Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu SIA “Mūkusalas biznesa centrs” paredzētajai darbībai – daudzstāvu auto transportlīdzekļu novietnes būvniecībai 391 automašīnai un auto mazgātavas ierīkošanai,  Mūkusalas ielā b/n, Rīgā, zemesgabala kadastra Nr.0100 050 0010, piemērot sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Lasīt vairāk

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu SIA “Eko Energy” paredzētajai darbībai – koksnes atkritumu reģenerācijas iekārtas ražošanas apjoma palielināšanai, Daugavgrīvas šosejā 4E, Rīgā, zemesgabala kadastra Nr.0100 097 0089, piemērot sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Lasīt vairāk

2017.gada 15.novembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.534 „Par Rīgas domes 27.09.2016. lēmuma Nr.4288 “Par teritorijas starp Ziemeļu transporta koridora trasi, Jaunciema gatvi un Juglas kanālu lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”. Lokālplānojuma izstrāde zaudējusi aktualitāti, jo Ziemeļu transporta koridora projekta ietvaros paredzētā gaisvadu augstsprieguma elektrolīnijas pārveidošana par zemē […]

Lasīt vairāk

15.11.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.530 „ Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.11.2017. saistošie noteikumi Nr.12 “Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Lokālplānojums īstenojams no 01.02.2018. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un  interneta portālā www.geolatvija.lv.   Lēmums Nr.530 – Lejupielādēt Saistošie […]

Lasīt vairāk

15.11.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.532 “Par zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.11.2017. saistošie noteikumi Nr.14 “Zemesgabalu Patversmes ielā 18 un Duntes ielā bez numura izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā […]

Lasīt vairāk

15.11.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.531 „Par zemesgabala Balasta dambī 7 (kadastra apzīmējums 01000622001) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.11.2017. saistošie noteikumi Nr.13 “Zemesgabala Balasta dambī 7 (kadastra apzīmējums 01000622001) izmantošanas uz apbūves saistošajiem noteikumi”. Lokālplānojums īstenojams no 29.01.2018. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un  interneta portālā […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 15.11.2017. lēmumu Nr.533 “Par teritorijas starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 28345638. Lokālplānojuma pasūtītājs: SIA “Ķīšezera centrs”, Meistaru ielā 10, Rīgā, LV-1050, tālrunis […]

Lasīt vairāk

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu SIA “Kundziņsalas dienvidu projekts” paredzētajai darbībai – sašķidrinātās dabas gāzes (LNG) termināļa būvniecībai Kundziņsalā, Uriekstes ielā 40, Rīgā, kadastra Nr. 0100 068 2081, 0100 068 0096, zemes vienības daļai ar kadastra apz. 0100 068 0096  8001,  piemērot sākotnējā IVN procedūru.

Lasīt vairāk

Lokālplānojums un tā SIVN publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2017. lēmumu Nr.329 “Par teritorijas Podragā lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Izstrādātāji: Lokālplānojums: SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302. SIVN: Valdis Felsbergs, Bērzlapu ielā 34, Rīgā, LV-1058, tālrunis 29277744. Pasūtītājs: SIA “Podrags-1”, SIA “Podrags-2”, SIA “Podrags-3”, […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 18.10.2017. lēmumu Nr.328 “Par zemesgabalu Gulbju ielā un Bauskas ielā 159A lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 28345638. Lokāplānojuma pasūtītājs: SIA “Dukule”, Baznīcas ielā 20/22, Rīgā, LV-1010. Lokālplānojuma publiskā apspriešana norisināsies no 06.11.2017. […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts