Detālplānojuma publiskā apspriešana Juglas apkaimē

Līdz šī gada 15.februārim norisinās teritorijas pie Juglas ielas, Ūdeļu ielas un Mazās Juglas ielas detālplānojuma projekta publiskā apspriešana. Tikšanās ar interesentiem notiks 2013.gada 7.februārī plkst.18.00 Rīgas Ezerkrastu vidusskolas aktu zālē, Malienas ielā 89. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir noteikt zemesgabalus valsts un pašvaldības funkciju veikšanai, kā arī apbūvējamos zemesgabalus līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda papildināšanai.

Ar detālplānojuma projekta materiāliem līdz 15.02.2013. var iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4; Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā „Strazds”, Kvēles ielā 15/18; internetā – www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” un mājas lapā www.apkaimes.lv.

Rakstiski priekšlikumi līdz 15.02.2013. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi/Sabiedrības līdzdalība”. Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Detālplānojuma teritorijas platība ir ~ 10,1ha. Detālplānojuma risinājumu pamatā ir 2008.gada Latvijas konkursa „Europan 9” uzvarētāju Paolo Iotti un Marko Pavarani teritorijas attīstības priekšlikums, kas paredz šūnveidīgu kvartālu plānojumu ar savstarpēji saistītu dažādu publisko un privāto telpu veidošanu, organiski iekļaujot apbūvi apkārtējā vidē. Ņemot vērā konkursā iekļautās teritorijas zemes piederību – daļa teritorijas ir Rīgas pašvaldībai piekrītošās zemes un daļa SIA „AGN” īpašums – vienlaicīgi uzsākta divu detālplānojumu izstrāde, kuru vienoto risinājumu pamatā ir „Europan 9” uzvarējušā darba koncepcija. Šobrīd publiskai apspriešanai nodoti risinājumi, kas aplūko pašvaldības īpašumu attīstību. Tuvākajā laikā plānots, ka uz publisko apspriešanu tiks virzīts arī otrs detālplānojums, par zemes gabaliem, kas atrodas SIA „AGN” īpašumā.

Detālplānojuma pamatrisinājumi paredz:

  • transporta organizācijas izmaiņas pilsētas ielu tīklā, veicot tās pa kārtām. Rezultātā iegūstot Juglas ielu ar četrām braukšanas joslām, jaunu pieslēgumu Juglas ielai, slēdzot Mazās Juglas/Ūdeļu ielas pieslēgumu, un apļveida krustojumu Mazās Juglas ielā ar trim jaunprojektēto ielu pieslēgumiem, kā arī veidojot jaunu E kategorijas ielu tīklu, kas nodrošinās piekļūšanas un uzturēšanās iespējas plānojamai apbūvei,
  • rindu māju apbūvi ar privātu telpu iekšpagalmos un publisko ārtelpu, kas plānota gar ēku galvenajām fasādēm un vēl divos atsevišķos zemesgabalos, kur paredzēta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, rekreācijas zonu un bērnu rotaļu laukumu ierīkošana,
  • skvēra un pirmskolas izglītības iestādes izveidi,
  • daļā teritorijas ir plānota gan daudzīvokļu māju, gan komerciāla rakstura objektu būvniecība,
  • tehniskās apbūves teritorijā ir paredzēti lielgabarīta un šķiroto atkritumu laukumu izvietošana, transformatora apakšstacijas un ugunsdzēsības depo būvniecība.

Detālplānojuma izstrādātājs: Arhitektu birojs „Iotti + Pavarani Architetti” un SIA „Office of Regional Database”, detālplānojuma pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments.

Vizualizācija
Detālplānojuma teritorija
Publiskās apspriešanas materiāli

0 Patīk
1613 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts