Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētajā projektā „Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija” ir izstrādāts un saskaņots tehniskais projekts Maskavas un Turgeņeva ielu jeb t.s. Spīķeru kvartāla degradētās teritorijas revitalizācijai. Tuvākajā laikā tiks izsludināts konkurss par šī projekta realizāciju.

Projekta kopējais mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradētās teritorijas kvartālā starp Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielām revitalizāciju saskaņā ar Rīgas centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, pārvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras, izglītības un atpūtas telpu. Līdz 2014.gadam plānots nojaukt pagaidu un teritoriju degradējošās ēkas un nožogojumus, veicot teritorijas apzaļumošanu, nobruģējot ietves un riteņbraucēju celiņu, izbūvējot žogu, soliņus, atkritumu urnas, kā arī uzstādot teritorijas apgaismojumu, rekonstruēt un labiekārtot kvartāla starp Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielām teritoriju, atjaunojot gājēju tuneli un tuneļa kāpnes aprīkojot ar estakādi, izveidot drošu un ērtu pieeju Daugavas krastmalai, kā arī rekonstruēt un labiekārtot Daugavas krastmalu posmā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam.

Tehniskā projekta izstrādes gaitā tika padziļināti pētīta projekta teritorija un precizēti veicamie darbi, kā arī sagatavoti to detalizēti risinājumi. Piemēram, Daugavas krastmalas posmā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam Krasta ielā un gar Daugavas krastu tiks uzstādītas jaunas norobežojošās tērauda margas, remontēta esošā norobežojošā Krasta ielas siena, kā arī izbūvēta jauna norobežojošā Krasta ielas siena, veikts Daugavas krasta aizsargdambja akmens daļu remonts, esošo granīta akmens pakāpienu atjaunošana un Gājēju tilta pār Pilsētas kanālu aprīkošana ar rampu, izbūvēts ietves betona bruģakmens segums, ārējais apgaismojums un lietuskanalizācijas sistēma.

Spīķeru revitalizācijas tehniskā projekta vizualizācijas ir apskatāmas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Projekti”.

Vairāk informācijas par projektu: Armands Rabovičs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Starptautisko projektu nodaļa, tālr.: 67105565, mob.: 27898422, e-pasts: armands.rabovics@riga.lv.

Projekts „Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija” (Vienošanās nr.: 3DP/3.6.1.2.0/10/IVIA/VRAA/001/001) tiek realizēts ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.

0 Patīk
1355 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts