Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums VAS Latvijas dzelzceļš paredzētajai darbībai: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija”.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr. 6723 4088

Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga- Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.

Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikts tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:

 1. alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV 17 VJA
 2. alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2013.gada 28.oktobra līdz 2013.gada 28.novembrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi.

Informatīvie materiāli darba laikā būs pieejami:

 • Aizkraukles novada dome, Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle;
 • Babītes novada dome, Centra iela 4, Piņķi;
 • Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava;
 • Daugavpils novada dome, Attīstības nodaļa, Rīgas iela 2, Daugavpils;
 • Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils;
 • Dobeles novada dome, Brīvības iela 15, Dobele;
 • Dobeles novada Jaunbērzes pagasta pārvalde, Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pagasts;
 • Engures novada dome, „Pagastmāja”, Smārde;
 • Iecavas novada dome, Skolas iela 4, Iecava;
 • Ikšķiles novada dome, 1.stāva vestibils, Peldu iela 2, Ikšķile;
 • Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Daudzeva;
 • Jēkabpils pilsētas dome, Vienas pieturas aģentūra, Brīvības iela 120, Jēkabpils;
 • Jelgavas novada dome, Pasta iela 37, Jelgava;
 • Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava;
 • Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala;
 • Kandavas novada dome, Dārza iela 6, Kandava;
 • Kokneses novada dome, 2.stāvs, 3.kabinets, Melioratoru iela 1, Koknese;
 • Krāslavas novada dome, 3. kabinets, Rīgas iela 51, Krāslava;
 • Krustpils novada pagastu pārvaldes:
  • Atašienes pagasts: Liepu iela 14a, Atašiene,
  • Kūku pagasts: Laukezera iela 5, Zīlāni,
  • Krustpils pagasts: Daugavieši, Spuņģēni,
  • Mežāres pagasts: Druvasnieki 16A, Mežāre,
  • Variešu pagasts: Varieši,
  • Vīpes pagasts: Neretas iela 6, Vīpe,
 • Ķeguma novada Būvvalde, Lāčplēša iela 1, Ķegums;
 • Lielvārdes novada Būvvalde, Raiņa iela 11A, Lielvārde;
 • Limbažu novada Skultes pagasta pārvalde, „Mandegas”, Skultes pagasts;
 • Līvānu novada dome, 3. stāvs, Rīgas iela 77, Līvāni;
 • Ludzas novada dome, Raiņa iela 16, Ludza;
 • Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe;
 • Olaines novada dome, Zemgales iela 33, Olaine;
 • Ogres novada pašvaldība, sekretariāts 202.kab., Brīvības iela 33, Ogre
 • Ozolnieku novada dome, Stadiona iela 10, Ozolnieki;
 • Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas;
 • Preiļu novada dome, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs, Raiņa bulvāris 19, Preiļi;
 • Rēzeknes novada dome, 3.stāvs, 27.kabinets, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne;
 • Rēzeknes pilsētas dome, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne;
 • Riebiņu novada domes sekretariāts, Saules iela 8, Riebiņi;
 • VAS „Latvijas dzelzceļš” vestibils, Gogoļa iela 3, Rīga;
 • Salas novada dome, Susējas iela 9, Sala;
 • Salaspils novada dome, Apmeklētāju apkalpošanas centrs, Līvzemes iela 8, Salaspils;
 • Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti;
 • Skrīveru novada dome, Daugavas iela 59, Skrīveri;
 • Stopiņu novada dome, Institūta iela 1A, Ulbroka;
 • Talsu novada Stendes pilsētas pārvalde, Dumpīšu iela 3, Stende;
 • Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums;
 • Varakļānu novada pašvaldības Attīstības nodaļa, Rīgas iela 13, Varakļāni;
 • Vecumnieku novada dome, Rīgas iela 29, Vecumnieki;
 • Ventspils novada dome, Skolas iela 4, Ventspils;
 • Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils;
 • Viļānu novada dome, Kultūras laukums 1a, Viļāni;
 • Zilupes novada dome, Raiņa iela 13, Zilupe;

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.7321173, vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2013.gada 28.novembrim

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • Aizkraukles novada dome, apspriežu zāle, Lāčplēša iela 1, Aizkraukle: 12. novembrī plkst. 17:00;
 • Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava: 14. novembrī plkst. 16:00;
 • Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils: 14. novembrī plkst. 13:00;
 • Engures novada dome, „Pagastmāja”, Smārde: 13. novembrī plkst. 13:00;
 • Iecavas kultūras nams, Rīgas iela 18, Iecava: 12. novembrī plkst. 16:00;
 • Jaunbērzes kultūras nams, Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles novads: 19. novembrī plkst. 15:00;
 • Jēkabpils pilsētas dome, sēžu zāle, Brīvības iela 120, Jēkabpils: 15. novembrī plkst. 11:00;
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”, Svētes iela 33, Jelgava: 20. novembrī plkst. 14:00;
 • Majoru stacija, Lienes iela 2a, Jūrmala: 19. novembrī plkst. 18:00;
 • Kokneses novada dome, sēžu zāle, Melioratoru iela 1, Koknese: 15. novembrī plkst. 14:00;
 • Krāslavas novada dome, Rīgas iela 51, Krāslava: 14. novembrī plkst. 16:00;
 • Ķeguma novada dome, 2.stāva sēžu zāle, Lāčplēša iela 1, Ķegums: 12. novembrī plkst. 11:00;
 • Lielvārdes novada pašvaldība, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads: 12. novembrī plkst. 13:00;
 • Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs, 2.stāvs, Domes iela 3, Līvāni, Līvānu novads: 15. novembrī plkst. 9:00;
 • Ludzas novada dome, Raiņa iela 16, Ludza: 13. novembrī plkst. 10:30;
 • Mārupes kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe: 8. novembrī plkst. 18:00;
 • Olaines pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine: 8.novembrī, 14:00;
 • Ozolnieku novada domes sēžu zāle, Stadiona iela 10, Ozolnieki: 11. novembrī plkst. 12:00;
 • Ogres novada pašvaldība, 2. stāvs, Mazā konferenču zāle, Brīvības iela 33, Ogre: 20. novembrī plkst. 12:00,
 • Pļaviņu Kultūras centrs, mazā zāle, Daugavas iela 49, Pļaviņas: 15. novembrī plkst. 16:00;
 • Rēzeknes pilsētas dome, 134. telpa, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne: 13. novembrī plkst. 12:30;
 • Riebiņu kultūras centra mazā zāle, 2. stāvs, Saules iela 8, Riebiņi: 14. novembrī plkst. 11:00,
 • VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa iela 3, Rīga: 21. novembrī plkst. 16:00,
 • Salaspils novada dome, aktu zāle, Līvzemes iela 8, Salaspils: 20. novembrī plkst. 10:00;
 • Skrīveru novada dome, Daugavas iela 59, Skrīveri: 12. novembrī plkst. 15:00;
 • Stendes tautas nams, Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu novads: 15.novembrī,       13:00;
 • Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums: 13. novembrī plkst. 16:00;
 • Varakļānu novada pašvaldība, sēžu zāle, Rīgas iela 13, Varakļāni: 13. novembrī plkst. 17:00;
 • Vecumnieku Tautas nams, Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads: 12. novembrī plkst. 13:00;
 • Ventspils pilsētas domes Kultūras centra mazā zāle, Kuldīgas iela 18, Ventspils: 15. novembrī plkst. 16:00;
 • Viļānu novada dome, Kultūras laukums 1a, Viļāni: 13. novembrī plkst. 15:00;

VAS Latvijas dzelzceļš pilnvarotās personas kontakttālrunis:
+371 29545377; +371 29277744

0 Patīk
1761 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.