Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 22.01.2013. lēmuma Nr. 5815 „Par kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” lokālplānojuma izstrādi, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” 6.punktā noteikto.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, tālrunis 67 217 043.
Lokālplānojuma pasūtītājs: SIA „Rīgas Meži”, Ostas prospektā 11, Rīgā, tālrunis 67 012 568.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 25.02.2013. līdz 25.03.2013.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.03.2013. plkst.18.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Sanāksmes protokols

Lokālplānojuma materiāli līdz 25.03.2013. apskatāmi:

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, Amatu ielā 4, 5. stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67 105 816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 25.03.2013. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Priekšlikumu lapa
Rīgas domes lēmums Nr.5815

Publiskās apspriešanas materiāli

Attīstības programma
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Telpiskā koncepcija
Apstādījumu koncepcija

Kartogrāfiskais materiāls

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi

0 Patīk
1343 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts