Paredzētās darbības nosaukums: elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kV vai esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve.

Paredzētās darbības vieta: Tukuma novads (Tumes, Slampes, Degoles, Džūkstes pagasti), Engures novads (Smārdes pagasts), Jūrmala, Babītes novads (Salas un Babītes pagasti), Dobeles novads (Jaunbērzes pagasts), Jelgavas novads (Valgundes un Kalnciema pagasti), Mārupes novads, Rīga.

Ierosinātājs: A/S „Latvijas elektriskie tīkli”, reģ. Nr. 40103379313

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2011.gada 1.martā. IVN ziņojuma „Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums” sagatavošana pabeigta 2012.gada jūlijā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-1010, tālr. 67242411, www.environment.lv

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks: Rīgā, A/S „Latvijas elektriskie tīkli”, Dārzciema ielā 86, 418. kab., 31.jūlijā plkst. 18:00;

Ar IVN ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties: www.let.lv un www.latvenergo.lv

Rakstiskus priekšlikumus par IVN ziņojumu var iesniegt A/S „Latvijas elektriskie tīkli”, sūtot uz adresi Dārzciema iela 86, Rīga LV-1073 (tālr. 67725509, interneta mājas lapas adrese www.let.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv), līdz 2012.gada 13.augustam.

0 Patīk
1276 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts