Paziņojums par lokālplānojuma teritorijai Sužos, Jaunciema gatvē 81A , 79A, 79 C, 79 D, 79 E, 79 F, Rīgā,  stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publisko apspriešanu.

Izstrādātāji:

SIVN: SIA “Eiroprojekts”, Līga Blanka, liga@eiroprojekts.lv, Elizabetes iela 2-413, Rīga LV 1010, tālrunis 29262049.

Lokālplānojums: SIA „METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.

Pasūtītājs:

AS “Sužu pussala”, Jaunciema gatve 79A, Rīga, LV-1024, tālrunis: 29155359, e-pasts: birojs@suzupussala.lv

Publiskā apspriešana norisinās no 17.11.2016. līdz 27.12.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 08.12.2016.plkst.17:00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas telpās, Rūpniecības iela 21.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties:

  •  interneta portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_555;

Ar lokālplānojuma un SIVN materiāliem līdz 27.12.2016. var iepazīties:

  • interneta adresē  http://www.eiroprojekts.lv/Suzi_sivn/
  • klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4.

Rakstiski priekšlikumi līdz 27.12.2016. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami SIA “Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-413, Rīga LV-1010. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 27.12.2016. var izteikt arī elektroniski  sūtot uz e-pastu liga@eiroprojekts.lv

0 Patīk
2222 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts