Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 11.04.2014. lēmumu Nr. BV-14-4345-nd, būvniecības ierosinātājs Rīgas pilsētas attīstības departaments, reģ. Nr. 9000056484, Amatu ielā 4, Rīgā nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri izgāztuves rekultivācijai Augusta Deglava ielā b/n, kadastra apzīmējumi Nr. 0100 071 2753, Nr. 0100 071 2752, Nr. 0100 071 0217. Projektētājs SIA „SCO Centrs”, reģ. Nr. 44103002148, Vanagu […]

Lasīt vairāk

Izsludināts iepirkums par būvuzraudzības veikšanu normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves Nr.01944/675/PV rekultivācijas darbiem (iepirkuma identifikācijas numurs: RD PAD 2014/3). Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 2.aprīlim plkst.11:00 Rīgā, Amatu ielā 4, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Dokumentu pārvaldības nodaļā (3.stāvā). Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 67 310,00 EUR Tālrunis informācijai: […]

Lasīt vairāk

10.februārī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments noslēdzis līgumu ar SIA „Merks” par Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem par kopējo summu 6 510 206,67 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Rīgas dome 2013.gada 21.janvārī, noslēdzot vienošanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, uzsāka Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta „Normatīvo aktu prasībām […]

Lasīt vairāk

Tuvākajā laikā tiks izsludināts atklāts konkurss par Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem. Darbus plāno pabeigt 2015.gada janvārī. Rezultātā Rīgā būs par vienu labiekārtotu teritoriju vairāk. Par pilsētas attīstību un pilsētvides sakārtošanu runās arī 19.aprīļa veselības konferencē „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā. Sabiedrības veselība Rīgas pilsētā.” Rīgas domes Pilsētas attīstības […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome 2013.gada 21.janvārī, noslēdzot vienošanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ir uzsākusi Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācija” īstenošanu. Realizējot projektu, tiks rekultivēta atkritumu izgāztuve, pārtraucot turpmākā piesārņojuma izplatību tuvākās apkārtnes pazemes ūdeņos. Likvidējot degradēto objektu Rīgas pilsētas teritorijā tiks uzlabota pilsētvides ainaviskā […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts