Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu SIA “PrintPack Service” ierosinātajai darbībai Rīgā, Starta ielā 16

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “PrintPack Service” ierosinātajai darbībai – šķīdinātāju reģenerācijas tehnoloģiskās iekārtas jaudas palielināšanai līdz tās pilnai jaudai, darbības paplašināšanai uzstādot ūdens destilācijas iekārtu, bīstamo atkritumu īslaicīgai uzglabāšanai, ieskaitot arī reģenerējamos atkritumus (vienlaicīgi ne vairāk par 50 tonnām) Rīgā, Starta ielā 16, kadastra numurs 0100 087 0136.

0 Patīk
1817 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts