Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 08.12.2009. lēmumu Nr.634 „Par teritorijas starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, Kr.Barona iela 3-4, Rīgā, tālrunis 67217043. Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 18.12.2009. līdz 15.01.2010.
Detālplānojuma 1.redakcija līdz 15.01.2010. apskatāma Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4 un Rīgas pilsētas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, detālplānojuma izstrādes teritorijā, kā arī internetā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 06.01.2010. plkst.17:00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst. 18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 15.01.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālrunis, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, tālrunis.

Atsauksmju anketa

Sabiedriskās apspriešanas materiāli
Detālplānojuma 1.redakcija – paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas esošā izmantošana
Teritorijas plānotā izmantošana
Teritorijas apbūves koncepcija un apstādījumu struktūra
Projektējamās zemes vienības.

Rīgas domes lēmums par 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Rīgas domes lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Darba uzdevums
Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam ar grozījumiem

0 Patīk
1615 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts