Rīgas dome ir saņēmusi iesniegumu no AS „Latvijas elektriskie tīkli” par paredzētās darbības akceptu

 

Paredzētā darbība – „Elektroparvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma Tume – Rīga (Imanta) esošās 1 lOkV elektroparvades līnijas rekonstrukcija un tās sprieguma palielināšana līdz 330 kVvai esošās 110 kV elektroparvades līnijas rekonstrukcija un jaunas 330 kV elektroparvades līnijas izbūve”.

Plānotā trase šķērso Tukuma novada Tumes un Slampes pagastu un Tukuma pilsētas, Engures novada Smārdes pagasta, Jūrmalas pilsētas, Babītes novada Salas un Babītes pagastu un Rīgas pilsētas teritorijas.

Paredzētās darbības ierosinātājs – akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli” reģistrācijas Nr.40103379313, adrese: Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073; tālrunis 67725509

2013.gada 1.augustā Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) izsniedza atzinumu Nr. 6 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu elektroparvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 3. posma rekonstrukcijai.

Vides pārraudzības valsts biroja izsniegtais atzinums un Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums ir pieejami pašvaldībā (www.riga.lv), kā arī:

Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā:
http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=490

AS “Latvijas elektriskie tīkli” mājas lapā:
http://www.latvenergo.lv/portal/page/portal/Latvian/files/2013/Atzinums6.pdf

0 Patīk
1324 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts