Detālplānojuma projekts publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 19.03.2013. lēmumu Nr.5971 „Par teritorijas starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai un grozījumu Rīgas domes 17.04.2012. lēmumā Nr.4542 „Par teritorijas starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67105453.

Detālplānojuma pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67026190.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts trīs nedēļas – no 28.03.2013. līdz 22.04.2013.

Ar detālplānojuma projekta materiāliem līdz 22.04.2013. var iepazīties:

Tikšanās ar interesentiem notiks: 11.04.2013. plkst.17:00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46 – Protokols.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 22.04.2013. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi/Sabiedrības līdzdalība”.

  1. Priekšlikumu lapa.
  2. Rīgas domes lēmums par detālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
  3. Planšete.
  4. Paskaidrojuma raksts.
  5. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi.
  6. Kartogrāfiskais materiāls:
  7. Biotopu izpēte.
  8. Lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
  9. Pārskats par institūciju sniegtajiem nosacījumiem.
  10. Fizisko un juridisko personu iesniegto priekšlikumu pārskats
0 Patīk
1330 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts