Paziņojums par lokālplānojuma zemesgabaliem Jelgavas ielā 17, Akaču ielā, Jelgavas ielā 9, Jelgavas ielā b/n redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 24.01.2017. lēmumu Nr. 4774 “Par zemesgabalu Jelgavas ielā 17 (kadastra Nr.01000540003), Akaču ielā (kadastra Nr.01000540136), Jelgavas ielā 9 (kadastra Nr.01000540002) un Jelgavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000540176) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 29406509.
Lokāplānojuma pasūtītājs: SIA „Mitlande”, Katoļu ielā  2-4, Jelgavā, LV-3001, tālrunis +372 505 5284
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 07.02.2017. līdz 10.03.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 20.02.2017. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 10.03.2017. var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • interneta portālā lv/geo/tapis3#document_2716;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 10.03.2017. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 10.03.2017. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2716

0 Patīk
2085 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts