2011. gada nogalē noslēdzās ERAF līdzfinansētā projekta „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” divi izsludinātie iepirkuma konkursi par Ziedoņdārza un Grīziņkalna parka teritorijas revitalizāciju un šobrīd ir noslēgti būvniecības līgumi. Atbilstoši iepirkuma konkursa rezultātiem darbu izpildi nodrošinās pretendentu grupa SIA „Livland Būve” un SIA „Livland”.

Noslēgtie līgumi paredz Ziedoņdārza un Grīziņkalna parka teritorijas revitalizācijas tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību un būvniecības darbus – gājēju seguma atjaunošanu, veloceliņu ierīkošanu, atbalsta sienu un kāpņu atjaunošanu, nožogojuma uzstādīšanu, tūrisma norāžu, arhitektūras mazo formu un ietvju apgaismojuma uzstādīšanu, bērnu atpūtas laukuma atjaunošanu, sabiedrisko tualešu, dārznieka mājas izbūvi un teritorijas apzaļumošanu.

Ziedoņdārzam tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze, autoruzraudzība un būvdarbi tiks veikti par LVL 778 719, savukārt Grīziņkalna parkam šo darbu izmaksas ir LVL 1 130 257.

Ziedoņdārza un Grīziņkalna parka teritorijas revitalizācijas tehniskos projektu plānots izstrādāt līdz 2012. gada maijam, būvdarbus pabeidzot līdz 2013. gada janvārim.

Šī gada 17.janvārī ir noslēdzies arī iepirkuma konkurss „Grīziņkalna un Miera dārza ielu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde” un tiek vērtēti iesniegtie piedāvājumi.

Projekta „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija” kopējās attiecināmās izmaksas ir 5 268 283 lati, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% (4 478 040 lati), savukārt Rīgas domes līdzfinansējums ir 15% (790 243 lati).

Vairāk informācijas par projektu: Armands Rabovičs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Starptautisko projektu nodaļa, tālr.: 67105565, mob.: 27898422, e-pasts: armands.rabovics@riga.lv.

0 Patīk
1266 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts