Par atsevišķu Latvijas Arhitektu Savienības biedru viedokli

Rīgas domē ir saņemta informācija, ka 2009.gada 3.februārī plašsaziņas līdzekļos izplatītā Latvijas Arhitektu Savienības (LAS) atklātā vēstule par Rīgas attīstību un Rīgas teritorijas plānojumu nav uzskatāma par visu publicēto vēstules autoru oficiālu viedokli. To apliecina LAS atbildīgās sekretāres iesniegums Rīgas domes vicemēram Andrim Ārgalim.

Balstoties uz minēto faktu, kā arī pausto 5.februāra Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, Pilsētas attīstības departaments secina, ka publiski izskanējušā Teritorijas plānojuma kritika ir atsevišķu LAS biedru viedoklis.

Šis viedoklis tiks vērtēts līdzās citiem priekšlikumiem par Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju.  Departamenta speciālisti var piekrist arhitektu vēstulē vairākiem izteiktajiem pārmetumiem, piemēram, par plānojuma pārlieko detalizāciju, taču uzsver, ka plānu un arī tā grozījumus var izstrādāt tikai uz spēkā esošas likumdošanas bāzes, kura reglamentē attiecīgo plāna detalizācijas pakāpi.

Secinām, ka viedokļa publiskošana LAS vārdā, nesaskaņojot to ar tās autoriem, izraisa pārdomas par kolēģu savstarpējās sadarbības ētiku.

Pilsētas attīstības departaments informē, ka Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025.gadam, Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam, Rīgas attīstības programma 2006.-2012.gadam ir dokumenti, kuru izstrādē ar savām idejām piedalījās vairāk kā 12 000 iedzīvotāji, dažādas institūcijas un speciālisti. Turklāt šos dokumentus atzinīgi ir novērtējuši arī ārzemju eksperti. Šobrīd notiek teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas apspriešana un Pilsētas attīstības departaments aicina visus pilsētniekus un speciālistus aktīvi iesaistīties pilsētplānošanas procesā.

Šobrīd izstrādātie grozījumi Rīgas teritorijas plānojumā ir saistīti ar izmaiņām Aizsargjoslu likumā, diviem Satversmes tiesas spriedumiem un virkni valsts un pašvaldības objektiem, kā arī citiem priekšlikumiem.

Pilsētas attīstības departaments atgādina, ka vēl tikai līdz š.g. 17.februārim var piedalīties Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskajā apspriešanā. Tās ietvaros Pilsētas attīstības departaments rīko vairākas interešu grupu diskusijas Rīgas domes 1.stāva Sēžu zālē. 16.02.2009. plkst.18:00 uz diskusiju aicināti iedzīvotāji un citi interesenti. Visas diskusijas ir atvērtas, turklāt interesenti var vērot tās tiešraidē Rīgas domes portālā www.riga.lv.

Tāpat līdz š.g. 17.februārim notiek arī Rīgas teritorijas plānojumu grozījumu Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi par  SIA “Vides Konsultāciju Biroja” izstrādāto Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu un tā kopsavilkumu Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem tiks gaidīti sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 17.02.2009. SIA “Vides Konsultāciju Birojā”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, LV-1014; tālrunis/ fakss 67557668; e-pasts: birojs@vkb.lv.

Interesenti ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam un tā grozījumiem un ar Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu un tā kopsavilkumu, kā arī citiem plānošanas dokumentiem, var iepazīties Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, kā arī Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
1206 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts