Par IVN nepiemērošanu ierosinātajai darbībai Andrejostā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0087 rezultātā ir pieņemts lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Rīgas jahtu centrs “Andrejosta”” plānotajai darbībai – Rīgas jahtu centra “Andrejosta” akvatorija un akvatorijā esošo būvju atjaunošana, Rīgā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 010 2025.

0 Patīk
585 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts