2023

Pētījuma “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas pašreizējā izmantošana” izstrāde
Publikācijas datums: 22.12.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.02.2024.
Identifikācijas Nr.: RVP PAD 2023/2
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/111782
Statuss: Izbeigts


Gājēju un velosipēdistu tilts pāri Zundam un tā integrācija pilsētvidē
Publikācijas datums: 16.11.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.02.2024.
Identifikācijas Nr.: RVP PAD 2023/1
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/111780
Statuss: Lēmums pieņemts


Globālās Navigācijas Satelītu sistēmas uztvērēja ar slīpuma kompensāciju piegāde
Publikācijas datums: 13.10.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.10.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/30
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/110297
Statuss: Pabeigts


Piekļuve koplietošanas mobilitātes datu platformai
Publikācijas datums: 04.10.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.10.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/29
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/109701
Statuss: Pabeigts


Metodoloģijas un ceļa kartes izstrāde iedzīvotāju digitālai mobilitātes paradumu noteikšanai Rīgā un Rīgas metropoles areālā, mobilitātes plānošanai un monitoringam
Publikācijas datums: 09.10.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.11.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/28
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/109674
Statuss: Pabeigts


Būvprojekta „Aldara parka pārbūve, Rīgā” izmaiņu projekta izstrāde
Publikācijas datums: 31.10.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: PIL_SP_bez_e-iesniegšanas
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/27
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/111289
Statuss: Pabeigts


Projektēšanas, dizaina un kartogrāfijas pakalpojumi
Publikācijas datums: 28.09.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.10.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/26
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/109315
Statuss: Pabeigts


Personalizēta darba apģērba, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde
Publikācijas datums: 26.09.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.10.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/25
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/109224
Statuss: Pabeigts


Projektēšanas, dizaina un kartogrāfijas pakalpojumi
Publikācijas datums: 21.09.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.10.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/24
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/108959
Statuss: Pārtraukts


Dizaina un maketēšanas pakalpojuma nodrošinājums Rīgas teritorijas plānojuma materiāliem
Publikācijas datums: 13.09.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.09.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/23
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/108504
Statuss: Pabeigts


Personalizēta darba apģērba, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde
Publikācijas datums: 07.09.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.09.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/22
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/108222
Statuss: Izbeigts


Būvdarbi būvniecības ieceres „Labiekārtojuma attīstība Duntes ielā, Rīgā” ietvaros
Publikācijas datums: 30.08.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.09.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/21
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107739
Statuss: Pabeigts


Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti
Publikācijas datums: 24.08.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.09.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/20
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107143
Statuss: Pabeigts


Projekta idejas satura izstrāde un aprakstu sagatavošana Vidzemes tirgus pieteikuma iesniegšanai Eiropas pilsētiniciatīvas otrajā uzsaukumā
Publikācijas datums: 10.08.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.08.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/19
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/106727
Statuss: Pabeigts


Juridiskais atbalsts atbildes rakstu sagatavošanai un pārstāvībai Satversmes tiesā
Publikācijas datums: 26.06.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.07.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/18
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103990
Statuss: Pabeigts


Personalizēta darba apģērba, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde
Publikācijas datums: 09.08.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.08.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/17
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/106618
Statuss: Izbeigts


Rakstiskās tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Publikācijas datums: 21.06.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.07.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/16
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/103532
Statuss: Pabeigts


Globālās pozicionēšanas satelītu sistēmas bāzes staciju uztvērēju ar programmatūru un antenu piegāde
Publikācijas datums: 01.08.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.08.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/15
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/106144
Statuss: Pabeigts


Publisko pasākumu, semināru, diskusiju un konferenču organizēšanas nodrošinājums
Publikācijas datums: 08.06.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.06.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/14
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/102873
Statuss: Pabeigts


Būvdarbi būvniecības ieceres „Labiekārtojuma attīstība Duntes ielā, Rīgā” ietvaros
Publikācijas datums: 27.07.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.08.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/13
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/105925
Statuss: Izbeigts


Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas iedzīvotāju aptauja par dzīves kvalitāti
Publikācijas datums: 03.05.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.06.2023., plkst.11:00.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/12
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/100429
Statuss: Izbeigts


Rīgas pilsētas ģimenes dārziņu un Lucavsalas attīstības un pārvaldības koncepcijas izstrāde
Publikācijas datums: 23.05.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.06.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/11
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/100352
Statuss: Pabeigts


Būvprojekta „Mūkusalas ielas krasta promenādes pārbūve” izmaiņu projekta hidrobūves daļas ekspertīzes veikšana
Publikācijas datums: 11.05.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.06.2023., plkst.11:00.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/10
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/99817
Statuss: Pārtraukts


Moderēšanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā
Publikācijas datums: 05.04.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.04.2023., plkst.11:00.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/9
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/99066
Statuss: Pabeigts


Mājaslapas izstrādes un mājaslapu uzturēšanas un papildināšanas pakalpojumi
Publikācijas datums: 27.03.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.04.2023., plkst.11:00
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/8
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98579
Statuss: Pabeigts


Ikgadēja aptauja par Rīgas iedzīvotāju apmierinātību ar pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti
Publikācijas datums: 02.04.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.05.2023., plkst.11:00.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/7
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98739
Statuss: Izbeigts


Metodoloģijas un ceļa kartes izstrāde iedzīvotāju digitālai mobilitātes paradumu noteikšanai Rīgā un Rīgas metropoles areālā, mobilitātes plānošanai un monitoringam
Publikācijas datums: 24.03.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.04.2023., plkst.11:00
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/6
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98331
Statuss: Pārtraukts


Eksperta slēdziens par būvi Lapeņu ielā 23, Rīgā būvobjektā „Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta”
Publikācijas datums: 05.04.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.05.2023., plkst.11:00.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/5
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/98898
Statuss: Pabeigts


Juridiskie pakalpojumi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībām
Publikācijas datums: 09.03.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.03.2023., plkst.11:00
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/4
Iepirkuma dokumenti: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/97493
Statuss: Pabeigts


Teātra laukums ar Aspazijas pieminekli
Publikācijas datums: 28.02.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.06.2023.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/3
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/96641
Statuss: Pabeigts


Rīgas viedās pilsētas pamatnostādņu izstrāde
Publikācijas datums: 17.02.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.03.2023., plkst.11:00.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/2
Iepirkuma dokumenti:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95593
Statuss: Pabeigts


Apsardzes pakalpojuma nodrošināšana projekta „Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” būvdarbu īstenošanas vietā
Publikācijas datums: 02.02.2023.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.02.2023., plkst. 11:00.
Identifikācijas Nr.: RD PAD 2023/1
Iepirkuma dokumenti:   https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95309
Statuss: Pabeigts

Zemsliekšņu iepirkumi 2023

Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas izdevuma „Rīgas vēsturiskais centrs – UNESCO Pasaules mantojuma vieta” digitālās versijas sagatavošanu angļu valodā
Līgumcena (EUR, bez PVN): 1680,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: pašnodarbinātā persona Gatis Vanags
Līgums: DA-23-243-lī


Iepirkuma priekšmets: Elektroauto uzlādes staciju piegāde un uzstādīšana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 4953,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TrafoNet”, reģ. Nr. 4010324002
Līgums: DA-23-242-lī


Iepirkuma priekšmets: Bezpilota gaisa kuģa ar RTK moduli komplekta piegāde
Līgumcena (EUR, bez PVN): 4280,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA „IGJJ”, reģ. Nr. 40003751950
Līgums: DA-23-239-lī


Iepirkuma priekšmets: Inženierkomunikācijas lokatora (detektors) piegāde
Līgumcena (EUR, bez PVN): 3500,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GPS PARTNERS”, reģ. Nr. 4000344484
Līgums: DA-23-235-lī


Iepirkuma priekšmets: Vizuālās identitātes informācijas un reklāmas pasākumu īstenošanas reprezentācijas priekšmetu izstrāde un to piegāde
Līgumcena (EUR, bez PVN): 5750,10
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA „GEKA”,reģ. Nr. 43603008853
Līgums: DA-23-225-lī


Iepirkuma priekšmets: Notekūdeņu paraugu analīžu veikšana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 4100,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, reģ. Nr. 90009235333
Līgums: DA-23-238-lī


Iepirkuma priekšmets: Darba vides risku novērtēšana, kā arī darba vides iekšējās uzraudzības un darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 1200,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „D Drošība”, reģ. Nr. 40103617392
Līgums: DA-23-226-lī


Iepirkuma priekšmets: Profesionālo kompetenču un darbinieku labbūtības veicinošas mācības – „Zinību rudens” organizēšana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 2160,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: „WIN partners” SIA, reģ. Nr. 40103175108
Līgums: DA-23-213-lī 


Iepirkuma priekšmets: Vadītāju izaugsmes mācība
Līgumcena (EUR, bez PVN): 6900,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA LVVIDE, reģ. Nr. 42103103837
Līgums: DA-23-212-lī 


Iepirkuma priekšmets: Kravas transporta pārvietošanās datu iegūšana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 8500,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: AS „Mapon”, reģ. Nr. 4000380053
Līgums: DA-23-229-lī


Iepirkuma priekšmets: Rīgas teritorijas plānojuma lielformāta karšu drukas un piegādāšanas pakalpojumi
Līgumcena (EUR, bez PVN): 4942,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NRJ reklāmai”, reģ. Nr. 40103461844
Līgums: DA-23-208-lī 


Iepirkuma priekšmets: Kafijas automātu apkope un remonts
Līgumcena (EUR, bez PVN): 4000,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kafijas pasaule”, reģ. Nr.40103476661
Līgums: DA-23-216-lī


Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzība būvniecības ieceres „Labiekārtojuma attīstība Duntes ielā, Rīgā” ietvaros
Līgumcena (EUR, bez PVN): līdz 1666,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA „Marčuks”, reģ. Nr.42403037066
Līgums: DA-23-211-lī 


Iepirkuma priekšmets: Bērnu un jauniešu radošā konkursa apbalvošanas pasākuma organizēšana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 5250,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jazz Communications”, reģ. Nr. 40103201839
Līgums: DA-23-189-lī


Iepirkuma priekšmets: OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegāde Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta dienesta automašīnām
Līgumcena (EUR, bez PVN): 1 969,39
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: apdrošināšanas akciju sabiedrība „BALTA”, reģ. Nr. 40003049409
Līgums: DA-23-186-lī


Iepirkuma priekšmets: Vērtējuma sniegšana par „Rīgas attīstības programmas 2022.-2027.gadam” prioritāšu izpildi pārskata gadā:

1.daļa „Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība (P6)”
Līgumcena (EUR, bez PVN): 1 950,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: saimnieciskās darbības veicējs Iveta Reinholde
Līgums: DA-23-182-lī

2.daļa „Veselīga, sociāli iekļaujoša un atbilstoša pilsēta (P7)”
Līgumcena (EUR, bez PVN): 3 980,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Latvijas Universitāte, reģ. Nr. 90000076669, speciālists Inta Mieriņa
Līgums: DA-23-179-lī

3. daļa „Daudzveidīga un autentiska kultūrvide (P9)”
Līgumcena (EUR, bez PVN): 690,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: saimnieciskās darbības veicēja Līva Kreislere
Līgums: DA-23-190-lī


Iepirkuma priekšmets: Par mēbeļu, inventāra un arhīva dokumentu pārvietošanu
Līgumcena (EUR, bez PVN): 5 000,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA „Vedam Latvija”, reģ. Nr. 40203149239
Līgums: DA-23-181-lī 


Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzība būvniecības ieceres „Labiekārtojuma attīstība Duntes ielā, Rīgā” ietvaros
Statuss: Pārtraukts
Līgums:


Iepirkuma priekšmets: Situācijas novērtējums Rīgas arhitektūrā 2022.gadā
Līgumcena (EUR, bez PVN): 6 400,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: „LDU” SIA, reģ. Nr. 40003055655, speciālists Ilze Bērziņa
Līgums: DA-23-188-lī


Iepirkuma priekšmets: Automobiļu remonta un apkopes pakalpojumi
Līgumcena (EUR, bez PVN): 9 980,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VEDA S”, reģ. Nr. 52403005861
Līgums: DA-23-117-lī


Iepirkuma priekšmets: Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla tehniskā plāna no 2023.gada līdz 2033.gadam izstrāde
Līgumcena (EUR, bez PVN): 2 998,75
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: pašnodarbinātā persona Mārtiņš Reiniks, reģ. kods 13037410613
Līgums: DA-23-139-lī


Iepirkuma priekšmets: Juridiskais atbalsts atbildes raksta sagatavošanai un pārstāvība Satversmes tiesā
Līgumcena (EUR, bez PVN): 18 300,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA „ZAB Eversheds Sutherland Bitāns”, reģ. Nr.40203329751
Līgums: DA-23-55-lī


Iepirkuma priekšmets: Pierakto koku laistīšanas pakalpojums objektā „Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta”
Līgumcena (EUR, bez PVN): 9 999,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „HERCS FLORA”, reģ. Nr. 40003584112
Līgums: DA-23-50-lī


Iepirkuma priekšmets: Interneta vietņu drošības testu veikšana
Līgumcena (EUR, bez PVN): 9 990,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „IT Centrs”, reģistrācijas numurs 40003481064
Līgums: DA-23-14-lī


Iepirkuma priekšmets: Būvniecības līguma izstrāde
Līgumcena (EUR, bez PVN): 2 500,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA „Jāņa Kārkliņa zvērinātu advokātu birojs”, reģistrācijas numurs 40203302244
Līgums: DA-23-17-lī


Iepirkuma priekšmets: Par logu mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā
Līgumcena (EUR, bez PVN): 6 000,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: SIA „TĪRĪBAS CENTRS”, reģ. Nr. 42103036752
Līgums: DA-23-37-lī


Iepirkuma priekšmets: Ceļojumu aģentūru pakalpojumu nodrošināšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vajadzībām
Līgumcena (EUR, bez PVN): 125 000,00
Statuss: Pabeigts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AVEROJA”, reģ. Nr. 40003305784
Līgums: DA-23-41-lī

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.