 cm un 2 gobu ø 20, 15(celma caurmērs 23 cm) cm ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 035 0040);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 28.08.2023. Ne vēlāk kā līdz 04.09.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.09.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2023.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 145 (kadastra apzīmējums 0100 120 1539; kadastra numurs 01001201675)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 14 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Vecāķu prospektā 145 (kadastra apzīmējums 0100 120 1539; kadastra numurs 01001201675) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 59,76 EUR (piecdesmit deviņi euro, septiņdesmit seši centi).

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 035 0084), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 69, 53 cm un 1 liepu ø 65 cm Rīgā, Zvaigžņu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 035 0084) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3991,15 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.09.2023.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ropažu iela 73 (kadastra numurs 01000860212, kadastra apzīmējums 01000860290)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2023.

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Vesetas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 9999), pie Vesetas ielas 11

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm Rīgā, Vesetas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 9999), pie Vesetas ielas 11;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 1A (kadastra apzīmējums 0100 082 2675)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2023.

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas ielā 5 (kadastra apzīmējums 01000932071)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas ielā 5 (kadastra apzīmējums 01000932071).

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 0269), pie ēkas Anniņmuižas bulvāris 90

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2023.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Alīses ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 060 0339)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2023

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 064 0082)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 10 robīnijas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 24, 30, 30, 22 cm Rīgā, Kandavas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 064 0082);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0102), pie Buļļu ielas 31A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 47 cm un 1 kļavu ø 71 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0102), pie Buļļu ielas 31A;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Spilves ielā 8B (kadastra apzīmējums 0100 077 0252)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.08.2023.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Voleru ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 098 0018)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 31 cm Rīgā, Voleru ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 098 0018);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 141,15 EUR (viens simts četrdesmit viens euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 8 k-1 (kadastra apzīmējums 0100  011 2024)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.09.2023.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ganību dambī 25 (kadastra apzīmējums 0100 014 0009)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.09.2023.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 148B (kadastra apzīmējums 0100 048 0004)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 81/73 cm Rīgā, Maskavas ielā 148B (kadastra apzīmējums 0100 048 0004);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 56,09 EUR (piecdesmit seši euro, deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Sakņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 125 3736)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 25 cm Rīgā, Sakņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 125 3736);
 2. atļaut cirst 1 aso egli ø 22 cm Rīgā, Sakņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 125 3736);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17 EUR (simts euro, septiņpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 084 0174

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 44 cm Rīgā, Stokholmas ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 084 0174);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 200,34 EUR (divi simti euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Zaļās birzs teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 2989)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Zaļās birzs teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 2989);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 036 0002)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 036 0002);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krasta ielā 91 (kadastra apzīmējums 0100 048 0173)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.09.2023.

0 Patīk
154 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.