Paziņojums par lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Ventspils ielā 50 un tam piegulošajai teritorijai publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

2017.gada 6.februārī plkst.16.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Ventspils ielā 50 un tam piegulošajai teritorijai publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumi.

Lokālplānojuma pasūtītājs SIA „Alfards”.
Lokālplānojuma izstrādātājs SIA „Metrum”.

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 31.10.2016. līdz 13.12.2016., ar tās materiāliem varēja iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, interneta portālā www.geolatvija.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Publiskās apspriešanas laikā ir saņemti visi institūciju atzinumi. Iedzīvotāju priekšlikumi netika iesniegti.

Papildus informāciju par sanāksmi var saņemt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē, tālrunis 67105453.

0 Patīk
1720 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts