Informācija par inženiertīkliem turpmāk e-pakalpojumā!

Šā gada 21.martā ir stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 29.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.11 „Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu” , no tiem ir svītrots pakalpojums – izziņa par inženiertīklu esamību zemesgabalā (līdz 2 zemesgabaliem, ja tie atrodas blakus).

Izziņa par inženiertīklu esamību zemesgabalā galvenokārt tika izsniegta mērniekiem, lai kadastrālās uzmērīšanas vajadzībām varētu sagatavot apgrūtinājumu plānu. Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1019 “Kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” vairs nepieprasa dokumentāli pierādīt faktu par informācijas saņemšanu no pašvaldības, līdz ar to šādas izziņas saņemšana vairs nav obligāta prasība.

Lai iegūtu informāciju par zemesgabalā esošajām inženierkomunikācijām, iepriekš minētā pakalpojuma vietā klientiem tiek piedāvāts e-pakalpojums „Topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana” no topogrāfiskās informācijas datubāzes (maksa par pakalpojumi – EUR 2,85 par 1 ha). Pakalpojuma rezultātā klienti saņems informāciju no Rīgas pašvaldības uzturētās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes *.DGN vai *.PDF formātā par iesniegumā norādīto teritoriju.

Pakalpojums ir pieejams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā Ģeotelpiskā informācija. E-pakalpojumu var lietot gan fiziskas personas, autorizējoties portālā ar internetbankas starpniecību, elektronisko parakstu vai mobilo ID, gan juridiskas personas, noslēdzot līgumu par tiesību piešķiršanu Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes Ģeotelpiskās informācijas nodaļas vadītāju Jāni Klīvi pa tālruni 67037928.

0 Patīk
2752 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts