Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumu Nr. 711. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas noteikumiem” 139.2. apakšpunktā noteikto, informē, ka 18.12.2012. Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 5629 „Par zemesgabala Beberbeķu 5.līnijā bez numura (kadastra Nr.01000822089) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lēmums
Darba uzdevums
Detālplānojuma teritorijas robeža

0 Patīk
1399 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts