Izveidots detālplānojumu meklētājs

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv ir izveidots jauns e-pakalpojums – DETĀLPLĀNOJUMU MEKLĒTĀJS. Tas ļauj iegūt informāciju par Rīgas pilsētas teritorijā spēkā esošiem vai izstrādes procesā esošajiem detālplānojumiem, kā arī noskaidrot, par kuriem detālplānojumiem dotajā brīdī var piedalīties sabiedriskajā apspriešanā.

Detālplānojumus ir iespējams meklēt pēc nosaukuma, adreses, kadastra numura, izstrādātāja vai pasūtītāja.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora pienākumu izpildītājs Gvido Princis:
„Izveidojot detālplānojumu meklētāju, Pilsētas attīstības departaments turpina aizsākto darbu precīzas, ātri pieejamas un patiesas informācijas sniegšanā, nodrošinot katram interesentam iespēju savlaicīgi izteikt savu viedokli un piedalīties pilsētas attīstības procesos.”

Detālplānojumu meklētājs paredzēts kā informatīvs līdzeklis un tajā pieejama informācija par detālplānojumiem sākot ar 2003.gadu (skatīt https://www.rdpad.lv/detalplanojumi_tabula/ ). Precīzāku informāciju var iegūt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē Amatu ielā 4.

Pilsētas attīstības departaments ir izstrādājis desmit e-pakalpojumus, kas dod iespēju jebkuram interesentam operatīvi un vienkārši sameklēt interesējošo informāciju, kā arī attālināti saņemt speciālista konsultāciju vai saskaņot dokumentus, kā tas ir, piemēram, reklāmas un izkārtņu saskaņošanas e-pakalpojuma gadījumā. E-pakalpojumu izstrādes mērķis ir sniegt precīzu, ātri pieejamu un patiesu informāciju katram interesentam. Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv ir pieejami šādi e-pakalpojumi: reklāmas un izkārtņu saskaņošana, izziņas sagatavošana par zemes gabalu perspektīvo izmantošanu atbilstoši Rīgas Teritorijas plānojumam 2006. – 2018.g., kā arī publisko apspriešanu meklētājs, būvniecības ieceru meklētājs, būvprojektu meklētājs, būvatļauju meklētājs, detālplānojumu meklētājs, kultūras pieminekļu meklētājs, būvnodevas rēķināšanas kalkulators un reklāmas nodevu kalkulators. Tiek strādāts arī pie citiem e-pakalpojumiem iedzīvotāju ērtībai.
Pilsētas attīstības departamenta www.rdpad.lv  pieejama informācija arī par būvniecības ieceru aktuālām prezentācijām un publisko apspriešanu rezultātiem, kā arī par Rīgas teritorijas plānojuma aktualitātēm, Rīgas apkaimju un cietiem  projektiem, turklāt Būvvaldes padomes sēdes tiešraidē ir iespējams vērot ceturtdienās, no plkst. 09:00.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
1990 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts