Līdz 29. augustam tiek pagarināts publiskā iepirkuma termiņš (13.08.2014)

Šobrīd pieteikumu publiskā iepirkuma „Daudzstāvu dzīvojamās ēkas un tirdzniecības centra Rīgā, Priedaines ielā 20 konstrukciju pašreizējā stāvokļa novērtējuma, apsekošanas un ģeotehniskās izpētes ekspertīze” iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2014. gada 29. augusta plkst. 11:00.

Publiskā iepirkuma mērķis ir iegūt pēc iespējas kvalitatīvāku piedāvājumu un rezultātu. Šo iemeslu dēļ nolikumā norādīts, ka pretendentam jāveic līguma izpildes vietas apskate. Tā kā pretendenti interesi par teritorijas apskati sāka izrādīt pēc apsekošanai paraudzētā termiņa beigām, tika pieņemts lēmums par termiņa pagarinājumu, objekta apsekošanas pēdējo dienu paredzot ne vēlāk kā sešas darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līguma izpildes vietas apskati piesakot pie Būvvaldes pārstāvja ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms apskates veikšanas.

Sarunu procedūras „Neatkarīgas ekspertīzes veikšana būvprojektam „Daudzstāvu dzīvojamā ēka un tirdzniecības centrs Rīgā, Priedaines ielā 20”, objekta un būvlaukuma pārbaude Rīgā, Priedaines ielā 20, būvniecībā izmantoto paņēmienu un materiālu pārbaude” pārtraukšana (26.11.2013.)

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja 22.11.2013.rīkojumu Nr.BV-13-121-rs „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) 26.11.2013. Komisijas sēdē nolēma pārtraukt 22.11.2013. uzsākto sarunu procedūru „Neatkarīgas ekspertīzes veikšana būvprojektam „Daudzstāvu dzīvojamā ēka un tirdzniecības centrs Rīgā, Priedaines ielā 20”, objekta un būvlaukuma pārbaude Rīgā, Priedaines ielā 20, būvniecībā izmantoto paņēmienu un materiālu pārbaude”, jo nepieciešams precizēt ekspertīzes veikšanas darba uzdevumu.

Paziņojums par pārrakstīšanās kļūdu sarunu procedūras pamatojumā (24.11.2013.)

22.11.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā publicētajā pamatojumā par sarunu procedūras „Neatkarīgas ekspertīzes veikšana būvprojektam „Daudzstāvu dzīvojamā ēka un tirdzniecības centrs Rīgā, Priedaines ielā 20”, objekta un būvlaukuma pārbaude Rīgā, Priedaines ielā 20, būvniecībā izmantoto paņēmienu un materiālu pārbaude” uzsākšanu ir konstatēta pareizrakstības kļūda – SIA „Tilbaro” vietā jābūt SIA „Tilbro”.

Uzsākta sarunu procedūra (22.11.2013.)

Sarunu procedūras „Neatkarīgas ekspertīzes veikšana būvprojektam „Daudzstāvu dzīvojamā ēka un tirdzniecības centrs Rīgā, Priedaines ielā 20”, objekta un būvlaukuma pārbaude Rīgā, Priedaines ielā 20, būvniecībā izmantoto paņēmienu un materiālu pārbaude” pamatojums

2013.gada 21.novembrī tirdzniecības centra „Maxima” ēkā Rīgā, Priedaines ielā 20 iegruva jumta pārsegums aptuveni 1000 kv.m platībā. Lai konstatētu katastrofas cēloņus, steidzami nepieciešams veikt neatkarīgu būvekspertīzi būvprojektam, objekta un būvlaukuma pārbaudi, būvniecībā izmantoto paņēmienu un materiālu pārbaudi, nepieciešamības gadījumā nodrošinot arī laboratoriskos izmeklējumus. Ņemot vērā iepriekšminēto, Rīgas pilsētas būvvalde neparedzamu, no Rīgas pilsētas būvvaldes neatkarīgu ārkārtas apstākļu rezultātā veic sarunu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktam, ar SIA „Tilbaro”, SIA „LBS-Konsultants” un SIA „VPM Latvia” par neatkarīgas ekspertīzes veikšanu būvprojektam „Daudzstāvu dzīvojamā ēka un tirdzniecības centrs Rīgā, Priedaines ielā 20”, objekta un būvlaukuma pārbaudi Rīgā, Priedaines ielā 20, būvniecībā izmantoto paņēmienu un materiālu pārbaudi.

Līguma priekšmetsIepirkuma identifikācijas numursPaziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapāPieteikuma/ piedāvājuma iesniegšanas termiņšPiegādātāja nosaukumsLīgumcena (bez PVN)Līguma izpildes termiņš
Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās un afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšanaRD BV 2021/103.06.2021.16.06.2021.SIA “UNO MOSSA”EUR 41 900,00 (bez PVN)Līgums ir spēkā līdz līgumcenas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 24 mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža
Vecrīgas realitātes modeļa izveideRD BV 2020/614.10.2020.26.10.2020.Iepirkums ir pārtrauktsEUR 41 500,00 (bez PVN)
Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietāsRD BV 2020/416.04.2020.28.04.2020.SIA “AnSve ŽV”EUR 41 800,00 (bez PVN)Līgums ir spēkā līdz līgumcenas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 24 mēnešus no Līguma parakstīšanas brīža.
Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošas zemes un inženierbūves tirgus nomas maksas vērtēšanaRD BV 2020/501.04.2020.16.04.2020. plkst.11.00.SIA “Grant Thornton Baltic”9300,003 mēneši
Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošas zemes un inženierbūves tirgus nomas maksas vērtēšanaRD BV 2020/312.03.2020.24.03.2020. plkst.11.00.Iepirkums ir pārtraukts
Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībāmRD BV 2020/224.02.2020.09.03.2020. plkst. 11:00SIA “Concord Service Group”EUR 41 000,00 (bez PVN)Līgums ir spēkā līdz līgumcenas sasniegšanai vai līdz 2022.gada 25.martam.
Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībāmRD BV 2020/121.02.2020.Paziņojums par plānoto iepirkumu ir pārtraukts IUB
Afīšu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšanaRD RPB 2019/115.10.2019.28.10.2019. plkst. 11:00SIA “ARB Būve”EUR 20 000,00 (bez PVN)
Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībāmRD RPB 2018/728.12.2018.10.01.2019. plkst. 11:00SIA “Latvia Tours”līdz EUR 41 900,00 (bez PVN)Līgums ir spēkā līdz no Līguma izrietošo Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietāsRD RPB 2018/630.11.2018. 17.12.2018.11.12.2018. plkst. 11:00SIA “ARB BŪVE”līdz EUR 41 999,00 (bez PVN)Līgums ir spēkā līdz no Līguma izrietošo Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietāsKAC 2018/5 (RD RPB 2018/5)30.11.2018.26.11.2018. plkst. 11:00iepirkums beidzies bez rezultātalīdz EUR 41 999,00 (bez PVN)iepirkums beidzies bez rezultāta
Telpu un teritorijas uzkopšana Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībāmRD RPB 2018/417.09.2018.01.10.2018. plkst. 10:00SIA “Hagberg”līdz EUR 41 000,00 (bez PVN)Līgums ir spēkā līdz no Līguma izrietošo Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietāsRD RPB 2018/305.11.2018. plkst. 11:00Iepirkums ir pārtrauktslīdz EUR 52 583,00 (bez PVN)Iepirkums ir pārtraukts
Afišu stabu izgatavošana, piegāde un uzstādīšanaRD RPB 2018/205.07.2018.SIA “UNO MOSSA”līdz EUR 24 705,00 (bez PVN)Līgums ir spēkā līdz no Līguma izrietošo Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
Degvielas iegāde Rīgas pilsētas būvvaldes autotransportamRD RPB 2018/1Iepirkums ir pārtrauktsIepirkums ir pārtrauktsIepirkums ir pārtraukts
Afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšanaRD RPB 2017/5SIA „V SERVICE”līdz EUR 20 000,00 (bez PVN)Līgums ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas
Autoservisa pakalpojumi Rīgas pilsētas būvvaldes vajadzībāmRD RPB 2017/4SIA “MEGA RP”līdz EUR 25 000,00 (bez PVN)Līgums ir spēkā līdz līgumcenas sasniegšanai vai līdz 2019.gada 31.decembrim.
Mēbeļu un biroja inventāra iegāde un uzstādīšana Rīgas pilsētas būvvaldēRD RPB 2017/3SIA “Thomson Furniture”EUR10 10665,49Līgums ir spēkā līdz no Līguma izrietošo Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietāsRD RPB 2017/2SIA “UNO MOSSA”EUR 50 791,00Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne ilgāk kā 15 mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz līgumcenas sasniegšanai
Kancelejas preču iepirkšanu Rīgas pilsētas būvvaldēRD RPB 2017/1SIA “Daiļrade EKSPO”EUR 39 000,00līdz līgumcenas sasniegšanai

Informācija par īstenotajiem iepirkumiem līdz 2017.gadam pieejama, sazinoties pad@riga.lv

Rīgas pilsētas būvvaldes publisko iepirkumu plāns 2021.gadam

Nr.p.k.Līguma priekšmetsPlānotā iepirkuma līgumcena (EUR (bez PVN))Plānotais izsludināšanas laiksPar iepirkumu atbildīgā persona
1.Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās un afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana41 900februāris/martsBūvvaldes Vadītāja biroja Resursu nodrošinājuma nodaļas vadītājs
Noslēgtie līgumi

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.