Noslēgusies projekta “UrbCulturalPlanning” Prakses laboratorija Pori

23. un 24.oktobrī Pori (Somija) norisinājās projekta “UrbCulturalPlanning” trešā Prakses laboratorija, kuras tēma bija “Līdzradīšana” (ang. – co-creation) pilsētas attīstībā. Prakses laboratorijā piedalījās pārstāvji no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, “FREE RIGA” un “Festivāls Komēta”.

Prakses laboratorijas mērķis bija izzināt līdzradīšanas pamatprincipus kultūras plānošanas metožu kontekstā un veicināt to izmantošanu starpdisciplināru sadarbību veicināšanā, t.sk. dažāda līmeņa aktivitātēs, kur ir iesaistītas vairākas ieinteresētās puses, piemēram, pašvaldība, vietējie iedzīvotāji vai uzņēmēji.

Prakses laboratorija, divu dienu garumā, norisinājās vietējo komerctelpu kompleksa Aquarium telpās, kuru no visām pusēm apskāva dažādu vietējo uzņēmēju veikali un pakalpojumu sniedzēji, vietējo iedzīvotāju kustībai radot dinamisku atmosfēru. Laboratorijas semināra programmas saturu nodrošināja Pori pilsētas pašvaldības Kultūras departamenta pārstāvji Kati Fagere (Kati Fager) un Harri Sippola, bet programmu vadīja Janīna Valtere (Janin Walter) un Ilkin Akpinar no Berlīnes organizācijas “Urban Catalyst”. Šī organizācija nodarbojas ar pagaidu telpu izmantošanu, kas Prakses laboratorijā dalījās pieredzē par dažādu apkaimju projektu izstrādes un ieviešanas praksēm. Viens no spilgtākajiem piemēriem bija projekts “Holzmarkt Berlin”, kur projekta dizaina izstrādes procesā tika iesaistīti vietējie iedzīvotāji, nodrošinot projektam augstu pievienoto vērtību apkaimes attīstībā (vairāk info: www.urbancatalyst-studio.de/en).

Laboratorijā galvenā uzmanība tika veltīta vietējo kultūras projektu dizaina izstrādē (ang. – designing). Semināra aktivitātēs tika aicināti dažādi nozaru speciālisti no Somijas, t.sk. stratēģiskie plānotāji, dizaineri, pētnieki, konsultanti un pašvaldības pārstāvji, ar mērķi veidot vietējās kultūras plānošanas projektu dizainu saprotamu gan no saturiskā, gan komunikācijas aspekta. Seminārā piedalījās projekta dalībnieki arī no pārējām projektā iesaistītajām pilsētām (Pori, Ķīles, Rīgas, Kopenhāgenas, Gdaņskas, Viļņas, Guldborsundas un Kaļiņingradas). Lai veicinātu veiksmīgu virzību realizējamajos projektos, tika nodrošināta ekspertu tūlītēja atgriezeniskā saite, kas ietvēra rekomendācijas par to, kā uzlabot projekta dizainu.

Pirmās un otrās dienas pēcpusdienās notika grupu darbs. Pirmās dienas darba grupas tika organizētas par sekojošām tēmām – radoša telpa, sabiedrības atmosfēra, pilsētas ainavas, transports un mobilitāte. Katrā darba grupā kā pētāmais objekts tika izmantota Pori pilsēta, nosaucot to par eksperimentālo pilsētu (ang. – Pori – Experimental City). Aktivitātes mērķis bija dažādu nozaru ekspertiem dalīties ar pieredzi un zināšanām Pori attīstības procesā, izmantojot līdzradīšanas metodes pieeju pilsētplānošanā. Otrās dienas darba grupas tika veltītas tēmai “Dizains komunikācijas tiltu veidošanai”, kur tika analizēta dažādu pilsētas plānošanas procesā iesaistīto spēlētāju – pašvaldības, apkaimes iedzīvotāju, NVO – iekšējā un savstarpējā komunikācija, ar mērķi apzināt potenciālās komunikācijas barjeras.

Novembrī “Free Riga” Sarkandaugavā rīko vairākus pasākumus, kas ir veltīti dizaina procesam vietējā kultūras procesa definēšanai. Tuvākie pasākumi notiks jau 19. un 20.novembrī. Vairāk info. šeit.

Projektu “Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās – UrbCultural Planning” realizē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu (Interreg Baltijas jūras reģiona programma) no 2019.gada janvāra līdz 2021.gada jūnijam.

1 Patīk
1296 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts