Aktīvas apkaimes – nākotnes Rīga

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (Departaments) viens no galvenajiem uzdevumiem ir sabiedrības iesaistīšana pilsētas attīstības procesos, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību pilsētvides attīstībā. Uzsākot darbu pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma, Departaments izstrādāja plašu sabiedrības līdzdalības programmu, ar mērķi jau pašā plānošanas sākumposmā iesaistīt iedzīvotājus.

Viens no veidiem ir sadarbība apkaimju līmenī, darbojoties ar aktīvajiem apkaimes iedzīvotājiem, ne tikai regulāri informējot tos par pilsētas attīstībā notiekošajām aktualitātēm, bet arī dodot iespēju tiem izteikt savu viedokli un redzējumu, kā pilsētas attiecīgās daļas tiešajam lietotājam. Rīgā ir 58 apkaimes, un vairāk kā desmit no tām ir savas apkaimju biedrības, kā arī aktīvistu grupas sociālajos portālos, kuras aktīvi un konstruktīvi aizstāv savas apkaimes iedzīvotāju intereses.

Departaments ļoti atzinīgi vērtē šo biedrību darbību un vēlmi iesaistīties pilsētas plānošanas procesos, līdz ar to aicina apkaimju iedzīvotājus, kuriem nav vēl savas biedrības vai aktīvistu grupas, tādas veidot, jo tā ir iespēja tapt uzklausītam. Lai iedrošinātu rīdziniekus un popularizētu veiksmes stāstus, mājas lapā www.rdpad.lv un Jaunais teritorijas plānojums, kā arī Departamenta Facebook profilā tiks publicētas intervijas ar aktīvāko biedrību pārstāvjiem, iztaujājot par gūto pieredzi.

Salīdzinoši jauna, tomēr pietiekoši aktīva ir biedrība „Esmu Grīziņkalna patriots”, kuras dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Raimonds Elbakjans dalījās savā pieredzē ar Departamentu par to, kā tapa biedrība no idejas līdz reāliem darbiem.

„Visu mūžu esmu dzīvojis Rīgā – dzimis Iļģuciemā, kopš 8 gadu vecuma dzīvoju Teikā, kas nav sevišķi tālu no Grīziņkalna. Kopš brīža, kad Grīziņkalnā tika atvērts skeitparks, sapratu, ka šī ir lieliska vieta, lai attīstītu ko lielu un sabiedrībai nozīmīgu. Jau ilgu laiku Grīziņkalnā esmu aktīvi darbojies un ielicis ne tikai sirdi un dvēseli, bet arī daudz sviedru. Laiks un darbs, ko esmu ieguldījis, ir mani ļoti tuvinājis Grīziņkalna apkaimei un tās iedzīvotājiem kopumā. Uzskatu, ka tam vai esmu dzimis, audzis vai dzīvojis Grīziņkalnā nebūtu jābūt svarīgam faktoram, galvenais ir tas, ka esmu gatavs ieguldīt savu darbu un enerģiju, lai attīstītu vietu, kura man dārga”, stāsta Raimonds.
Runājot par Grīziņkalna apkaimi un Rīgu kopumā, Raimonds atzīst, ka Rīga ir Latvijas galvaspilsēta un loģiski, ka tā ir vieta, kurā valda vislielākā aktivitāte valstī. Rīga pēc savas būtības ir ļoti enerģiska un kūsājoša pilsēta, kurā norisinās daudz un dažādi pasākumi. Šī brīža situācija liecina par to, ka joprojām visas galvenās aktivitātes norisinās tieši centrā. Atstumtas maliņā ir pat tās apkaimes, kuras vēsturiski ir bijušas ļoti dzīvīgas un kultūras pasākumiem bagātas.
Tomēr biedrība ir stingri apņēmusies šeit, Grīziņkalnā, atkal izveidot tik aktīvu, kulturālu un sportisku vidi, lai par to varētu priecāties gan tās iedzīvotāji, gan arī apkaimes viesi. Raimonds norāda, ka Grīziņkalns jau vēsturiski ir pulcējis spēcīgus un revolucionārus cilvēkus, tāpēc apkaimei ir ļoti liels potenciāls kļūt par vienu no aktīvākajiem kultūras un sporta centriem Rīgā.

Kā radās ideja par to, ka Grīziņkalnā jāveido biedrība „Esmu Grīziņkalna patriots”?

Biedrība „Esmu Grīziņkalna patriots” ir sociāls projekts, apkaimes aktīvistu iniciatīva, kuras ideja ir veicināt Grīziņkalna apkaimes kā sportiskas, drošas un radošas vietas pilnveidošanu.
Rodot iedvesmu no ārzemju pieredzes un saprotot, ka tikai ar sporta pasākumiem nevaram sniegt labumu visu paaudžu iedzīvotājiem, radās ideja izveidot projektu, kas spētu aptvert vēl lielāku sabiedrības daļu – projektu, kas sevī ietvertu kā kultūras pasākumus, iedzīvotāju integrāciju, tā arī sporta aktivitātes.

Kā notiek biedrības veidošanas process no sākuma līdz beigām (vai tas ir juridiski sarežģīts process, kā piesaistīt citus domubiedrus – apkaimes iedzīvotājus u.c.)?

Atbildot uz jautājumu kā notiek biedrības veidošanas process no sākuma līdz beigām, Raimonds uzsver, ka biedrības, tāpat kā jebkura cita projekta izveidošanai, ir jāsākas ar ideju, ar mērķi un vīziju, ko vēlies sasniegt un kādā jomā vēlies darboties. „Nākamais solis ir šo visu uzlikt uz papīra – jāuzraksta biedrības statūti, kuros sīki un smalki viss ir aprakstīts, tad jāiet uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, kur jāreģistrē biedrība, jāatver bankas konts.
Kopumā šis process nav nemaz tik sarežģīts. Galvenais ir gribēt darīt un tad jau visas durvis pašas vērsies, uzradīsies cilvēki, kuri vēlēsies palīdzēt, iesaistīties, atradīsies arī domubiedri.
Svarīgi ir par savām iecerēm runāt ar citiem, jo citādi neviens neuzzinās ne par projekta ideju, ne tās mērķiem. Jābūt gataviem ieguldīt laiku un darbu, lai apzinātu apkaimes reālo situāciju, atrastu un apvienotu apkaimes aktīvos cilvēkus, domubiedrus. Vēl ļoti svarīga veiksmes sastāvdaļa ir ticība saviem spēkiem un nemainīga vēlme sasniegt iecerēto. Ar smagu darbu un patiesu gribu var paveikt visu.”

Kādi ir biedrības galvenie mērķi un nākotnes ieceres?

Biedrības galvenais mērķis ir izglītojošu, kultūras, sporta un citu pasākumu veidā veicināt tādu Grīziņkalna un apkārtnes attīstību, kas saglabātu kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, nodrošinātu kvalitatīvu dzīves vidi pašreizējām un nākamajām Grīziņkalna un apkārtnes iedzīvotāju paaudzēm. Veicināt Grīziņkalna apkaimes kā sportiskas, drošas un radošas vietas pilnveidošanu.
Nākotnes plānos ietilpst kā Grīziņkalna sociālās, tā arī fiziskās vides sakārtošana, iedzīvotāju patriotisma un vēlmes veidot vidi sev apkārt, paaugstināšana. Jau tagad redzam, ka Grīziņkalna apkaimē ir cilvēki, kuriem rūp Grīziņkalna nākotne un tas priecē.

Pastāstiet par līdzšinējiem biedrības sasniegumiem – veiksmes stāstiem.

Sākot strādāt pie projekta idejām, tika izpētīta Grīziņkalna vēsture un tā attīstības periodi, uzrunāti iedzīvotāji, lai noskaidrotu viņu domas par apkaimi un tās problēmām. Ar šīs iniciatīvas realizētajām aktivitātēm vēlamies apgāzt negatīvos stereotipus un mērķtiecīgi strādāt, lai attīstītu gan Grīziņkalna infrastruktūru, gan sociālo vidi.
Biedrība savu darbību ir uzsākusi salīdzinoši nesen un oficiāli darbojas tikai nepilnu gadu, taču tās saknes ir meklējamas daudz senāk – attīstoties jauniešu ielu kultūras un sporta kustībai Ghetto Games, Grīziņkalnā.
Līdz šim biedrība „Esmu Grīziņkalna patriots” ir organizējusi un vadījusi tādus pasākumus kā apkārtnes sakopšanas talkas, Lieldienu svinības Grīziņkalnā, bezmaksas sporta treniņi vasaras periodā, aerobikas nodarbības senioriem, Grīziņkalna apkaimes iedzīvotāju aptaujas veikšana, iedzīvotāju tikšanās ar Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas Austrumu izpilddirekcijas pārstāvju piedalīšanos, Ziemassvētku tirdziņa „Dāvanu jampadracis Grīziņkalnā” organizēšana koka ēku renovācijas centrā „Koka Rīga” u.tml.
Biedrība visos savos pasākumos vēlas iesaistīt pēc iespējas vairāk Grīziņkalna apkaimes iedzīvotājus, atdzīvināt viņos vēlmi piedalīties un pašiem veidot vidi sev apkārt.
Nākotnē ir iecere pēc jau notikušās Grīziņkalna patriotu tikšanās parauga, rīkot mazākas iedzīvotāju sanāksmes ar pašiem aktīvākajiem iedzīvotājiem, kuri gatavi piedalīties projektos, sākot no idejas ģenerēšanas līdz pat tās realizācijai.

Kādi pasākumi un aktivitātes notiek ikdienā?

Šobrīd tiek strādāts pie nākotnes plānu kalšanas, rakstam projektus, domājam kādi pasākumi apkaimei nestu vislielāko labumu. Tiklīdz projekts ir gatavs, uzreiz cenšamies to realizēt. Ikdienas aktivitātēs ietilpst arī regulāra komunikācija ar apkaimes aktīvistiem. Šobrīd strādājam pie projekta, lai no 2014. gada februāra tiktu realizēts radošo nodarbību cikls, kura ietvaros iedzīvotājiem reizi nedēļā būtu iespēja apmeklēt kādu radošu nodarbību, semināru vai meistarklasi un atklāt savus talantus.

Kā iedzīvotājiem iespējams iesaistīties biedrībā „Esmu Grīziņkalna patriots”?

Biedrība ir izveidojusi sociālo tīklu lapas www.facebook.com/esmugrizinkalnapatriots un www.facebook.com/esmugrizinkalnapatriots, kuras apmeklējot, visi interesenti ir aicināti iepazīties ar informāciju, rakstīt vēstules, ieteikumus un dalīties savās domās un idejās.
Pie koka ēku renovācijas centra „Koka Rīga” ir pielikta koka pasta kastīte ar biedrības logotipu, arī šajā pasta kastītē iedzīvotāji var mest vēstules, dalīties ar savām idejām un plāniem. Publiski ir pieejami mūsu kontakti un jebkuram, kurš vēlas aktīvi darboties savas apkārtējās vides uzlabošanā, ir iespēja rast kontaktu ar mums un iesaistīties kopīgu mērķu realizācijā. Neskatoties uz to, ka šobrīd biedrība nenodarbojas ar biedru oficiālu uzņemšanu, esam atvērti jebkāda veida produktīvai līdzdalībai. Biedrības „Esmu Grīziņkalna patriots” projektu vadītājas kontakti: 26343032, ieva.krivma@gmail.com

Jūsu novēlējums savas un citu apkaimju iedzīvotājiem!

Esiet nomodā par savu apkaimi! Esiet līdzās visos savas apkaimes priekos un bēdās, jo tikai tad Jūs spēsiet pilnībā izjust tās īpašo spēku un burvību! Mums katram jāpieliek roka, lai apkaime augtu, attīstītos un spētu nodrošināt tās iespējas, kuras mēs paši vēlamies tur redzēt.

0 Patīk
2709 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.