Paziņojums par Skanstes lokālplānojuma pilnveidošanu

Pamatojoties uz Rīgas domes 21.04.2015. lēmumu Nr.2492 „Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu pilnveidošanai atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem”, tiks veikta lokālplānojuma redakcijas pilnveidošana.

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana notika no 20.11.2014. līdz 22.12.2014. un tās laikā tika organizētas divas sanāksmes – 27.11.2014. iedzīvotājiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem un 01.12.2014. profesionālo organizāciju pārstāvjiem. Par lokālplānojuma redakciju publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 37 privātpersonu priekšlikumi un iebildumi. Priekšlikumi ir izvērtēti un apkopoti „Pārskatā par privātpersonu priekšlikumiem un iebildumiem”.

Turpmākā Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādes laikā tiks veiktas korekcijas un papildinājumi lokālplānojuma risinājumos, ņemot vērā institūciju sniegtos atzinumus un publiskās apspriešanas laikā saņemtos privātpersonu priekšlikumus un iebildumus. Tādējādi izstrādes gaitā var tikt precizēts iesniegto privātpersonu priekšlikumu un iebildumu izvērtējums.

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotā redakcija tiks atkārtoti nodota publiskai apspriešanai š.g. rudenī.

1 Patīk
4288 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts